Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Sprawdź polityków przed kolejnym rozdaniem...

W związku z szybko zbliżającymi się wyborami sporządziliśmy listę pytań dla kandydatów i partii, które zostały zarejestrowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Komitety wyborcze poszczególnych ugrupowań oraz członkowie zarządów partii otrzymali od nas ankiety wraz materiałami dotyczącymi zagrożeń, jakie niosą ze sobą GMO. Przynajmniej nie będą mogli wymówić się niewiedzą, bądź nieświadomością.

Mamy ogromną prośbę do wszystkich z Was, którzy udają się na wybory. Sprawdźcie przed oddaniem głosu jaki jest stosunek Waszych kandydatów do wprowadzenia w Polsce GMO. Poniżej zamieszczamy ankietę, którą możecie przesyłać do kandydatów mejlowo, lub wydrukować i przedstawić na spotkaniu przedwyborczym, czy wysłać listem na adres biura danego kandydata/kandydatki.

Wasze drobne działanie może przyczynić się dla dobrostanu nas wszystkich. Sprawdź polityków przed kolejnym rozdaniem... Niech wiedzą, że nie jest nam obojętne co znajdzie się na naszych stołach w wyniku ich decyzji. Niech wiedzą, że nie jest nam obojętne kto to wyprodukował: czy niezależne rodzinne gospodarstwa rolne, czy przemysł rolniczy kontrolowany przez kilka międzynarodowych korporacji.

Więcej informacji pojawiać się będzie na naszej stronie. Jeśli i Wy otrzymacie odpowiedź - powiadomcie nas o tym. Z góry dziękujemy.

  1. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie zezwolenia na uprawy GMO w Polsce?
  2. Czy popiera Pani/Pan prowadzenie doświadczalnych upraw roślin genetycznie modyfikowanych w otwartym środowisku?
  3. Czy popiera Pani/Pan wycofanie ze sprzedaży w 2008 roku pasz z GMO roku zgodnie z ustawą o paszach z dnia 22 lipca 2006r.
  4. Czy popiera Pani/Pan współistnienie (sąsiadowanie) roślin GM z roślinami tradycyjnymi?
  5. Czy będzie Pani/Pan głosować za odrzuceniem nowej propozycji ustawy o GMO podpisanej 13 lutego 2007 roku przez Rade Ministrów, która otwiera Polskę na komercyjne uprawy GMO?
  6. Czy popiera Pani/Pan całkowity zakaz na uprawę i hodowlę orgazmów GM w Polsce i Unii Europejskiej
  7. Czy jest Pani/Pan gotowa/y wziąć osobistą odpowiedzialność za konsekwencje wprowadzenia GMO do środowiska naturalnego i do łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt?

ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114
biuro@icppc.pl www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl