Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Strona redakcyjna

okladka BZB37

Oleg Budzyński

Dylematy ekologizacji gmin wiejskich. Taktyka ekorozwoju gminy

Wydanie I

Kraków 2002

Wydawca: Wydawnictwo "Zielone Brygady"

seria: Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 37

red. serii: Andrzej Żwawa

projekt okładki: Konstancja Harasymowicz

korekta: Iwona Puchrowicz, Justyna Grabda

zdjęcia: Jacek Chmielewski

ISBN 83-87331-34-1

Dofinansowano ze środków

logo WFOŚiGW w Krakowie
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
http://www.wfos-krakow.eco.pl


Papier do wydania książki w wersji papierowej podarowała firma

logo Antalis
Antalis Poland Spółka z o.o.
ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
tel. 0-22/543-10-00, fax 0-22/543-10-01
NIP 879-016-80-62
Bank Societe o/Warszawa 18400007-2210176-0081-01-6


foto 26foto 25