Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

System finansowania ochrony środowiska - konferencja [25.10.2007]

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej "Ekorozwój" mam przyjemność zaprosić na specjalną sesję "System finansowania ochrony środowiska - droga do polskiego sukcesu" jaką organizujemy w ramach obchodów X-lecia naszej Izby. W drugiej części sesji mieć będzie miejsce ceremonia wręczania "Zielonych Laurów" tegorocznej, jubileuszowej edycji Konkursu. Sesja odbędzie się 25 października (czwartek) w Muzeum (Gmach C) Państwowego Instytutu Geologicznego przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie. Początek sesji: 13:00.

Licząc badzo na Wasz udział,
Z wyrazami szacunku,
Władysław Łagodziec
Prezydent PIGE
tel. 0-22 625 26 32 (biuro)

Program Konferencji:

I. SESJA

13:00 - Otwarcie sesji: Władysław Łagodziec, Prezydent PIGE, oraz prof. Tadeusz Peryt, Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego

13:05 - prof. Józef Kozioł - Geneza i i tworzenie systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce

13:20 - prof. Tomasz Żylicz – Ewolucja systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce

13:35 - Ekspert OECD i prof. Maciej Nowicki, prezes fundacji Ekofundusz - prezentacja raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) „Podręcznik Oceny Projektów Ekologicznych Finansowanych z Funduszy Publicznych”

13:55 – Dyskusja i czas na pytania i odpowiedzi dla mediów

14:20 - Przerwa na kawę

II. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

14:30 - Prezydent Władysław Łagodziec i Minister Krzysztof Zaręba - X-lecie PIGE i zapowiedź następnych imprez

14:40 - Ogłoszenie wyników Jubileuszowej Edycji Konkursu Zielony Laur i ceremonia wręczenia nagród

  • Miejsce Warszawa, Muzeum Państwowego Instytutu Geologicznego, Gmach C, ul. Rakowiecka 4
  • Organizator Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój - Impreza odbywa się w ramach X-lecia Izby
  • Patronat honorowy nad konkursem Prezes NFOŚiGW, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW
  • Patronat medialny Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
PIGE Polska Izba Gospodarcza ''Ekorozwój'' - logo EKOS Klub Publicystów Ochrony Środowiska - logo