Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Uczestnictwo społeczne w ochronie środowiska w Polsce

Publikacja zawiera pełny tekst "Konwencji z Aarhus" dotyczącej dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępu do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Opisane są tutaj także m.in. zmiany w prawie ochrony środowiska wynikające z wejścia w życie reformy powiatowej 1 stycznia 1999 r. oraz próby formalnego uregulowania kontaktów Resortu Ochrony Środowiska z organizacjami ekologicznymi.

Uczestnictwo społeczne w ochronie środowiska w Polsce
Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego i ZB
Kraków 1999
ISBN 83-87331-14-7
format: A4, 40 str., ilustracje, miękka okładka
waga: 152 g

[wersja archiwalna]