Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Umowa o elektrowni w Ignalinie

Litewski premier Gedyminas Kirkilas sądzi, że już w przyszłym tygodniu Litwa, Łotwa, Estonia i Polska podpiszą umowę w sprawie budowy nowej elektrowni jądrowej w Ignalinie. Dzisiaj Kirkilas omawia te kwestie z szefami rządów Łotwy i Estonii w Rydze.

- Inwestycja ta przyczyni się do uczynienia czystszym środowiska w krajach Europy Środkowej i Południowej i zwiększy wykorzystanie źródeł odnawialnych energii - mówi w "Parkiecie" Marta Gajęcka, wiceprezes EBI.

Największa część funduszy z EnerCap w najbliższych latach trafi do Polski, Węgier, Słowacji i Chorwacji. Pieniądze przeznaczone zostaną głównie na wsparcie projektów wykorzystujących energię wiatrową i biopaliwa, ale również inne sektory energetyki odnawialnej, uważane za korzystne dla środowiska i przyczyniające się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Źródło: Zielone.info

Komentarze

Krzychu 10-10-2007
Nie rozumiem w jaki sposób elektrownia jadrowa i most do Polski przyczyni siędo uczynienia śodowiska czystszym ? Kilkaset kilometrów wielkiej linii elektroenergetycznej, prowadzonej przez osiedla mieszkaniowe i najpiekniejsze rejony Polski. Taka linia zagraża dzieciom (wzrost zachorowań na białaczkę) do 600 m od linii (Raport Drapera).

O samej elektrowni nie wspominam, wszyscy pamiętamy Czernobyl.

Krzysztof Kukliński
www.kamionki.snap.pl