Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Usłyszeć wewnątrz siebie głos płaczącej Ziemi - poradnik metodyczny dla nauczycieli

Usłyszeć wewnątrz siebie głos płaczącej Ziemi - poradnik metodyczny dla
nauczycieli

Ukazała się nowa publikacja Pracowni na rzecz Wszystkich Istot "Usłyszeć
wewnątrz siebie głos płaczącej Ziemi. Kształtowanie postaw
proekologicznych w nauczaniu przyrody i biologii" - poradnik metodyczny
dla nauczycieli, autorstwa Iwony Kukowki.

Publikacja skierowana jest głównie do nauczycieli przyrody i biologii
różnych typów szkół i poziomów nauczania. Będzie pomocna przy poszukiwaniu
skutecznych sposobów prowadzenia edukacji ekologicznej w szkole, ale
również i poza nią. "Potrzebujemy ekologii radości i wrażliwości, gdyż nie
da się kochać i szanować domu, jeżeli nie poczujemy się jego częścią ani
gdy jawi się nam jako zagrożenie" - mówi Kukowka.
W związku z tym proponujemy nowe podejście do ekologicznego nauczania
biologii i przyrody. Poradnik zawiera krótki opis założeń kształcenia
przyrodniczego w duchu głębokiej ekologii oraz wiele scenariuszy
przykładowych zajęć.

Więcej o poradniku:
http://www.pracownia.org.pl/prac/index.php?d=akt&id=402&m=4&r=2035

Osoby i instytucje zainteresowane otrzymaniem poradnika prosimy o kontakt:

Iwona Kukowka
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra k. Bielska-Białej
tel.: (+48 33) 818-31-53; tel./fax: (+48 33) 817-14-68
e-mail: iwona@pracownia.org.pl
www.pracownia.org.pl

INFORMACJA PRASOWA
Bystra, 29.11.2007