Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

warsztat dotyczący społecznych i ekologicznych skutków produkcji sprzętu elektronicznego nowej generacji [30.11.2007]

Masz komórkę? Słuchasz MP3? Używasz Laptopa?

Koalicja KARAT serdecznie zaprasza na

Warsztat świadomościowy dotyczący społecznych i ekologicznych skutków produkcji sprzętu elektronicznego nowej generacji (komórki, MP3, laptopy) .

Czy wybierając komórkę, MP3 lub laptopa, myślisz o tym, w jakich warunkach zostały one wykonane? Jak ich produkcja, wykorzystywanie i utylizacja wpływa na środowisko naturalne oraz życie innych ludzi?

Czy wiesz, że w innych krajach Unii Europejskiej osoby indywidualne –
konsumentki i konsumenci - oraz różne organizacje (wśród nich konsumenckie, ekologiczne, młodzieżowe i kobiece) podejmują wspólne akcje, które przynoszą pozytywne skutki?

Podczas spotkania poznasz ludzi - z Polski i innych krajów UE – zajmujących się tą problematyką. Będziesz miał/ -a także możliwość uczestniczenia w przygotowaniu konkretnych działań służących poprawie warunków, w jakich produkuje się sprzęt elektroniczny i zminimalizowaniu wpływu tej produkcji na środowisko naturalne.

Warsztat odbędzie się 30. listopada 2007 roku w godzinach 9.30- 17. w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie przy ul. Sapieżyńskiej 10a.

Jeżeli chcesz wziąć udział w warsztacie (ilość miejsc ograniczona), lub dowiedzieć się więcej o projekcie napisz do Marty: info@karat.org.pl, Anity: anita.seibert@karat.org.pl lub Oli: aleksandra.solik@karat.org.pl lub zadzwoń do nas (22) 636 8307.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego projektu odwiedź również: www.makeitfair.org

*) Warsztat jest częścią projektu „makeITfair” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej i prowadzonego przez konsorcjum organizacji: SOMO z Holandii, GermanWatch z Niemiec, Church of Sweden Aid ze Szwecji, IRENE z Holandii. Koalicja Karat, która ma siedzibę w Warszawie, koordynuje działania związane z projektem prowadzone na terenie nowych krajów unijnych (Polska, Czechy, Węgry).