Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Wiatr

Energia wiatru
Silniki wiatrowe, spadkobiercy młynów poruszanych wiatrem, przetwarzają siłę wiatru w prąd elektryczny. Sprzeciwy, jakie powodują, są często związane z nieznajomością przedmiotu. Jeśli ich umiejscowienie jest starannie przestudiowane, sprawiają mało kłopotów. Współczesne wiatraki są coraz cichsze i wyglądają bardzo czysto. Mogą być instalowane na pełnym morzu. Z blisko 74% światowej mocy zainstalowanej w 2003, Europa przoduje w przemyśle wiatrowym. Na czele są Niemcy, następnie Hiszpania i Dania. Niemcy chcą by do 2030 r. 1/4 wykorzystywanej energii elektrycznej pochodziła z wiatru.
Francuski potencjał energii wiatrowej jest oceniany na 160 TWh rocznie (95 TWh na morzu i 65 TWh na lądzie), ale jest jeszcze bardzo mało eksploatowany. W 2003 r. produkcja francuska osiągnęła 0,46 TWh, w porównaniu z 18,63 TWh Niemiec. Francja pozostaje więc wciąż bardzo daleko za europejskimi sąsiadami.

@ rysunek @