Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Woda, Ziemia, bioenergia

Energia wody
Zapory wodne zmieniają siłę napędową wody w elektryczność. Tak jak dla biomasy czy energii wiatrowej, projekty wodne wymagają wzięcia pod uwagę środowiska i aktywności lokalnej. Wielkie zapory wodne mają ogromny wpływ na ekosystem i ludność. Małe elektrownie wodne mają mniej negatywnego wpływu i zasługują na poparcie.
Energia wodna stanowi 17% elektryczności wyprodukowanej na świecie, albo 4,2% energii pierwotnej (ten sam rząd wielkości co energia nuklearna). Tylko 1/6 zasobów świata jest używana.
Energia wodna jest już szeroko doceniana we Francji: dostarcza 14% produkcji elektryczności, czyli 79 TWh w 2001 r. Nie ma już we Francji ważnych miejsc nieeksploatowanych, ale potencjał w zakresie małych elektrowni wodnych to 5 do 6 tys. instalacji (równowartość 1 reaktora atomowego).
Energia Ziemi
Geotermia wykorzystuje ciepło podziemne do produkcji ciepła lub elektryczności. We Francji występują ważne źródła geotermiczne, zwłaszcza w Basenie Paryskim. Pompy cieplne są często związane z geotermią, ale uwaga: ich funkcjonowanie zużywa dużo elektryczności.
Bioenergie: energia z materii organicznej
Pochodząca od roślinności i materii organicznej biomasa (bioenergia) dzieli się na trzy wielkie części: energia drewna, biogaz i biopaliwa. Na razie jest niedostatecznie wykorzystywana. Jej zasoby mogłyby stanowić znaczącą alternatywę dla konwencjonalnych środków produkcji, szczególnie na poziomie lokalnym.
  • Drewno jest używanie w formie gałęzi, brykietów lub zrębek. To źródło odnawialne, lokalne, łatwo dostępne, tworzące miejsca pracy. Nie przyczynia się do ocieplenia klimatu: dobrze eksploatowany las odnawia się i absorbuje CO2 wydzielany w czasie spalania.
We Francji to druga energia odnawialna, jakiej się używa: 2 miliony mieszkań są w całości ogrzewane przez drzewo, 7,2 miliona jest wyposażone w kominek lub piec. Odpowiada to około 5% zapotrzebowania na energię. Lepsza ocena zasobów i używanie sprzętu o większej wydajności pozwoliłoby, bez uszczerbku dla narodowego dziedzictwa lasów, podwoić tę ilość.
Bardzo nowoczesne zautomatyzowane piece na drzewo mają się rozpowszechnić zarówno jeśli chodzi o ogrzewanie indywidualne, jak i zbiorowe.
  • Biogaz wydziela się naturalnie z materii organicznej kiedy jest ona poddana fermentacji (metanizacja). Instalacje umożliwiają jego zebranie, zamiast pozwolić mu uciec do atmosfery. Jest porównywalny z gazem ziemnym i po oczyszczeniu może być używany w silnikach albo wprowadzany do sieci dystrybucyjnej gazu. Jest jeszcze bardzo mało doceniony.
  • Biopaliwa są produkowane z roślin uprawnych: buraków, kukurydzy, rzepaku. Żeby ich stosowanie było trwałe wymagają rolnictwa nie nastawionego na wydajność i dzielenia terenu z uprawami na cele spożywcze. W Europie na ten cel mogłyby zostać przeznaczone nieużytki rolne.