Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Wycieczka ornitologiczna [29.09.2007]

Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne zaprasza mieszkańców Krakowa na wycieczkę ornitologiczną - stawy i lasy Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego.

Spotykamy się 29 września (sobota) o godz. 7:50, pętla autobusowa, Nowy Kleparz, przystanek autobusu 228 (odjazd 8:04).

Będzie szansa na spotkanie z ptakami wodnymi, drapieżnymi, dzięciołami, sikorami, pełzaczami, kowalikami. Lista ptasich "atrakcji" z pewnością będzie dłuższa, gdyż wycieczka prowadzi przez teren przyrodniczo bogaty i urozmaicony.

Ubierzmy się odpowiednio i zabierzmy lornetkę, kieszonkowy atlas ptaków, termos i prowiant. Czas trwania wycieczki - min. 4 godz.

Prowadzący: Szymon Wójcik

Organizator:

Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
ul. Do Wilgi 11, Kraków
adres korespondencyjny:
skr. poczt. 22, 30-309 Kraków 11

Szymon Wójcik (Prezes), tel. 0604 324 721
Jacek Tyblewski (vice-Prezes), tel. 0503 874 391
e-mail: sekretariat@mto-kr.pl
www.mto-kr.pl