Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Wyjście w Niemczech

Zachęcające rezultaty
W 2002 r. prowizoryczny bilans niemieckiej polityki energetycznej ujawnił spadek zużycia energii, spektakularny wzrost energii odnawialnych i stwarzanie licznych miejsc pracy.
Od 1998 r. koalicja rządowa rozpoczęła w Niemczech odejście od energii nuklearnej, prowadząc innowacyjną politykę energetyczną. We Francji często woli się nie mówić o tej decyzji lub przepowiadać, że skończy się ona fiaskiem. W 2000 r. raport francuskich senatorów (MM. Birraux i Le Deaut) poświadcza jednak, że „to, co mogłoby doprowadzić do ekonomicznej katastrofy, może wręcz okazać się strategicznym zwrotem dokonanym z przewidzeniem przyszłości, a więc wygraną na loterii”.
Żeby odpowiedzieć sobie na wyzwania odejścia od energii nuklearnej (redukcja emisji gazów cieplarnianych, zabezpieczenie dostaw energii, itd.), rząd wdrożył szereg środków, takich jak polepszenie efektywności energetycznej, ekologiczna reforma podatkowa czy rozwój energii odnawialnych.
Rezultaty tej polityki są dziś wyraźnie widoczne. Pomiędzy r. 1991 i 2001 konsumpcja energii pierwotnej zmniejszyła się o 4,9%, emisja CO2 o 19%, podczas gdy wzrost ekonomiczny osiągnął 1,5% rocznie. 2002 r. potwierdził tę tendencję: konsumpcja energii pierwotnej zmniejszyła się o 2,8% w stosunku do tego samego okresu w 2001 r. W tym czasie udział ropy naftowej, węgla kamiennego i energii nuklearnej zmniejszyły się odpowiednio o 3,9%, 4,3% i 5,9%, podczas gdy udział energii wodnej i wiatrowej wzrósł o 14,3%. Tytułem porównania, liczby dotyczące tego samego okresu pokazują we Francji wzrost konsumpcji energii pierwotnej o 15,6%. Niemcy odczuły wyjątkowy wzrost energii odnawialnych, spowodowany przez bezprecedensową politykę dobrej woli w tej dziedzinie. Pomiędzy r. 1998 i 2000 zaangażowano ponad miliard euro w różne programy rozwoju, jak rzucone w 1999 r. hasło 100 000 dachów solarnych. Produkcja elektryczności fotowoltaicznej wzrosła trzykrotnie pomiędzy r. 1998 a 2000. W r. 2002 moc zainstalowanych w Niemczech wiatraków przekroczyła poziom 10 000 MW, czyli 1/3 światowej wydajności. Celem jest by w 2030 r. 1/4 całej konsumowanej elektryczności pochodziła z energii wiatrowej.
Ten zwrot w polityce pozwolił stworzyć około 130 000 miejsc pracy w dziedzinie energii odnawialnych (40 000 - energia wiatrowa, 50 000 - biomasa, 18 000 - energia słoneczna). Stworzenie dodatkowych 72 000 miejsc pracy jest przewidziane do 2005 r. i 250 000 do r. 2010.
Wg www.wise-paris.org
@@