Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Zakończenie

Piotr Szkudlarek

"Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz"

Prawo do informacji gwarantowane przez art. 61 Konstytucji ciągle jest w polskim systemie prawnym nowością. A jest to prawo, które może m.in. skutecznie wspierać zwalczanie korupcji, wspomagać obywateli w dochodzeniu innych praw... Analiza ustawy o dostępie do informacji z pewnością przybliży czytelnikom zasady realizacji prawa do informacji.

Krytycznej analizie zostały poddane przepisy ustawy tak pod względem ich zgodności z ustawą zasadniczą jak i z potrzebami i możliwościami obywateli w zakresie dostępu o informacji oraz tworzącą się praktyką realizacji art. 61 Konstytucji. Przybliżone zostały podstawowe zasady przepisów innych ustaw uzupełniających ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Książka była pisana z myślą nie tylko o prawnikach, ale również o osobach nie mających prawniczego przygotowania. Może więc być pomocna tak dla urzędników, sędziów, jak i m.in. dla przedstawicieli organizacji społecznych, dziennikarzy, studentów.

Autor jest prawnikiem, specjalizuje się w prawnych problemach informacji, jego zainteresowania związane są z prawem administracyjnym i legislacją.


Piotr Szkudlarek - prawnik, specjalizuje się w prawnych problemach informacji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ławnik Sądu Okręgowego w Warszawie, sprawozdawca parlamentarny miesięcznika "Zielone Brygady. Pismo Ekologów", redaktor publikacji akademickich Wydawnictwa Prawniczego LexisNexis z międzynarodowej grupy wydawniczej LexisNexis, współpracownik Społecznego Instytutu Ekologicznego, członek korporacji prawniczych, konsultant prawny organizacji ekologicznych. http://www.szkudlarek.wizytowka.pl

Piotr Szkudlarek, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz