Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Zanieczyszczenie powietrza

Powietrze jest to mieszanina znajdująca się w troposferze, z wyłączeniem wnętrz budynków i miejsc pracy.

Zanieczyszczenie powietrza jest to emisja, która może być szkodliwa dla ludzi lub stanu środowiska, pogarszać jego walory, powodować szkodę w dobrach materialnych. Słowem, jest jednym z największych zagrożeń dla środowiska. Szkodliwość substancji pogarszających jakość powietrza zależy od wielu czynników, np.:

 • stężenia,
 • czasu oddziaływania,
 • stanu skupienia itp.

Na jakość powietrza w Polsce mają również wpływ zanieczyszczenia napływające z obszarów sąsiednich państw. Negatywne skutki zanieczyszczeń mogą powodować:

 • choroby ludzi,
 • ginięcie gatunków organizmów żywych,
 • niszczenie roślinności,
 • korozja metali,
 • kwaśne deszcze,
 • niszczenie warstwy ozonowej.

Dlatego właśnie, tak istotna jest ochrona powietrza. Przejawia się ona w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszej jego jakości poprzez:

 • ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (zarówno stałych, ciekłych jak i gazowych, mogących wpłynąć na zmianę składu chemicznego i fizycznego),
 • zapobieganie ich powstaniu,
 • utrzymaniu substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach.
SKŁAD POWIETRZA CZYSTEGO, ZALEGAJĄCEGO DO WYSOKOŚCI OK. 13km PONAD POWIERZCHNIĄ ZIEMI
SKŁADNIKSYMBOL CHEMICZNYWIELKOŚĆJEDNOSTKA
AzotN278,084%
TlenO220,946%
ArgonAr0,934%
Para wodnaH2O0,5%
Dwutlenek węglaCO2360,000ppm
NeonNe18,180ppm
HelHe5,240ppm
MetanCH41,700ppm
KryptonKr1,140ppm
WodórH20,500ppm
KsenonXe0,087ppm

Jakość powietrza oznacza stopień jego zanieczyszczenia, a więc jeśli jakość powietrza jest wysoka to zawartość zanieczyszczeń jest mała. Za zanieczyszczenia uważa się wszystkie substancje, których udział w powietrzu przekracza średnią ich zawartość w powietrzu czystym.

Podział zanieczyszczeń powietrza ze względu na pochodzenie:

diagram

Podział zanieczyszczeń pierwotnych:

 • Zanieczyszczenia podstawowe powstają głównie podczas spalania paliw w procesach wytwarzania energii. Wstępują powszechnie na terenie całego kraju. Są to:
  • dwutlenek siarki,
  • dwutlenek azotu,
  • pył.
 • Zanieczyszczenia specyficzne pochodzą z różnych procesów technologicznych wykorzystywanych w procesach przemysłowych
 • Zanieczyszczenia emitowane ze źródeł mobilnych głównie są to pojazdy samochodowe.

Zanieczyszczenia wtórne powstają w znacznej odległości od źródeł emisji. Są efektem reakcji i przemian zachodzących w zanieczyszczonej atmosferze.

wykres

LITERATURA:

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xchg/gus
„Systemy ochrony powietrza” Marian Mazur, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- Dydaktyczne, Kraków 2004

SPRAWDź SWOJE WIADOMOŚCI!

 1. Co to jest powietrze?
 2. Co to jest zanieczyszczenie powietrza?
 3. Od czego zależy szkodliwość substancji pogarszających jakość powietrza?
 4. Jakie skutki może powodować zanieczyszczenie powietrza?
 5. Co to jest ochrona powietrza?
 6. Skład powietrza.
 7. Co to jest jakość powietrza?
 8. W jaki sposób dzieli się zanieczyszczenia ze względu na ich pochodzenie?
 9. Co to są zanieczyszczenia pierwotne?
 10. Co to są zanieczyszczenia wtórne?
Anna Gierek

Komentarze

kama 15-09-2007
to jest interesujace ale na czym polega wutlenek wegu a innymi czyli siarko .w ten sposub powstaje jakosc powietrz w zmieszaniu tych skladninkow ale nie na tym polega to ze ma znaczenie zaanieczyszczone powietrze powieksza sie a my niemozemy nic zrobic dla zwierzat ani lasow.pozdrowienia kama

kika 03-10-2007
dziękuje własnie tego szukałam diagramu moge go opisać na chemie dziękuje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! szukałam tego od wczoraj wszdzie!!!!!!1