Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Zdrowie i radioaktywność

Skutki radioaktywności
Substancje radioaktywne są złożone z niestabilnych atomów, które rozpadając się wydzielają promieniowanie. Radiacja zaburza funkcjonowanie żywych komórek. Jest tym bardziej niebezpieczna, że niewykrywalna przez nasze zmysły.
Bardzo silne napromieniowanie zabija komórki i powoduje oparzenia popromienne, chorobę i często śmierć.
Niższy poziom radiacji powoduje mutacje, których skutki są trudne do przewidzenia. U niektórych osób rozwija się rak albo u dzieci osób napromieniowanych pojawiają się deformacje, ale nie można przewidzieć kto będzie dotknięty. Skutki ujawniają się często wiele lat po napromieniowaniu.
W przypadku jeszcze słabszego napromieniowania naukowcy nie są zgodni co do skutków. Normy międzynarodowe bazują na zasadzie, że ryzyko dla zdrowia jest proporcjonalne do przyjętej dawki i że „każda dawka promieniowania niesie ze sobą ryzyko raka i zmian genetycznych” (CIPR, 1990). Pewni naukowcy, szczególnie ci związani z przemysłem nuklearnym, utrzymują natomiast, że niewielkie dawki są nieszkodliwe dla zdrowia. Inni wreszcie uważają, że rozmiar ryzyka jest słabo znany, ponieważ wciąż odkrywa się niespodziewane efekty radiacji.
We Francji utrzymuje się niewiedzę co do skutków promieniowania
  • Odpady radioaktywne z elektrowni ocenia się jako niegroźne. Ale nie prowadzi się żadnego prawdziwego badania epidemiologicznego. Kiedy niezależne śledztwa ujawniły poważny wzrost zachorowań na białaczkę wokół La Hague, wyniki zostały przypisane przypadkowi.
  • Często radioaktywność naturalną określa się jako pozbawioną wpływu na zdrowie. Jednak radon (naturalny gaz radioaktywny) jest drugą po nikotynie przyczyną raka płuc.
  • Prawo ogranicza wystawianie pracowników przemysłu nuklearnego na radiację. Ale pracownicy sezonowi (ochrzczeni „mięsem dla rem*)” przez ich utytułowanych „kolegów”) są wykorzystywani „do oporu”. W czasie krótkiego okresu otrzymują roczną dawkę promieniowania i nie są poddani kontroli medycznej po wyjeździe.
Dowiedz się więcej:
CRII-RAD (Komisja do Badań i Informacji Niezależnej o Radioaktywności), 417 avenue Victor Hugo, 26 000 Valence, www.criirad.com
Chociaż żadna dawka nie jest nieszkodliwa, punkty krytyczne są ustalone przez normy międzynarodowe.
Wystawienie na sztuczną radioaktywność (w tym próby nuklearne) spowodowało na świecie wiele zachorowań na raka. Oficjalne dane ONZ mówią o 1,17 milionach ofiar śmiertelnych od r. 1945. Europejski komitet do spraw ryzyka radiacji, używający metod oceny, które wydają się bardziej realistyczne, mówi o 61,1 milionów. „Te dane przekonały mnie, że aż do teraz międzynarodowe standardy były zgodne bardziej z interesem przemysłu nuklearnego niż faktyczną troską o zdrowie ludzkie!”
A. Jabłkow, biolog rosyjski, współautor studium.
www.euradcom.org

Komentarze

poparzony 10-06-2007
nic ciekawego