Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Żyjące miasto

Żyjące miasto - zbiór tekstów na tematy związane z zagospodarowaniem przestrzennym i ekologią miast. Znajdują się w niej artykułu Olafa Swolkienia, Anny Nacher, Jacka Zachary, Krzysztofa Skalskiego, Bartosza Szydłowskiego. Teksty dotyczą współczesnej architektury miejskiej, sztuki, ekologii miasta, programów rewitalizacji zaniedbanych dzielnic mieszkaniowych.