BZB nr 2 - Teatr mój widzę ekologiczny


ZIELONE BRYGADY


PISMO EKOLOGÓW

Wydział Chemii UJ, Ingardena 3/100, 30-060 Kraków, tel. 12/336377 w. 234, fax 12/340515, 226306, 216460, tlx 0322297 UJ PL

konto: FWIE - "Zielone Brygady", nr 630106-105428-132 BOS SA O/Kraków

Broszura niniejsza została opracowana i wydana przez redakcje pisma ekologów "Zielone Brygady" w piątą rocznice Grupy "Ekologia i Pokój" i jej najlepszego happeningu. Zawiera dowolnie wybrane przykłady teatru ekologicznego i alternatywnego. Wiele ciekawych opisów czytelnik znajdzie też w pracy "Spontaniczna kultura młodzieżowa" p.r. Jerzego Wertensteina-Żuławskiego i Mirosława Peczaka, w cześci poświeconej Pomarańczowej Alternatywie.

"Zielone Brygady" ukazują sie co miesiąc od maja'89 po polsku i co kwartał po angielsku od jesieni'89. Dotychczas wydano także zeszyty: "Ekorozwój 2020" (10 tys. zł), "Cztery nowe grupy pokarmów" (2,5 tys. zł), "Informacja o eksperymentach przeprowadzanych na zwierzetach w przemyśle kosmetycznym" (2,5 tys. zł) oraz o prawach zwierząt w jezyku rosyjskim (nakład wyczerpany). W przygotowaniu m.in.: "Bankructwo pewnych idei". Cena wydania polskiego wynosi 6 tys. zł (w prenumeracie krajowej dla osób prywatnych 5 tys. a dla instytucji 10 tys. zł), a angielskiego 16 tys.

Andrzej Żwawa

PS. Dziękuję panu Adamowi Mottlowi za udostępnienie zdjęcia, które znajduje się na stronie tytułowej, Partii Brzydkich za pozostałe zdjęcia, a Europejskiej Młodzieżowej Akcji Leonej i Pracowni na rzecz Wszystkich Istot za pozwolenie na przedruk tekstów.


BZB nr 2 - Teatr mój widzę ekologiczny | Spis treści