BZB nr 22 - Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków


ROZDZIAŁ VIII

Co potrzeba, aby to zrobić

Pierwszym i zarazem niezbędnym warunkiem jest posiadanie odpowiedniego miejsca o określonej powierzchni. Cała oczyszczalnia zajmuje sporą powierzchnię i to trzeba wziąć pod uwagę przy ewentualnym planowaniu jej realizacji. Oprócz tego kwestię jej usytuowania przestrzennego regulują przepisy prawa. Dotyczy to zwłaszcza odległości jakie muszą być zachowane od linii ogrodzenia, studni itp. Szczegółowo ten problem został przedstawiony na rysunku nr 7.

Rys.7

RYS.7 SCHEMAT MOŻLIWEGO USYTUOWANIA OCZYSZCZALNI ROŚLINNEJ
Źródło: Grzybowski M., dz.cyt.

Dla rodziny składającej się z 4 osób konieczne są następujące elementy niezbędne do wykonania takiej oczyszczalni. Pierwszym z nich jest zbiornik na osadnik gnilny o pojemności 2-2,5 metra sześciennego. Wykonany może być z tworzywa sztucznego, bądź z kręgów betonowych, to zadanie spełnić może istniejące już szambo, ważna jest jego odpowiednia objętość i absolutna szczelność. Kolejnym elementem jest materiał z którego wykonana zostanie izolacja filtru od środowiska zewnętrznego np. folia - ok. 54 metry kwadratowe. Oprócz tego rury perforowane - 12 mb, tłuczeń lub gruby żwir, około 4 metrów sześciennych, oraz materiał na studzienki doprowadzające, jak i odprowadzające ścieki np. kręgi betonowe. Ważną sprawą jest też kwestia pozyskiwania roślin użytych do obsadzenia gotowego już filtra. Nie ma w kraju w chwili obecnej, specjalnych hodowli (za wyjątkiem wierzby wiciowej), które produkują rośliny dla zaspokojenia potrzeb tych wszystkich, którzy budują oczyszczalnie roślinne. W grę wchodzi jedynie pozyskiwanie z stanowisk naturalnych. Trzeba w tym przypadku wykazać się dużą odpowiedzialnością i nie dopuszczać do dewastacji naturalnych siedlisk tych roślin. Należy ich pobrać taką ilość, aby wystarczyła na obsadzenie całego filtra w rozstawie 50 cm x 50 cm. W ciągu najbliższych miesięcy rośliny ukorzenią się i zarosną całe poletko. Niezbędną czynnością w początkowym okresie po posadzeniu roślin, jest odchwaszczanie miejsc nie porośniętych i nie dopuszczanie do przesuszenia korzeni. Przy tych zabiegach należy też zwracać uwagę, aby nie udeptywać gruntu w filtrze i poruszać się tylko po specjalnie położonych w tym celu deskach.

Oczyszczalnia uzyskuję pełną sprawność dopiero po pełnym ukorzenieniu się roślin. Proces ten może trwać nawet i dwa lata.

Wykonanie całej oczyszczalni uzależnione jest od tempa prowadzonych robót ziemnych. Jeżeli zdecydujemy się je wszystkie wykonać we własnym zakresie przy użyciu łopaty potrwa to potrwa to oczywiście dłużej, niż przypadku zastosowania sprzętu zmechanizowanego np. koparki. Są to jednocześnie prace decydujące w głównej mierze o koszcie całego obiektu. Planując ewentualne samodzielne wykonanie wykopów, trzeba wziąć pod uwagę swoje własne możliwości fizyczne. Przerzucenie kilkudziesięciu metrów sześciennych ziemi jest bardzo męczącym i wyczerpującym zadaniem i nie każdy może temu podołać, dlatego warto tą sprawę dokładnie przemyśleć przed podjęciem decyzji.


BZB nr 22 - Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków | Spis treści