Wersja offline ] Okładka ] [ Spis treści ]


Oleg Budzyński

Zdjęcie z okładki

DYLEMATY EKOLOGIZACJI GMIN WIEJSKICH
TAKTYKA EKOROZWOJU GMINY

Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Kraków 2002
WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY"
FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
ELDONEJO "VERDAJ BRIGADOJ" - "GREEN BRIGADES" PUBLISHING HOUSE
ul. Sławkowska 12 (III p.), PL-31-014 Kraków
tel./fax 48/12/4222264, 4222147, 4218858, tel. 0/603/363-721, SMS: 48603363721@text.plusgsm.pl
E-mail: zb@eco.pl, WWW: http://zb.eco.pl, GG: 210891
konto: BOS S.A. O/Kraków nr 15401115-105428-27005-00 FWIE swift: code ebos pl pw

Oleg Budzyński

Dylematy ekologizacji gmin wiejskich. Taktyka ekorozwoju gminy

Wydanie I

Kraków 2002

Wydawca: Wydawnictwo "Zielone Brygady"

seria: Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 37

red. serii: Andrzej Żwawa

projekt okładki: Konstancja Harasymowicz

korekta: Iwona Puchrowicz, Justyna Grabda

zdjęcia: Jacek Chmielewski


Dofinansowano ze środków

logo WFOŚiGW w Krakowie
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
http://www.wfos-krakow.eco.pl


Papier do wydania książki w wersji papierowej podarowała firma

logo Antalis
Antalis Poland Spółka z o.o.
ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
tel. 0-22/543-10-00, fax 0-22/543-10-01
NIP 879-016-80-62
Bank Societe o/Warszawa 18400007-2210176-0081-01-6

ISBN 83-87331-34-1