Wydawnictwo Zielone Brygady - FWIE

Co każdy ze śmieciami robić powinien.
Program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży

Ankieta

Szanowni państwo!
Z przyjemnością prezentujemy zestaw bezpłatnych publikacji Co każdy ze śmieciami robić powinien.
Uprzejmie prosimy o przekazanie nam opinii na temat ich poziomu merytorycznego jak i technicznego.
Pomoże to nam to w lepszym przygotowaniu następnych naszych publikacji.
Opinie można wyrazić zarówno w postaci ocen "szkolnych" jak i w opisowy, z uzasadnieniem.
  poziom merytoryczny poziom techniczny
Co przedszkolak ze śmieciami robić powinien
Co każdy uczeń ze śmieciami robić powinien. Zestaw ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
Co każdy uczeń ze śmieciami robić powinien. Zestaw scenariuszy dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum
CD - część dla przedszkolaków
CD - część dla podstawówkowiczów
CD - część dla gimnazjalistów
CD - część dla nauczycieli
WWW - część dla przedszkolaków
WWW - część dla podstawówkowiczów
WWW - część dla gimnazjalistów
WWW - część dla nauczycieli
W jakiej formie otrzymali państwo materiały (np. komplet po 1 egz./zestaw dla szkoły/przedszkola)?
Jak materiały te zostały wykorzystane (np. przeprowadzono zajęcia/przekazano do biblioteki/przekazano do innej placówki prowadzącej zajęcia z edukacji ekologicznej)?
Jakich materiałów oczekują od nas państwo w przyszłości?
Dane kontaktowe
(wypełnienie tego pola jest dobrowolne)To pole proszę pozostawić niewypełnione!

Odpowiedzi można przesłać pocztą, faksem lub mailem:
Wydawnictwo "Zielone Brygady" - Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Sławkowska 12, III p., 31-014 Kraków, tel./fax. 012 4222264, 4222147, zb@eco.pl
Strona WWW: zb.eco.plProjekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej