ORGANIZATOR:
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych


POMOC W PRZEDSIĘWZIĘCIU:
Grodzki Urząd Pracy - skierował do realizacji tego projektu stażystkę - absolwentkę Akademii Rolniczej
uniwersytet z Pau we Francji - skierował praktykantkę
brytyjska organizacja ISEC - przekazała prawa do polskiego wydania ich publikacji

POPARCIE DLA PROJEKTU WYRAZILI:
Jerzy Wertz - dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa UW
Maria Malinowska - radna Sejmiku Małopolskiego (inicjatorka ogłoszenia Małopolski strefą wolną od GMO)
Zofia Misiewicz - kierownik Oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie
dr hab. Kazimierz Klima - wykładowca przedmiotu "Rolnictwo ekologiczne" w AR w Krakowie, inspektor nadający atesty gospodarstwom ekologicznym.