Grasshopper nr 7, Lato '95


ČÍM BOL DEŇ ZEME PRE STARÚ ĽUBOVŇU?

Aktivisti Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, v spolupráci s Centrom voľného času, Regionálnym kultúrnym strediskom, členmi Trampskej osady Severka, mestskou organizáciou v PS, pripravili na 22. apríl ­ Deň Zeme ­ informačné panely, ktoré mali možnosť obyvatelia mesta zhliadnuť na pešej zóne. Boli na nich informácie o triedení druhotných surovín, o predchádzaní vzniku zbytočných, neobežných a nerecyklovateľných obalov, o jadrovej energii, o štýle života v prospech tejto planéty, o výrobkoch šikovných rúk našich aktivistov a detí základných škôl. Počas Dňa Zeme najmenší maľovali na chodník našu planétu Zem, prírodu a zásahy človeka do jej prostredia. Starší písali odkazy pre Zem i pre mestskú samosprávu, zašívali ozónovú dieru, dospeláci vypisovali anketné listky s otázkou: Kupovali by ste mlieko v sklenenej fľaši, ak by ste mali možnosť výberu? Anketa bola anonymná a žrebovacia. Zo 400 anketných listkov sa vrátilo 325 a z nich iba 7 účastníkov ankety uviedlo ako odpoveđ "neviem" a dvaja uviedli ako odpoveđ "nie". Ostatní sa vyjadrili za balenie mlieka a mliečnych výrobkov do sklenených, vrátnych obalov. Vyžrebovaným víťazom ankety sa stal majiteľ lístka s číslom 124. Prosíme ho, aby si prišiel vyzdvihnúť výhru na OKV SZOPK na Námestí sv. Mikuláša č. 16 v Starej Ľubovni v popoludňajších hodinách. đalšie tri ceny ­ knihy o prírode, vyhrali majitelia anketných lístkov s číslom 052, 055 a 271. Aj ich prosíme, aby si vyzdvihli svoje odmeny. Odmeny, ktoré nebudú prevzaté do konca mája 1995, budú použité pri dalších súťažiach. V Deň Zeme sa počas celého dopoludnia prihovárala prostredníctvom mestského rozhlasu všetkým obyvateľom a návštevníkom mesta myšlienkami o ochrane prírody a životného prostredia, ale aj uvádzaním pekných pesničiek Bibiana Slatkovská, pracovníčka mestského informačného centra. Aj týmto jej đakujeme za precítené hovorené slovo. S Vami všetkými sa tešíme na stretnutie pri đalšej podobnej akcii.

OKV SZOPK

KTO SÚ VÍŤAZI EKOLOGICKEJ JARI 1995

Pri príležitosti 22. apríla ­ Dňa Zeme ­ OKV SZOPK v spolupráci s VPS v Starej Ľubovni vyhlásil rad súťaží a aktivít. Dovoľujeme si oznámiť Vám aj touto cestou víťazov jednotlivých kategórií.

V akcii "čisto vôkol nás" chválime Základnú školu v Plavči a Chmeľnici a Gymnázium v Starej Ľubovni, od ktorých sme dostali informáciu o ich aktivitách.

Akciu "nebezpečná batéria" vyhral žiak Základnej školy vo Veľkom Lipníku, ktorý sám nazbieral 417 kusov použitých batérií a tým pomohol čistote našich pôd a vôd. Symbolickú odmenu dostane aj Jano Šteták zo Starej Ľubovne a A. Murcková z Plavča.

"Sklo na dedine" bola đalšia aktivita, do ktorej sa s najväčším úspechom zapojili žiaci Základnej školy vo Veľkom Lipníku, Plavča a Haligoviec. Víťazom sa stal žiak z Veľkého Lipníka Ondrej Šlachtovský, ktorý nazbieral 3183 kusov odpadového skla.

Najdlhšieho "fľašohada " zhotovil kolektív žiakov zo Základnej školy v Mníšku n. Popradom a kolektív žiakov II. a III. ročníka Základnej školy na ul. Štúrovej v Starej Ľubovni. Obidva tieto kolektívy budú odmenené výletom v hodnote 3000,­ Sk. Dúfame, že to bude pre nich povzbudením do đalších aktivít. Za účasť v tejto súťaži đakujeme tiež prváčikom zo Základnej školy sv. Hoffbauera v Podolínci, zo Základnej školy vo Veľkom Lipníku, študentom Obchodnej akadémie a Stredného odborného učilišťa strojárskeho.

Do akcie "staré­nové" sa zapojila Základná škola v Chmeľnici, ktorej žiaci zhotovili rôzne výrobky z odpadov. Tieto sú súčasťou školskej výstavy.

Najšikovnejším "Hliníkovým skarabeusom" sa v tejto súťaži stal 7 ročný Martin Mrug zo Základnej školy na ul. Štúrovej. đalšie odmeny dostanú aj žiaci V. E a Ivanka Girgošová z tejto školy, deti z Materskej škôlky na ul. 1. mája a Anička Bartkovská z Veľkého Lipníka.

Poháriky z umelej hmoty, ktoré budú použité na výsadbu sadeníc, zbierali žiaci z Plavča, Veľkého Lipníka a ZŠ na ul. Štúrovej a MŠ na ul. 1. mája. Odmeny poputujú tým, čo sa snažili najviac: deťom z MŠ na ul. l0. mája, Marekovi Borovskému z Veľkého Lipníka a žiakovi V. B Tešlovi z Plavča.

Všetkým, ktorí sa do aktivít, súťaží a hier zapojili, alebo pomáhali pri ich realizácii, đakujeme. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu pri đalších aktivitách.

OKV SZOPK

ÁNO ZNOVUPOUŽITEĽNÝM OBALOM

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ako člen medzinárodnej organizácie FOE ­ Deti Zeme, začína v spolupráci s holandskou organizáciou Milieudefensie celoslovenskú kampaň za používanie a zavádzanie znovupoužiteľných obalov. Znovupoužiteľné obaly sú tie obaly, ktoré po svojom vyprázdnení nezaplnia naše skládky, v širšom meradle napríklad skládky susedných štátov, ale budú vratné a to nielen v našej krajine. Zároveň by mali byť vyrobené z takých materiálov, ktoré sú takmer nekonečne recyklovateľné /sklo, plech, papier a pod./. Súčasťou kampane bude aj snaha o také obalové systémy, ktoré budú už pri navrhovaní obalov hľadať úsporné riešenia, aby obal bol minimalizovaný na najmenšiu možnú mieru. V kampani tiež pôjde o to, aby obaly boli bez problémov vratné v širokej celoslovenskej distribučnej sieti, aby na nich boli riadne a pravdivo označené spôsoby ich recyklácie a tiež hodnota, ktorú občan platí za daný obal.

Celoslovenskú kampaň za znovupoužiteľné obaly organizuje okresná organizácia SZOPK v Starej Ľubovni. Prípadné námety, návrhy, informácie a podobne podávajte, resp. získate na adrese:

OKV SZOPK

Nám. sv. Mikuláša č. 16
064 Ol Stará Lubovňa
tel./fax 0963/220­34.

Ela Polačková­Štefanová
tajomníčka OKV SZOPK

rysunek


Grasshopper nr 7, Lato '95 | Spis treści