2. INŻYNIERIA GENETYCZNA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Większość krajów tego regionu, od republik nadbałtyckich po Bułgarię, realizuje poważnie zaawansowane programy z zakresu inżynierii genetycznej (choć inżynieria genetyczna często ukrywa się tu za określeniem "bioinżynieria". Badania finansowane są głównie z kieszeni podatnika. Mimo braku jakichkolwiek uregulowań w tej dziedzinie, w niektórych krajach eksperymenty genetyczne opuściły już ramy laboratoriów i znajdują się na etapie testów polowych. Podejmuje się jednak próby wprowadzenia pewnych regulacji w obrębie inżynierii genetycznej - zarówno na poziomie krajowym, jak i w skali całego regionu. Istnieją przekonujące argumenty, że opracowywane przepisy powinny się opierać na zasadzie ostrożności.