4.1. ISTNIEJĄCE W POLSCE AKTY PRAWNE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO INŻYNIERII GENETYCZNEJ

W chwili obecnej polskie ustawodawstwo znajduje się na etapie nie kończących się zmian. Uchwała się wiele nowych ustaw, a jednocześnie uchyla się bądź wprowadza poprawki do ustaw starych. Zmiany przepisów mają na celu dostosowanie unormowań prawnych do potrzeb gospodarki rynkowej oraz harmonizację z przepisami obowiązującymi w UE. Ponadto jako nowo przyjęty członek OECD, przy formułowaniu polityki i tworzeniu aktów prawnych Polska musi uwzględniać zalecenia tejże organizacji.

Większość polskich aktów prawnych, mających pewne zastosowanie do inżynierii genetycznej, zostało uchwalonych w celu ochrony własności intelektualnej za pośrednictwem patentów, w celu ułatwiania handlu międzynarodowego lub aby umożliwić prowadzenie badań w zakresie genetyki. żadna polska ustawa, odnosząca się konkretnie i bezpośrednio do GMO, nie zmierza do ochrony środowiska ani życia ludzkiego przed wiążącymi się z tymi organizmami potencjalnym zagrożeniami.