3.3. GENETYCZNE EKSPERYMENTY NA ZWIERZĘTACH

Jednym z głównych ośrodków badań genetycznych prowadzonych na zwierzętach jest Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt (IGHZ) w Jastrzębcu koło Warszawy. Instytut ten realizuje wspólne projekty badawcze z Zakładem Rozrodu Zwierząt Instytutu Zootechniki w Balicach koło Krakowa oraz amerykańskim Ohio University.

Naukowcy z IGHZ uzyskali chimerę, stanowiącą połączenie owcy z kozą, którą nazwali kozo-owcą. Wstawili oni ponadto "obce" geny promotora białka zawartego w mleku królikom i "stworzyli" króliki transgeniczne oraz karpia, wyposażonego w "obce" geny regulujące wzrost. Większość spośród tych "stworzeń" wciąż nie wychodzi poza ściany laboratorium, jednak niezwykle niepokojące jest to, że transgeniczny karp został uwolniony do środowiska. [8]

Kilku polskich uczonych przyznaje, że niektóre z podejmowanych w Polsce doświadczeń ze zwierzętami transgenicznymi nie byłyby dozwolone w krajach zachodnich. [9] W takich krajach jak Szwajcaria, Anglia czy Niemcy oburzenie opinii publicznej uniemożliwiłoby podejmowanie prac nad tego typu doświadczeniami na zwierzętach.