UŻYTECZNE KONTAKTY:

Isabelle Meister

Greenpeace Switzerland, Heinrichstrasse 147, CH-8005 Zurich

tel.: 41-1-447 41 41, fax: 41-1-447 41 99

Dr Gyö rgy Stuber

Greenpeace Sweden, Box 15164, S-10465 Stockholm

tel.: 46-8-702 70 78, fax: 46-8-6949013

Thomas Belazzi

Greenpeace Austria, Auenbruggerstrasse 2, A-1030 Wien

tel.: 43-1-7130031/0, fax: 43-1-7130030

Darek Szwed

Federacja Zielonych - Grupa Krakowska, Sławkowska 12, 31-014 Kraków

tel./fax.: 012.222264, 222147

łukasz Kurnicki

Biuro Informacji o Prawie Ekologicznym, Kuźnicza 46-47, 50-138 Wrocław

tel./fax: 071.444747