4. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE UNORMOWANIA PRAWNE

Niniejszy rozdział zawiera przegląd istniejących w Polsce przepisów, które mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do pewnych aspektów inżynierii genetycznej. W ostatniej części rozdziału omówiono zagadnienie ochrony patentowej życia z uwzględnieniem patentów, które już zostały w Polsce zarejestrowane. Poruszony został też problem handlu produktami rolnymi, poddanymi genetycznej modyfikacji. W ostatnim czasie firmy z Ameryki Północnej i Europy, zajmujące się inżynierią genetyczną rozpoczęły wprowadzanie na rynek swoich genetycznych wytworów; szukają właśnie na nie klientów. W Europie Zachodniej sprzeciw konsumentów wobec zmodyfikowanej genetycznie żywności pobudza przynajmniej, na szczeblu Unii Europejskiej, debaty co do tego, czy można zezwolić na ich wejście na rynek UE czy też nie.

W Polsce i innych krajach EśW takich dyskusji nie prowadzi się. Może być wręcz tak, że wobec braku wymogu składania odpowiednich powiadomień oraz braku organu, który odpowiadałby za kontrolę produktów rolnych wytwarzanych metodami inżynierii genetycznej, konsumenci będą wkrótce spożywać zmanipulowaną genetycznie żywność - nawet o tym nie wiedząc. Kiedy już doświadczą wszystkich skutków, które może ona ze sobą nieść - alergii, odporności na antybiotyki, superwirusów, utraty bioróżnorodności - na powrót do stanu sprzed tego potwornego eksperymentu będzie za późno.