3.1. PRZEGLĄD PROWADZONYCH W POLSCE PRAC Z ZAKRESU INŻYNIERII GENETYCZNEJ [1]

Pod koniec lat osiemdziesiątych, Komitet Badań Naukowych (KBN) i Polska Akademia Nauk (PAN) stworzyły pierwsze w Polsce dwa krajowe programy badawcze w dziedzinie biotechnologii. Podążając za modą obowiązującą w krajach zachodnich, naukowcy z EśW zaczęli ukrywać wiele prac z zakresu inżynierii genetycznej pod bardziej strawnym dla opinii publicznej określeniem "biotechnologia". Badania te koncentrowały się na zastosowaniach w produkcji środków farmaceutycznych; tylko jeden projekt dotyczył rolnictwa, a jego celem było opracowanie testu na hybrydyzację dla wirusów ziemniaka.

Po zapoczątkowaniu w Polsce w roku 1989 przemian politycznych i gospodarczych, wszelkie fundusze na krajowe programy badawcze zostały obcięte. W roku 1991 Komitet Biotechnologii PAN zaproponował utworzenie Krajowej Agencji ds. Biotechnologii i skoncentrowanie badań na następujących zagadnieniach:

Do roku 1992 mianem biotechnologów określało się około 1000 polskich naukowców, pracujących w około 100 zespołach. Mimo że polscy biotechnolodzy nie posiadają jednego stowarzyszenia, dość powszechnie uznaje się, że reprezentuje ich Komitet Biotechnologii PAN. W jego skład wchodzi 40 uczonych z instytutów badawczych i instytucji edukacyjnych.

W Polsce biotechnologia rozwija się obecnie głównie w rolnictwie, przemyśle spożywczym i diagnostyce weterynaryjnej i medycznej. Rząd polski, za pośrednictwem Komitetu Badań Naukowych (KBN), finansuje nowe urządzenia laboratoryjne i projekty badawcze, tworzenie sieci współpracy oraz kooperację z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak UNESCO Network for Molecular Biology, UNIDO FACE Network i UNIDO-ICGEB. [2]