1.2.3. HODOWLA RYB

W związku ze zmniejszającą się liczbą ryb żyjących w morzu, co spowodowane jest zanieczyszczeniem środowiska, chorobami i nadmiernymi połowami, w hodowli ryb upatruje się "rozwiązania", które ma zapewnić ryby do spożywania przez człowieka.

Jednym z obszarów prac, prowadzonych w tej dziedzinie w zakresie inżynierii genetycznej jest przyspieszenie wzrostu i rozmnażania się ryb. Zastosowanie metod inżynierii genetycznej doprowadziło do powstania transgenicznego łososia, w celu zwiększenia wytrzymałości na zimno wyposażonego w gen arktycznej flądry. Okazało się jednak, że niektóre z transgenicznych łososi rosły dziesięć razy szybciej niż normalny łosoś, gdyż modyfikacja genetyczna spowodowała zwiększenie aktywności własnego hormonu wzrostu tej ryby. [25]

W Polsce, w celu przyspieszenia wzrostu karpi, uczeni wprowadzili do nich geny ludzkie, odpowiedzialne za produkcję hormonu wzrostu. Jednak transgeniczne karpie są zniekształcone i bardziej podatne na choroby (patrz podrozdział 3.3.1).