5.2. ŚWIADOMOŚĆ KONSUMENTÓW Z EUROPY ZACHODNIEJ W ODNIESIENIU DO JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

Niedawne afery z żywnością, które rozpoczęły się w Wielkiej Brytanii, a rozprzestrzeniają się na całą UE, zwiększyły zaniepokojenie opinii publicznej problemami produkcji żywności.

W roku 1996 brytyjski przemysł produkcji wołowiny załamał się po pojawieniu się nowych dowodów naukowych pokazujących, że nie jest wykluczone, iż choroba bydła, zwana "chorobą szalonych krów" (gąbczaste zwyrodnienie mózgu) może przenosić się na ludzi, powodując chorobę Creutzfeldta-Jakoba, poprzez samo jedzenie zarażonej wołowiny. Jest rzeczą jasną, że konsumenci są bardzo wrażliwi na bezpieczeństwo spożywanej żywności. Jeśli kraje EśW będą ryzykować swoją przyszłością, stawiając na produkcję i sprzedaż żywności uzyskanej z wykorzystaniem inżynierii genetycznej, wówczas nie tylko zniweczą swoje możliwości w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, ale może się także okazać, że nie znajdą klientów ma swoje zmodyfikowane genetycznie produkty.