2.1.2. WĘGRY

Na Węgrzech badania z zakresu inżynierii genetycznej koncentrują się na zastosowaniach w rolnictwie i produkcji leków. Trwają testy polowe z pięcioma roślinami transgenicznymi: ziemniakiem, tytoniem, kukurydzą, rzepakiem i lucerną. Mają one na celu ocenę oddziaływania obcego genu, odpowiedzialnego za odporność na antybiotyk o nazwie kanamycyna, który został przeniesiony do tych roślin. Próby te mają się zakończyć w roku 1996. [6] Węgry prowadzą ponadto próby polowe z genetycznie zmodyfikowanymi pomidorami. [7]