5.4. WNIOSKI

Na podstawie informacji zebranych w niniejszym raporcie, wyciągamy następujące wnioski:

Z tego względu, koszty ewentualnego negatywnego oddziaływania będą musiały ponieść społeczeństwa w Europie środkowo-Wschodniej, jak również ekosystemy i różnorodność biologiczna ich krajów. Większość z tych krajów już w tej chwili boryka się ze zniszczeniem środowiska, dokonanym za czasów rządów komunistycznych. To smutne dziedzictwo ma wpływ na zdrowie ludzi i przyrody. Koszty społeczne i ekologiczne zatrucia środowiska w tej części Europy już w tej chwili pochłaniają dużą część dochodu krajowego brutto.