1.2. ZASTOSOWANIA INŻYNIERII GENETYCZNEJ

Na całym świecie rolnictwo stanowi jeden z tych działów gospodarki, w których najczęściej szuka się zastosowań dla inżynierii genetycznej. Aktualne badania koncentrują się na przemodelowywaniu genetycznym zarówno roślin uprawnych, jak i zwierząt gospodarskich. W gospodarkach krajów EŚW rolnictwo odgrywa bardzo dużą rolę, stąd te właśnie zastosowania są najbardziej rozwinięte i to im należy się najbardziej energicznie przeciwstawiać.