NIEMIECKI ZWIĄZEK OCHRONY ZWIERZĄT
Towarzystwo zarejestrowane
Baumsculallee 15, 5300 Bonn 1, tel. (228)631005
telex 886670 dtbd, fax: (228) 631264

Inf. T1, 12/92OCHRONA ZWIERZĄT I PRZYRODY JEST OCHRONĄ CZŁOWIEKA

Informacja o eksperymentach przeprowadzanych na zwierzętach w przemyśle kosmetycznym.
Miliony zwierząt cierpią również dla Ciebie, jeżeli stosujesz kosmetyki, które "wypróbowuje" się na zwierzętach.

EKSPERYMENTY NA ZWIERZĘTACH W KOSMETYCE

W przemyśle kosmetycznym przeprowadza się stale eksperymenty z chemikaliami - po to, by opracować coraz to nowsze konserwanty, wynaleźć nowy zapach lub odkryć nowy modny kolor.

Takie środki chemiczne zawarte są w "kosmetykach pielęgnacyjnych", kremach do rąk i twarzy, kredkach do ust, wodach do pielęgnacji twarzy, dodatkach do kąpieli, mydłach, szamponach, pudrach, kosmetykach do przeciwsłonecznej ochrony skóry, jak również w "kosmetykach dekoracyjnych" jak tusz do rzęs, farby do włosów, cienie do powiek.

Zanim kosmetyki trafią na rynek dokonuje się prób czy nie są one trujące lub czy nie podrażniają skóry lub śluzówki. Ponadto sprawdza się czy środek, który styka się ze skórą, nie wyzwala alergii lub trądzika. Inne próby prowadzą do stwierdzenia, czy testowany środek nie wykazuje działania rakotwórczego lub zakłócającego cechy genetyczne oraz czy nie wpływa ujemnie na płodność i rozwój potomstwa.

W konkretnych przypadkach bada się ponadto, czy i w jakim stopniu środki zastosowane zewnętrznie są wchłaniane przez ciało, jak rozkładają się w organizmie i czy ewentualnie zmieniają się i jak są wydalane. Wszystkie te badania prowadzone są do dziś na zwierzętach.

Cóż to są za próby, o których producenci kosmetyków twierdzą, że są one nieszkodliwe i nie sprawiają bólu zwierzętom? Oto one:

Test na tolerancję błony śluzowej (Draize-Test)

Dla wykonania tego testu zakrapla się i wciera aparat do oka królika. Ponieważ króliki nie wydzielają płynu łzowego, substancja testowana pozostaje w oku zwierzęcia w skondensowanej formie min. przez 24 godziny. Skutkami tego testu mogą być silne zapalenie spojówek lub nawet całkowite zniszczenie oka.

Test na podrażnienie skóry

Również dla tego testu przeznacza się najczęściej króliki. Ostrzyżone, częściowo okaleczone partie skóry poddaje się działaniu testowanych substancji. Mogą przy tym wystąpić podrażnienia skóry, zapalenia i egzemy. Zarówno dla testu na tolerancję błony śluzowej, jak i dla testu na podrażnienia skóry zwierzęta są trzymane w zamknięciach w specjalnych klatkach, albo "zabezpieczane" specjalnymi opatrunkami lub obrożami uniemożliwiającymi lizanie i drapanie ran.

Test na toksyczność (Test LD50)

Dla testu na toksyczność "używa się" ssaków - dzisiaj przeważnie szczurów lub myszy. Każde ze zwierząt otrzymuje dokładnie określoną dawkę testowanej substancji. Substancje te dodaje się do pokarmu lub też zmusza się zwierzęta do połykania środka za pomocą sondy wewnętrznej. Inne substancje wstrzykiwane są domięśniowo, dożylnie lub do brzucha, albo zwierzę musi je wdychać. Po kilku dniach występują u nich skurcze, paraliż lub inne reakcje, które są obserwowane i protokołowane. Wreszcie zabija się zwierzęta, aby móc ocenić stopień szkodliwości substancji w organach i systemie nerwowym.

W przypadku testu na toksyczność LD50 dla ustalenia nagłego działania trucizny chodzi o to, aby ustalić dawkę jakiejś substancji; połowa tych zabiegów powoduje śmierć zwierząt testowanych. Dla przeprowadzenia tego testu "zużywa się" co najmniej 30 zwierząt na każdą badaną substancję, często jednak znacznie więcej; są to zwykle myszy i szczury.

W międzyczasie dopuszczono do alternatywnego stosowania testów LD50, "Fixed-Dose-Procedure", "Approximative LD50-Test" i metodę "Acute Toxic Class". W przypadku pierwszej metody zwierzęta są zabijane na krótko przed ich śmiercią powodowaną przez truciznę. Dla obu następnych sposobów wspólnym jest to, że stwierdza się tu nagłe zatrucia, bez określania statystycznie koniecznej wartości LD50. Jeżeli w taki sposób liczba zwierząt-ofiar może zostać zmniejszona, to niezależnie od tego zwierzęta "użyte" do badań bardzo cierpią.

Dla zadośćuczynienia wymaganiom związanym z bezpieczeństwem używanych kosmetyków w stosunku do klientek przemysłu kosmetycznego usprawiedliwia się fakt prowadzenia prób na zwierzętach tym, że musi się chronić ludzi przed szkodliwością nowych zastosowanych przez nich kosmetyków. Twierdzi się, że tylko próby na zwierzętach mogą zagwarantować taką pewność.

Przemilcza się jednak następujące fakty:

 1. Jest bardzo wątpliwe, aby wyniki testów prowadzonych na zwierzętach mogły być adekwatne w stosunku do ludzi.
 2. Bezpieczeństwo jakiejś substancji lub produktu jest dowiedzione dopiero wówczas, gdy przez dziesiątki lat potwierdziły się one na rynku tym, że nie spowodowały skutków ubocznych u człowieka .
 3. Sprawdzonych surowców i produktów mamy od dawna pod dostatkiem . Gdyby przemysłowi chodziło wyłącznie tylko o zdrowotną pewność jego preparatów musiałby zrezygnować z nowości. Ponieważ badania są niezbędne tylko wtedy, gdy nie można już zastosować starych, sprawdzonych materiałów, lecz musi się użyć nowych chemikaliów, które w zależności od ich koncentracji są trujące, to takie materiały nie powinny znajdować zastosowania w kosmetyce, choćby tylko ze względu na częste wywoływanie alergii . Nowe produkty nie służą klientkom, a w głównej mierze zyskowi producentów.
 4. Istnieją od pewnego czasu nowe metody badań, pozwalające na ustalenie bezpieczeństwa i tolerancji nowych materiałów.

Nowe metody testowania tzw. "metody alternatywne" w stosunku do testów na zwierzętach

Kultury komórkowe wykazują, czy dana substancja jest trująca, wpływa ujemnie na dziedziczność cech lub jest rakotwórcza .

Tolerancja skóry może być zbadana testem "SKINTEX", sztucznym systemem, który pozoruje budowę i funkcjonowanie ludzkiej skóry.

Także do badań na tolerancję błony śluzowej stworzono odpowiedni sztuczny system o nazwie "EYTEX". Tu są do dyspozycji także systemy "Test kurzego jaja" i uzupełniająco testy kultury komórkowej.

Z naukowego punktu widzenia nowe metody mają nawet przewagę nad testami na zwierzętach. Warunki wyjściowe do badań są ustalone bardzo dokładnie, ponieważ w przeciwieństwie do zwierząt, kultury komórkowe i systemy sztuczne nie są zależne od wahań i zmian samopoczucia, które mają bardzo duży wpływ na wyniki testów. W przypadku zastosowania systemu kultur komórek ludzkich lub systemów sztucznych, ukierunkowanych na warunki ludzkie, można uniknąć problemów z badaniem tolerancyjności.

Produkty końcowe mogą być wreszcie testowane pod względem ich tolerancyjności na ochotnikach, podobnie jak uprzednio testowano je na zwierzętach.

Dlaczego więc nadal prowadzi się jeszcze próby na zwierzętach?

Producenci powołują się na to, że władza ustawodawcza nie uznała jeszcze nowych metod testowania i w ich miejsce żąda przeprowadzenia prób na zwierzętach, ale:

Przepisy ustawowe podaje się tylko jako alibi

Istnieją różne przepisy ustawowe, których należy przestrzegać przy produkcji i sprzedaży preparatów kosmetycznych. Żaden z tych przepisów ustawowych nie zmusza jednak producenta kosmetyków do prowadzenia badań na zwierzętach, o ile nie stosuje on substancji, które podchodzą pod ustawę o lekach i chemikaliach.

Ustawa o środkach spożywczych i przedmiotach użytkowych

Ustawa o środkach spożywczych i przedmiotach użytkowych żąda od producentów kosmetyków gwarancji bezpieczeństwa i pewności ich wyrobów dla użytkownika. Jakimi metodami mają oni dowieść spełnienia tych warunków, ustawa nie przewiduje.

Rozporządzenie o kosmetykach z r. 1985

W rozporządzeniu o kosmetykach z r. 1985 podano, jakie substancje mogą być zawarte w produktach kosmetycznych, a jakie nie. Zestawienie takie jest stale aktualizowane. Także tutaj nie ma mowy o próbach na zwierzętach.

Ustawa o ochronie zwierząt

Od czasu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt (1986) próby na zwierzętach dla opracowywania "kosmetyki dekoracyjnej" jak tusze do rzęs czy farby do włosów są nawet w Niemczech zabronione. W praktyce jednak zakaz ten nie jest skuteczny, ponieważ większość kosmetyków zawiera preparaty pielęgnujące - kremy, szampony, mydła, ale także kredki do ust. Wyroby takie mogą nadal być testowane na zwierzętach. Próby na zwierzętach objęte są obowiązkiem posiadania zezwolenia.

Jednak niezależnie od tego, że zakaz ten dotyczy tylko "kosmetyki dekoracyjnej", jest często omijany. Próby na zwierzętach zabronione w Niemczech są prowadzone na zlecenie za granicą. W oczywisty sposób nikt nie chce ryzykować odpowiedzialności regresyjnej w przypadku, gdyby wystąpiły szkodliwe skutki uboczne i wobec tego prowadzi się chętnie dalej tradycyjnie akceptowane próby na zwierzętach. Kosmetyki dekoracyjne produkowane za granicą i próbowane na zwierzętach nadal pojawiają się na rynku niemieckim.

Wytyczne EWG do produkcji kosmetyków

W Europie obowiązują "Wytyczne EWG z 27.7.76 dla ujednolicenia przepisów prawnych w krajach członkach EWG dotyczące produktów kosmetycznych"; wytyczne te były przedmiotem nowych obrad w r. 1992. Zgodnie z tymi wytycznymi kosmetyki i ich składniki, które były testowane na zwierzętach nie będą mogły być wprowadzane na rynek w krajach EWG od r. 1998. Zakaz ten jest jednak związany z licznymi ograniczeniami. Może on być np. łatwo podważony w przypadku, gdy metody alternatywne dla badania pod względem bezpieczeństwa (nieszkodliwości) nie zostały uznane oficjalnie. Ponadto te przepisy EWG dotyczące badań pod kątem nieszkodliwości muszą być zorientowane na przepisy międzynarodowe, które dopuszczają liczne próby na zwierzętach. Ponieważ substancje, które są opracowywane i testowane na zwierzętach dla innych celów (np. dla leków) mogą być używane także przy produkcji kosmetyków, zakaz ten byłby i tak łatwy do ominięcia.

Wytyczne Naukowego Komitetu d/s Kosmetologii

Naukowy Komitet d/s Kosmetologii natomiast w swoich "Wytycznych do testów na toksyczność składników kosmetyków z r. 1982", które obowiązują w krajach EWG, tak czy inaczej zaleca prowadzenie prób na zwierzętach. Zalecenia te nie są jednak obowiązkowe dla producentów kosmetyków.

Niemiecka ustawa o środkach chemicznych

Dla nowo opracowywanego środka chemicznego - mógłby to być nowy, w swej ofercie całkowicie zbędny środek konserwujący, koloryzujący lub zapachowy - niemiecka ustawa o środkach chemicznych wymaga w zasadzie m. in. przeprowadzenia wyżej opisanych prób na zwierzętach.

Dopóki ustawodawca nie uzna istniejących od dawna alternatywnych metod badania na bezpieczeństwo, próby na zwierzętach zostaną zredukowane tylko o tyle, ile pozwoli na to świadoma rezygnacja z nowych substancji na korzyść znanych i sprawdzonych surowców.

Prawie wszyscy wiodący producenci wyrobów kosmetycznych, środków do pielęgnacji ciała i środków piorących nie są skłonni do rezygnacji z nowo opracowanych chemikaliów. Ponadto niektórzy z nich z obawy przed ewentualną odpowiedzialnością ciągle jeszcze przywiązują zasadniczą wagę do prób na zwierzętach, które przeprowadzają sami albo zlecają ich wykonanie.

Przynajmniej jednak w tym miejscu mogłyby zostać zastosowane nowe systemy testowania. Żądanie generalnego zakazu prób na zwierzętach w kosmetyce jest odrzucane z takim uzasadnieniem, że zgodnie z oczekiwaniem klientek niezbędne jest ciągłe poszukiwanie i eksperymentowanie w dziedzinie nowości kosmetycznych dla uzyskania modnego, atrakcyjnego wyglądu i związanego z tym samopoczucia psychicznego. Z tego względu wszyscy powinniśmy odczuwać kontrowersyjność tego "komfortu psychicznego" kupionego za cierpienia zwierząt. Ponieważ właśnie to czynimy sami kupując jakiś dowolny produkt kosmetyczny. Jeżeli nawet koncern produkujący nasz nabyty kosmetyk od dawna nie prowadzi lub nie zaleca prób na zwierzętach, to i tak płacąc za nasz zakup współfinansujemy opracowywanie nowych kosmetyków przez tę firmę z testowaniem ich na zwierzętach.

Musimy się przed tym bronić!

Pomóżcie nam! Spróbujcie swoim postępowaniem jako klienci uczynić konkretne kroki, które będą Waszym sprzeciwem, brakiem poparcia finansowego dla prób na zwierzętach!

Mimo to nie należy rezygnować z kosmetyków. Są producenci kosmetyków, którzy dla swoich preparatów opierają się na starych i sprawdzonych produktach i surowcach dostarczanych przez przyrodę. Spełniają oni wytyczne Niemieckiego Związku Ochrony Zwierząt i udostępniają całkowicie informacje o składnikach wszystkich swoich wyrobów dla wiedzy klientów.

Dzięki temu dysponujecie dodatkowymi informacjami, które pomogą Wam dokonać decyzji zakupu nie tylko w zgodności z prawem ochrony zwierząt, lecz także z pełną świadomością ochrony zdrowia i środowiska naturalnego człowieka.

LISTA POZYTYWNA

Wszystkie niżej wymienione firmy producentów kosmetyków spełniły warunki wytycznych Niemieckiego Związku Ochrony Zwierząt w pełnym zakresie. Oznacza to:
 1. Złożenie prawnie wiążącej deklaracji, że:
  1. nie będą prowadzone badania na zwierzętach dla opracowywania i produkcji wyrobów finalnych,
  2. nie będą stosowane surowce, które były testowane na zwierzętach po 1.1.79. W tym miejscu ważnym jest fakt, że przed 1.1.79 na rynku znajdowały się te substancje, niezależnie od tego, czy były one testowane na zwierzętach, czy nie. Substancje syntetyczne, które po tym czasie znalazły się na rynku, nie mogły być badane na zwierzętach. Wprawdzie ani my, ani producenci ujęci na liście pozytywnej nie możemy zapobiec temu, że substancja syntetyczna, która przed 1.1.79 znajdowała się na rynku, lub też jakiś surowiec naturalny lub jadalny później jeszcze, po dniu wiążącym czyli 1.1.79 nie był lub nie jest testowany na zwierzętach przez osoby trzecie. O ile producent ujęty na liście pozytywnej nie kooperuje z w/w producentem trzecim, należy zezwolić producentowi z listy pozytywnej na stosowanie przedmiotowej substancji w dalszym ciągu.
  3. nie będą stosowane surowce, które zostały pozyskane w drodze męczenia zwierząt lub dla których zwierzęta zostały zabite, np. olejek norkowy, spermacet, piżmo cybetowe, olejek szyldkretowy.
  4. nie zachodzi żaden stosunek ekonomiczny z innymi firmami, które prowadzą próby na zwierzętach lub takie badania zlecają (np. przemysł farmaceutyczny).
 2. Złożenie dokładnego wykazu składników z listą dostawców.
 3. Pełna informacja o składnikach wszystkich produktów na każdym opakowaniu lub w katalogach. Jeżeli skład kosmetyku nie został podany, prosimy o zażądanie go od firmy i poinformowanie nas o tym.
 4. W przypadku świadomego wprowadzenia klienta w błąd przez producenta grozi producentowi kara umowna do
  20 000 DM.
ALLISON-NATURKOSMETIK
Handelsagentur Prisma, OHG, Schaapkamp 5, 2070 Grosshandsdorf, tel. 041 02/63081-82.
Allison Naturkosmetik.
Kosmetyki pielęgnacyjne do włosów i skóry. Kosmetyki upiększające.

AMYRIS
Rose Eggert, Welinstr. 22, 7123 Sachsenheim 5, tel. 07046 7539.
Kosmetyki pielęgnacyjne, olejki eteryczne, woda kolońska.

AZIMUTH
Parfums & Kosmetik, Burenar Str. 86, 4787 Geseke, tel. 02942/1028.

BIENENHOF AM PARSBERG
J. & M. Drasch, Moolslangstr. 19, 8039 Puchheim, tel. 089 8002344.
Kosmetyki pielęgnacyjne z produktami pszczelimi.

MARION BRANDL
Nessenberg Str. 56, 4000 Dusseldorf, tel. 02 11/42 53 53.
Kosmetyki pielęgnacyjne, perfumy.

NATURKOSMETIK FRANZISKA BRENNENSTUHL
im Grund 5, 7519 Kleingartach, tel. 07138/675 94.
Kosmetyki pielęgnacyjne i upiększające, perfumy, środki czyszczące.

DIANA STUTENMILCH
Gut Waitzacker, Postfach 1323, 8120 Weilheim, tel. 08 81/73 16.
Kosmetyki pielęgnacyjne.

ELENISE
Inh. Jurgen David, Parkallee 149, 2800 Bremen 1, tel. 04 21/34 29 26.
Kosmetyki pielęgnacyjne.

EVERGREEN AROMATHERAPIE
(wcześniej Aromen & Essenzen)
Burener Str. 38, 4787 Geseke; Monatshauserstr. 8 8132 Tutzing, tel. 081 58/8021.
Olejki eteryczne.

STEPHANIE FABER
Frischkosmetik-Bio-Verlag Ritter-, Monnatshauserstr. 8, 8132 Tutzing, tel. 081 58/8021.
Kosmetyki pielęgnacyjne.

HELGA FRITZ
Glockmuhlstr. 4 a, A-5023 Salzburg, tel. 00 43/62 22/72 06 38.
Kosmetyki pielęgnacyjne.

MARTINA GEBHARDT
Frischkosmetik, Wessobruner Str. 8, 8911 Issing, tel. 0 81 94/679.
Kosmetyki pielęgnacyjne.

KOSMETIK DER NATUR
Monika Gutmann, Weikering 21, 8097 Vogtareuth, tel. 0 80 38/548.
Kosmetyki pielęgnacyjne i upiększające, chroniące przed słońcem.

HAGINA COSMETIC GMBH
Grube 45, 8122 Penzberg, tel. 0 88 56/20 68-9.
Perfumy, kosmetyki upiększające, olejki ziołowe.

HASSOUN BIO-HAAR-EX
Schmittener Str. 12, 6000 Frankfurt/M. 90, tel. 069/7 89 68 03.
Depilator

NATURKOSMETIK GISELA HEUSSINGER
Heidenheimer Str. 91, 8500 Nurnberg 71, tel. 09 11/66 12 42.
Kosmetyki pielęgnacyjne.

IMCONEX CONSULTING
Westpreussenring 168, 2400 Lubeck 14, tel. 0451/30 68 11-12.
Hima Laya Natural Cosmetics.

KOSMETIK OASE EUPPER GMBH
Uberkingerstr. 4 A, 7000 Stuttgart 50.
Kosmetyki pielęgnacyjne.

DR. KROGMANN NATURKOSMETIK
Friedrich-Legahn-Str. 2, 2000 Hamburg 55, tel. 040/86 96 81.
Kosmetyki pielęgnacyjne, olejki eteryczne.

L. LEICHNER KOSMETIK
Bahnhofstr. 16, 1000 Berlin 49, tel. 030/744 79 73/75.
Kosmetyki teatralne, kosmetyki upiększające.

LINDEN KOSMETIK
Ostsiedlung 4, 8531 Markt-Erlbach/OT Linden, tel. 091 06/13 04.
Kosmetyki pielęgnacyjne, chroniące przed słońcem, kosmetyki dla dzieci.

LIZ LUEDEMANN
Vorderste Fichteln 18-20, 2400 Lubeck-Kucknitz, tel. 0451/30 12 53.
Kosmetyki odświeżające.

LUNASOL KOSMETIK GMBH
Alexander-v.-Bernus-Str. 4, 8851 Tapfheim, tel. 0 90 04/81 44.
Kosmetyki pielęgnacyjne.

MAIENFELSER NATURKOSMETIK
Im Burgfrieden 17, 7156 Maienfels, tel. 079 45/25 82.
Kosmetyki pielęgnacyjne, olejki eteryczne.

MARIONDA
Inh. Jurgen David, Parkalee 149, 2800 Bremen 1, tel. 04 21/3 49 95 81.
Kosmetyki pielęgnacyjne.

HILKE MENZEL
Schmiedgasse 17, 7901 Bernstadt, tel. 0 73 48/65 29.
Olejki zapachowe i balsamy.

MISS FLIP COSMETIC GMBH
Postfach 10 34 31, 7000 Stuttgart 1, tel. 07 11/649 45 45.
Pielęgnacyjne i upiększające kosmetyki chroniące przed słońcem, perfumy, dezodoranty, henna w proszku i szamponie.

NATUpur FRISOR
Villenstr. 1, 8414 Mazhutte, tel. 094 71/22 30
Pielęgnacja włosów.

NCM NATURKOSMETIK GMBH
Romanstr. 16, 8000 Munchen 19, tel. 089/1 66 51 31.
Kosmetyki pielęgnacyjne i upiększające, olejki eteryczne, "Deine Pflege", Line-eaderm", "Biotinta-Gel", "Cambiocolor", "Argital".

NURIN
Hannelore Soudan, Kronshagerter Weg 75, 2300 Kiel 1, tel. 04 31/18 03 19.
Pielęgnacja włosów.

OXIN REINIGUNGSMITTEL GMBH
Schwindstr. 15, 8000 Munchen 40, tel. 089/52 42 22.
Przyjazne dla środowiska: "sofort" - wolne od wapnia, wolne od tłuszczu.

MAREN PEGLOW
Naturkosmetik, Stoteler Str. 52, 2850 Bremenhaven, tel. 04 71/7 32 47.
Pielęgnacja włosów i skóry.

PRIMAVERA
Industriestr. 2, 8961 Sulzberg, tel. 083 76/80 80.
Kosmetyki pielęgnacyjne, olejki eteryczne.

PROVIDA COSMETIK
GmbH & Co. KG, Burener Str. 38, 4787 Geseke, tel. 029 42/19 28
Kosmetyki pielęgnacyjne, kosmetyki dla dzieci, chroniące przed słońcem.

Monopol sprzedaży dla BWC
REGENBOGEN
Inh. Michael Kraus, Borslgalee 55, 6000 Frankfurt/M. 60, tel. 061 09/3 28 48.
Kosmetyki pielęgnacyjne, olejki eteryczne. Patrz także sklepy/sprzedaż.

SONNENBLUMENHOF
Hohenbrunner Str. 25, 8000 Munchen 80, tel 089/43 42 04.
Olejki ziołowe.

STYX-COSMETICS
Mariazellerstr. 6 e, A-3100 St. Polten/Osterreich, tel. 00 43/27 42/6 55 06.
Kosmetyki pielęgnacyjne, olejki eteryczne.

Przedstawicielstwo w Niemczech:
U. Stuber, 7400 Reutlingen-Betzingen, Ohmenhauserstr. 27, tel. 071 21/5 97 53.

TAPIR WACHSWAREN
Allerbachsstr. 28/29, 3354 Dassel-Amelsen, tel. 0 55 62/10 @?@
Pielęgnacja skóry

TAUTROPFEN NATURKOSMETIK
Silvia und Rainer Plum, Poststr. 10, 8201 Pittenhart, tel. 0 86 24/45 90.
Kosmetyki naturalne do pielęgnacji ciała, pielęgnacja dzieci, olejki eteryczne.

TOL-PRODUKTE
Postfach 10 09 39, 4240 Emmerich, tel. 0 28 24/30 85-86.
TOL - kosmetyki pielęgnacyjne i upiększające, produkty do pielęgnacji włosów, perfumy.

NATURKOSMETIK KARLA WAGNER
Nelkenstr. 50, 4224 Drevenack, tel. 0 28 58/27 17.
Kosmetyki pielęgnacyjne.

Niektóre z wymienionych firm używają pojedynczych preparatów pochodzących od nieżywych zwierząt. Chodzi tu tylko o takie surowce, które zgodnie z wytycznymi (1c) pozyskiwane są jako produkt uboczny przy produkcji mięsa. Jeżeli unikacie styczności z takimi surowcami, zwróćcie uwagę na deklarację składników lub pytajcie producenta.

Niemiecki Związek Ochrony Zwierząt sprawdza na bieżąco dane podawane przez producentów. Czujemy się w najwyższym stopniu zobowiązani wobec klientek stosujących dziś kosmetyki bez prób na zwierzętach, a w szczególności wobec zwierząt, które dla kosmetyków muszą cierpieć i umierać. Wobec tego nie jest wykluczone, że lista pozytywna będzie w przyszłości zmieniana.

Niestety obecnie nie jest możliwym, aby producenci z naszej listy pozytywnych kosmetyków mogli przez wzgląd na konkurencję (patrz niżej) posługiwać się jednolitym emblematem "dziś bez prób na zwierzętach zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Związku Ochrony Zwierząt". Prosimy porównać wszystkie informacje o producentach z naszej listy pozytywnej z danymi zawartymi w naszych zeszytach.

Dla reprezentowania interesów tych producentów, którzy obecnie i w przyszłości chcą produkować kosmetyki bez prób na zwierzętach niektóre firmy związały się w Międzynarodowym Związku Producentów Przeciwników Prób na Zwierzętach w Kosmetyce (IHTK) - towarzystwo zarejestrowane (e.V.). Powstanie tego związku należy zawdzięczać także klientkom, które dzięki swoim zakupom kosmetyków bez prób na zwierzętach zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Związku Ochrony Zwierząt dowiodły, że są przeciwne testom na zwierzętach w przemyśle kosmetycznym.

POZYTYWNE SKLEPY I FIRMY DYSTRYBUCYJNE

Niżej wymienione sklepy i firmy dystrybucyjne oferują wyłącznie kosmetyki firm objętych pozytywną listą Niemieckiego Związku Ochrony Zwierząt:

ANGELAS FACHVERSAND
Natur-Cosmetic, Angela Schmidt, Elsa 11, 8634 Rodach 2, tel. 0 95 64/31 15.

ANIMAVITA
Angelika Fuchs & Brigitte Koch, Ludwigstr. 11, 8960 Kempten, tel. 08 31/6 06 82.

CECIL COSMETICS
Petra Meye, Achtern Styg 36 2000 Hamburg 53, tel. 040/8 32 45 59.

HAAR-GENAU
Rosemarie Sttahlmann, Brahmsstr. 16, Postfach 1861, 4937 Lage, tel. 0 5232/55 50.

IGEL-LADCHEN
Annelie Wardenbach, Franz-von-Assisi-Str. 23, 5210 Troisdorf 15, tel. 02241/4 46 06.

ANGELA KLESSER
Auf der Ebert 1, @ Marburg - Elnhauten" tel. 0 64 20/76 88.Vertrieb und Versand.

KLETENWURZEL
Matrurkost - Versand, H.W.Zimermann, Neuenhofer Allee 25, 5000 Koln 41, tel.02 21/46 48 03.
Na kolońskim rynku cotygodniowo we czwartki i piątki na Sulz Auerbachplatz, środy Brauweiler, soboty Weiden, Emil - Schreiterer - Platz.

KOSMETIK OASE EUPPER
(patrz też "Pozytywni producenci")

ASTRID MACHNER
Wilhelmstr. 9, 8504 Stein, tel. tel 09 11/67 74 23

NATURELLE
Hilde Noeren, Sonnenbergstr. 93, 93, 7001 Stuttgart 1,tel. 07 11/24 53 39.

"5 vor 12" NATURLANDEN
Gerda Schlenk, Rabenstr. 32, 7958 Laupheim, tel. o 73 92/8 03 82

NATURLICH SCHON
Birgit Wurmitzer, Neipperger Hohe 35, 7100 Heilbronn-Klingenberg, tel. 0 71 31/3 44 71

N C V NATUR COSMETIC VERSAND
Liane Jilg-Campanella, Stuifenstr. 3, 7322 Donzdorf 2, tel. 0 71 62/2 37 40

NORDHEIDE KOSMETIK
Elke Hinrichsmeyer, Eichholz 9, 2110 Buchholz i.d.N., tel. 0 41 81/3 43 80.

PRO ANIMAL
Ingrid Reiser, Lupinenweg 3, 8560 Lauf, tel. 0 91 23/7 57 93.

REGENBOGEN
(patrz też "Pozytywni producenci").

URSULA SCHAFER
Seumestr. 7/ Eingang Fluggestrasse, 3000 Hannover 1, tel. 05 11/31 94 28.

REGINA SCHMITTZ
Auf dem Sand 9, 5463 Unkel, tel. 0 22 24/7 62 07.

TEE & NATURKOSMETIK
Susanne Mau, Mozartstr. 43, 2000 Hamburg 76, tel. 040/2 29 65 11.

ALICE URBAN
Hihenstr. 50, 6000 Frankfurt/M. 60, tel. 069/44 09 89.

A INNI?

Poniżej wymieniono w kolejności alfabetycznej te firmy, które dotychczas nie spełniły naszych wytycznych:

ETENNE AIGNER
AIRWICK AG
ALCINA
ALMACA
AMWAY
AOK
ARAMIS
ARCHE NATURKOST
(Alleinvertrieb fur URTEKRAM)
ELIZABETH ARDEN
ART DECO COSMETIC
MARGARET ASTOR
AURO NATURFARBEN
JEAN D'AVEZE
AVON
HARRIET HUBBARD AYER
AZETT-STEIFENFABRIK
BABOR
BACILLOFABRIK
Dr. Bode & Co.
PARFUMS BALMAIN
BARNANGEN
BASLER
DR. BAUMANN, Siegen
BEIERSDORF
Nivea, Cover Girl, Solea, Zeozon, 8x4 itd.
BELCOS COSMETIC GMBH
BELLISSIMA COSMETICS NOUBA by Matise
BENCKISER u. a.
STORCH-Baukasten-Wachssystem
BENETTON
BERGLAND-PHARMA
ELLEN BETRIX
BINELLA
BIO DIENST WEISS
BIODROGA COSMETIK GNBH
BIOFA NATURFARBEN
BIOFORCE GMBH
BIO GEN KOSMETIK GMBH
BIO IMPEX
BIOKOSMA
BIOLOGISCHE ZELLKOSMETIK
LABORATOIRE BIOSTHETIQUE
LABORATOIRE BIOTHERM
BIO- ZENTRALE
BLENDAX
THE BODY SHOP
BORLIND
BOTTGER GMBH
APOTHEKER WALTER BOUHON GMBH (frei-ol)
HILDEGARD BRAUCKMANN
ASTRID BROCKMANN
ANGELA BRUHN
BUER GMBH
BURNUS
CACHAREL, PARIS
CALENA
CALENDULA
CHANEL
CHICOGO
CIBA GEIGY AG
CLAIROL
CLARINS GMBH
COLGATE PALMOLIVE
CONTAS COSMETIK GMBH
Pourelle
CORINA KOSMETIK GMBH
COTY
DE CRUYDTHOF
DR. DEIGLMAYR
DIADERMA
Arya Laya
DIOR
DRALLE
DRESSIN
ECKSTEIN KG
ECOVER
ELEKTROBIO KUNZE GMBH Christa Beckmann-Naturkosmetik, Heliotrop, Neobio
ELIDA GIBBS
ELLOCAR
ELYSEE COSMETIC GMBH
ETRE BELLE
EUBIONA
EVORA KOSMETIK
EXTRACTA
FABERGE
FEMIA COSMETIK GMBH
FIDJE GUY LAROCHE, PARIS
FRIBAD COSMETOCS GMBH
ELISABETH FRUCHT
GARNIER
JEANNE GATINEAU
GILLETTE
GOLDWELL
GREITER Piz Buin
DR. GRUBE GMBH
(vorm. Garantol)
TRAUDL GRUBMULLER
GULDENMOOR
GUERLAIN PARFUM GMBH
GUHL HAARKOSMETIK
DR. CARL HAHN GMBH
Fenjala itd.
HAKA-WERKE
HAMOL INTERNATIONAL
HAUTDIAT-INTERNATIONAL GMBH
Dr. Grandel
HEINHAUS
HEITLAND + PETRE KOSMETIK
Rosa Graf-Kosmetik
HENKEL
Creme 21, Fa, Sopree itd.
HERBULA
HINDS GMBH
AIDA HOFFMANN
Saure Naturkosmetik
HOFMANN'S SYNERGICUM
HOLMER COSMETIC
ZDENA HOLZAPFEL
HORLACHER
HUBNER
I & M
IMPAR FRANCE
INTERCO
JADE/MOUSON
JAFRA
JAMUI
JE-EN PARFUM
JULIAN JILL
JOHNSON + JOHNSON
JUKUNDA
JUNGER + GEBHARDT AG
Patrizier-Haus
JUVENA
M. KAPPUS GMBH & CO.
EMIL KIESSLING & CIE.
KINESSA
KNEIPP-WERKE
KRYOLAN GMBH
NATURKOSMETIK KUCHL
LADY ESTHER
LAGERFELD PARFUMS, PARIS
LA MER
LANCASTER
LANCOME
ISABELLE LANCRAY, PARIS
LANGGUTH COSMETIK
ESTEE LAUDER/ LINIQUE COSMETICS GMBH/Origins
LEVER INDUSTRIE
DR. LIEBE
LINGNER + FISCHER GMBH
Odol, Badedas, Midas, Duschdas, Pitralon itd.
LIVOS PFLANZENCHEMIE
LOGONA
LUCENTA COSMETIK
AUGUST LUHN & CO. GMBH
MANN & SCHRODER KG
MARBERT
MAURER + WIRTZ
Dalli-Werke
MEDIKOSMAMEERWASSER KOSMETIK
Franziska Teebken
MENTOR TEE
MERZ + CO., Ffm.
MAURICE MESSEGUE
MIBELLE
MILOPA COSMA GMBH
MONA
GERMAINE MONTEIL
MOORBAD NEYDTHARTING GMBH
MOUSON
4711 MULHENS
Toscana Sunday itd.
MARTIN MULLER
NATURHAUS NATURFARBEN
(Vertragskundigung)
NEUTROGENA
NOVICOS COSMETTIK
Charles of the Ritz
Yves Saint Laurent
NOWA HAARKOSMETIK
NOXELL
OBERMEYER + CO.OLIVIN
OPTICOS
(vorm. GOUDSBLOEM)
L'OREAL
ORLANE GMBH
PANDA (WWF)
PANTEEN
PARCOS
PIETRULLA-KONIG
ROSEMARIE POMMERENKE
PONDS
PRAMOL CHEMIE AG
PROCTER & GAMBLE GMBH
PROFUDALE
(vorm. TENGLER)
DEUTSCHE REVLON
NINA RICCI PARFUMS
ROC
YVES ROCHER
KATHARINA ROSSMANN
HELENA RUBINSTEIN
JIL SANDER
SANS SOUCIS
SAPONARIA
SEBAPHARMA
SHISEIDO
SHOYNEAR COSMETIK
SISLEY
SIXTUS
SONETT
SPEICK WERK WALTER RAU
GERDA SPILLMANN
APOTHEKER SCHELLER
SCHONER KOSMETIK
ELISABETH SCHUBERT
SCHWARTZKOPF
Kaloderma, Shampoos itd.
G. A. SCHWARZMEIER
STAR COSMETICS GMBH
Dr. Payot, Sol-air itd.
STUBER GMBH
TAYLOR KOSMETIK
Claire Fisher
TELGOR KOSMETIK GMBH
Stendal-Kosmetik
THEINER BIO COSMETICS
TIROLER NUSSOL
ANGELICA TRENKLE
TSCHAMBA FIL GMBH
OLGA TSCHECHOWA
TYROMAR
VICHY
WELEDA
WELLA
WICK PHARMA
LOUIS WIDMER
WYBERT
GABRIELLE WYETH KOSMETIK
Saneo-2-Produkte
YANKEE POLISH
m.in. Skip-Baukasten
YARDLEY
ZENTRUM FUR BIOLOGISCHE BAUSTOFFE
(nie zgłasza się pod poprzednim adresem)

Firmy wymienione w tej rubryce powinny oczywiście być oceniane w sposób odrębny. Niektórzy podają otwarcie, że przeprowadzają próby na zwierzętach we własnym zakresie lub zlecają ich wykonanie, inni informują, że nie spełniają tylko jakiegoś jednego określonego wymogu wynikającego z naszej umowy. Inni znów, mimo licznych naszych pytań, nie udzielili żadnej odpowiedzi, a jeszcze inni nie odesłali dokumentów umowy. Przyczyny takich reakcji są różne. Nie pomieścilibyśmy wszystkich informacji na ten temat ze względu na szczupłość miejsca w naszym biuletynie. Dokonaliśmy jedynie zestawienia pewnych uzasadnień, które mają wyłącznie charakter egzemplaryczny i wyraźnie zwracamy uwagę na to, że wypowiedzi te nie dotyczą ani jakiejś konkretnej firmy specjalistycznej, ani też wszystkich wymienionych firm. Na przykład niektóre z firm informują, że ich dostawcy nie daliby gwarancji na to, że dostarczane przez nich surowce nie były testowane na zwierzętach. Jednak - dostawców można zawsze zmienić.

Niektóre firmy twierdzą, że sporządzanie list surowców jest zbyt pracochłonne. Inni znów wzbraniają się przed ujawnianiem składu surowcowego, ponieważ narusza to "tajemnicę" produkcji ich firmy. Jednak niezależnie od tego, że Niemiecki Związek Ochrony Zwierząt gwarantuje największą dyskrecję: producenci np. leków są wręcz do tego ustawowo zobowiązani, aby podawać nie tylko skład surowcowy lecz także dokładne ilości surowców przypadające na jednostkę wyrobu.

W przypadku znaku "Błękitnego Anioła" konieczne jest również precyzyjne określenie zawartości składników. Dlaczego więc w przypadku kosmetyków nie miałoby to być możliwe?

Tajemnica produkcji polega na wiedzy o tym, w jakich ilościach, kolejności i jaką metodą składniki są przerabiane, a takich informacji my przecież nie oczekujemy.

Również fakt, że składniki kosmetyków powinny być podane na opakowaniu w pełnym zakresie i w przystępnej, zrozumiałej formie wydaje się być dla niektórych producentów przeszkodą nie do pokonania. Oczywiście kosmetyki sprzedają się lepiej, gdy na opakowaniu zamieszczono nazwy takich składników jak rozmaryn, nagietek, olejek avocado lub olejek z kiełków pszenicy, a producent nie jest zobowiązany do wykazania także takich substancji jak emulgatory, konserwanty oraz składników pochodzących od zabitego zwierzęcia, np. ekstraktu z łożyska, które również znalazły zastosowanie w produkcji. Klientki mają jednak prawo do dokładnych informacji po to, aby móc dokonać wyboru takich lub innych produktów.

W przypadku, gdy życzycie sobie konkretnych danych, prosimy o zwracanie się bezpośrednio do właściwego producenta. Chętnie będziemy pomocni w ocenie odpowiedzi, w miarę naszych możliwości.

Oczywiście wyrażamy również gotowość do indywidualnego informowania na temat producentów kosmetyków, których nie znaleźliście w żadnej rubryce. Być może dana firma już podjęła kontakty z nami, lub też my sami zdobyliśmy jej adres z innego źródła i posłaliśmy do tej firmy nasze materiały w celu przyjęcia tej firmy na naszą listę pozytywną.

SŁOWO NA TEMAT REKLAMY

Gdy Niemiecki Związek Ochrony Zwierząt przed ok. 12 laty powołał do życia pozytywną listę kosmetyków, wielu klientkom nie był znany fakt, że miliony zwierząt musiały oddać życie w ciężkich cierpieniach także dla kosmetyków. Dzięki pomocy licznych organizacji ochrony zwierząt na miejscu stało się możliwe to, że coraz więcej firm starało się o umieszczenie ich na liście pozytywnej. Zawdzięczamy także wielu konsekwentnym klientkom, że lista pozytywna stawała się coraz popularniejsza, a przez to również coraz atrakcyjniejsza dla koncernów kosmetycznych. Liczne zapytania ze strony klientek docierały do renomowanych firm kosmetycznych. Te jednak nie były skłonne realizować wytycznych Niemieckiego Związku Ochrony Zwierząt i nie poddawały swoich surowców kontroli na "wolne od prób na zwierzętach po 1979". Zamiast tego zaskarżano firmy pozytywne do sądów, ponieważ hasło reklamowe "kosmetyk nie testowany na zwierzętach", "wolny od prób na zwierzętach", "wolny od prób na zwierzętach zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Związku Ochrony Zwierząt" było rzekomo naruszaniem praw konkurencji. Twierdzono, że taka reklama jest "wprowadzająca klienta w błąd" i "działa w niedopuszczalnej formie na odczucia użytkownika".

Wprowadzanie użytkownika w błąd polegało według interpretacji sądów na tym, że użytkownik wychodził z założenia, iż surowiec nigdy nie był testowany na zwierzęciu. Wytyczne Niemieckiego Związku Ochrony Zwierząt były zbyt mało znane, a klienci reprezentowali pogląd, że produkty kosmetyczne nie są testowane na zwierzętach od 1.1.1979. Ponadto reklama miała wywoływać fałszywy pogląd, jakoby wszyscy inni producenci, którzy nie reklamują się w taki sam sposób, stosują właśnie testy na zwierzętach. Ponadto miałoby być niedopuszczalnym, aby takimi wypowiedziami apelować do współczucia u klientów. Klienci mieliby kupować kosmetyki nie kierując się jakością, a z miłości do zwierząt. Mimo, iż zaskarżane firmy konsekwentnie realizowały nasze wytyczne, musiały początkowo zawiesić działalność reklamową o takim wydźwięku antytestowym. We współpracy z Międzynarodową Federacją Producentów - Przeciwników Prób na Zwierzętach w Kosmetyce (IHTK) - towarzystwem zarejestrowanym, dokonujemy ustalania zasad zdrowej konkurencji.

Jednak niektóre firmy, które nie podpisały się pod wytycznymi Niemieckiego Związku Ochrony Zwierząt, reklamują się przy użyciu hasła "kosmetyki bez testów na zwierzętach". Pojęcie to nie jest do tej pory chronione, każdy więc może je sobie używać do swoich celów - dopóki ktoś nie zaskarży go o naruszenie zasad prawa konkurencji.

Klientki jednak są takim faktem zaniepokojone, a dobór sformułowań we wskazówkach na opakowaniu i podczas porady ustnej nastręcza trudności. Na podstawie niektórych zarejestrowanych przykładów chcielibyśmy nieco wyjaśnić tę problematykę i podać wskazówki do ocen.

Jeżeli więc na kremie, kredce do ust lub mleczku do kąpieli zaznaczono "ten produkt nie był testowany na zwierzętach", to nie oznacza to w żadnym wypadku, że surowiec nie był testowany na zwierzętach. Ponadto nie jest wykluczone, że ta sama firma nie testuje na zwierzętach innych swoich wyrobów.

Także sformułowanie ogólne "dla naszych kosmetyków nie prowadzimy testów na zwierzętach" nie wyklucza, że surowce były testowane na zwierzętach, a gdy czytamy "nie testujemy naszej produkcji na zwierzętach" może oznaczać, że próby na zwierzętach nie były wykonywane osobiście, ale były zlecane innym firmom.

"DZIAŁANIE ZE ZWŁOKĄ"

Dalsze próby pozyskania klientek dla wyrobów kosmetycznych, bez konieczności spełniania ostrych wymogów Niemieckiego Związku Ochrony Zwierząt przez niektórych producentów są podstawą opracowywania nowego systemu klasyfikacji "kosmetyków bez testowania na zwierzętach".

Niektóre firmy kosmetyczne określają swoje wyroby jako "nie testowane na zwierzętach", gdy nie podlegały one testowaniu na zwierzętach w okresie ostatnich 5 lat, zamiast - jak żąda Niemiecki Związek Ochrony Zwierząt - od r. 1979. Idąc za tym "płynnym" interpretowaniem wymogów 5-letniej karencji wszystkie substancje, które zostały opracowane dawniej i były testowane na zwierzętach, po okresie "przeczekania" 5 lat mogą uchodzić za substancje nie testowane na zwierzętach. Zgodnie z tym w r. 1992 zostałyby dopuszczone wszystkie te substancje, które w r. 1987 pojawiły się na rynku jako nowe, a wszystkie surowce, które w r. 1992 zostały opracowane jako nowe i przetestowane na zwierzętach, mogłyby w r. 1997 być określone jako "wolne od testu na zwierzętach".

Ten system działa jedynie ze zwłoką czasową i absolutnie nie zapobiega następnym próbom na zwierzętach prowadzonym dla najnowszych zdobyczy technologicznych.

Ponieważ kryterium "5 lat bez testu na zwierzętach" jest do tego łatwe do spełnienia, odpada również nacisk polityczny na ustawodawcę, aby zastąpiono ustawę o prowadzeniu prób dla produkcji chemicznej oraz ustawę o prowadzeniu prób dla produkcji leków nową ustawą o testowaniu nowych substancji bez powodowania bólu - na innym materiale.

Pan/Pani/Państwo - jako użytkownik kosmetyków macie jednak możliwość konsekwentnie włączać się w działanie popierające akcję Niemieckiego Związku Ochrony Zwierząt.

Prosimy, weźcie ze sobą ten zeszyt idąc na zakupy i nie dajcie się sprowokować dobrze brzmiącym sloganom reklamowym.

Ale nie tylko Waszym postępowaniem przy zakupie, także Waszym protestem wyrażanym pisemnie do federalnego ministra zdrowia odpowiedzialnego za bezpieczeństwo produktów kosmetycznych oraz do federalnego ministra d/s żywności, rolnictwa i leśnictwa odpowiedzialnego za ochronę zwierząt - wspomagacie działanie Niemieckiego Związku Ochrony Zwierząt. W Waszym piśmie żądajcie:

DO TEJ LISTY

Byłoby bardzo prostym wysłać kilka arkuszy ankiety, w których firmy mogłyby zakreślić "nie testujemy naszych wyrobów kosmetycznych na zwierzętach" i wydrukować nazwy firm w długich wykazach. Klientki mają jednak prawo do dokładnej i obszernej informacji, także wówczas, gdy jest ona skomplikowana, a może właśnie szczególnie wtedy. Skrupulatna ocena danych firmowych, kontrola list surowców, kontrole wyrywkowe i regularne opracowywanie tych danych wymagają bardzo dużo czasu - i umiejętności fachowych.

Ale:

GWARANTUJEMY WAM

Nie bez przyczyny wszystkie poważne organizacje ochrony zwierząt w Niemczech uzgodniły między sobą, że będą wspierać wydanie wspólnego pisma - informatora o kosmetykach Niemieckiego Związku Ochrony Zwierząt.

POMÓŻCIE NAM ROZPROWADZIĆ TO PISMO!

Niemiecki Związek Ochrony Zwierząt - towarzystwo zarejestrowane - służy ochronie całego świata zwierząt. Działa on na rzecz utrzymania i ochrony przyrody oraz czuwa nad ochroną gatunków. Ochrona przyrody jest nierozerwalnie związana z ochroną zwierząt.

Obok wielu innych zadań, Niemiecki Związek Ochrony Zwierząt realizuje następujące cele i zadania:

 1. Pielęgnowanie i rozbudzanie świadomości ochrony zwierząt i przyrody
 2. Dalsze tworzenie niemieckich ustaw o ochronie zwierząt i przyrody
 3. Ochrona wszystkich zwierząt, zarówno domowych, jak i żyjących wolno, przed okrucieństwem
 4. Zagwarantowanie zwierzętom domowym dobrej pielęgnacji i schronienia
 5. Zabronienie pełnej okrucieństw masowej hodowli zwierząt jak hodowla drobiu dla kur, hodowli cieląt w skrzynkowych zamknięciach świń na łańcuchach w ciemnym chlewie!)
 6. Zniesienie prób na zwierzętach, zastąpienie ich przez wynalezienie materiału zastępczego (bez odczuwania bólu)
 7. Zapobieganie transportom lądowym, morskim lub lotniczym, które są męczące dla zwierząt, ograniczenie transportu zwierząt rzeźnych do jak najkrótszej drogi z miejsca pochodzenia rzeźni
 8. Zabijanie wszystkich bez wyjątku zwierząt rzeźnych z właściwą ilością środków odurzających
 9. Zapobieganie przemęczaniu zwierząt w sporcie i tresurze. Zapobieganie nadużywaniu zwierząt podczas wystaw przedmiotowych
 10. Walka z zabijaniem ptaków i tępieniem gatunków wszelkiego rodzaju
 11. Walka także ze złym traktowaniem zwierząt w innych krajach (walki byków, bicie fok, walki kogutów, zabijanie psów)
 12. Odpowiednie i lepsze ustawy o ochronie zwierząt we wszystkich krajach
 13. Wychowanie w szkołach, w domu rodzicielskim i w kościele, w humanitarnym traktowaniu i miłości do wszystkich stworzeń
 14. Rozpowszechnianie świadomości ochrony zwierząt w słowie, na piśmie i w obrazach
 15. Niemiecki Związek Ochrony Zwierząt dla wypełnienia swoich zadań i celów utrzymuje Akademię Ochrony Zwierząt. Akademia jest placówką Niemieckiego Związku Ochrony Zwierząt.
Popierajcie ochronę przyrody będąc członkiem Ligi Ochrony Zwierząt i Niemieckiego Związku Ochrony Zwierząt!

Konto składkowe Niemieckiego Związku Ochrony Przyrody: Nr 0267070, (identyfikator banku BLZ: 38070059), Deutsche Bank AG, Bonn.
Składki sponsorów są odliczane od podatków.