A KAMPÁNY VEZETÉSÉNEK KÉZIKÖNYVE

Közép- és keleteurópai kormányomkí vüli szervezetek oktatótábora
1993.10.1.-9.27., Ojcowski Nemzeti Park (Krakkó /Lengyelország/ mellett)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************************

Hálás köszönettel a
budapesti közép- és keleteurópai Regionális Ökológiai Központnak
és a németországbeli
Henrich Boell Intézetnek.
Az ő segí tségük nélkül oktatásunk megvalósí tása lehetetlen lett volna.

**********************************************************************

A kampányvezetés tankönyvét
Jo Cocoran,
Skillsharing Project, Greenpeace Communications, 5 Bakers Row, London EC1R 3DB készítette.
1994 március 2.

Fordította:
Lyczba Alexander

Grafikai kidolgozás:

Andrzej Żwawa

Kiadó: A környezetvédelmi Kezdeményezést Támogató Alapítvány
(
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych), * Sławkowska 12, 31-014 Kraków, ( /fax:48/12/22-21-47, 22-22-64 w. 21, : zielbryg@gn.apc.org

Példányszám: 50

ZÖLD BRIGÁDOK” KIADÓ

Környezetvédelmi kezdeményezést támogató alapítvány

ELDONEJO “VERDAJ BRIGADOJ” -”GREEN BRIGADES”PUBLISHING HOUSE

* Sławkowska 12/24 (IV emelet), PL-31-014 Kraków

( 48/12/222264, 222147 28 mellék, fax: 48/12/222264, 222147 22 mellék

: zielbryg@gn.apc.org

kontó: FWIE - “Zielone Brygady”, nr 630106-105428-2710-00 BOS SA O/KRAKÓW



Környezetvédelem, vegetarizmus, és feminizmus, antimilitarizmus, New Age



Kiadásaink:

Ezenkívül kiadtuk a következő publikációkat: “Kisérletek az állatokon és a kozmetikai iparban”és “Négy új táplálék fajta” valamint az állatok jógairól orosz nyelven.

Van lehetőség régi lapok floppyn való megvásárlására valamint liserv@plearn.plearn.edu.pl (get greenspl filelist ) beszerzésére

Az előfizetést bármikor meg lehet kezdeni. Nem szabad a régi kiadások kontójára fizetni a szerkesztőséggel való megbeszélés nélkül mert lehetséges, hogy az adott számból már nincs nyomtatás.



TARTALOMJEGYZÉK:

0. Bevezetés

Mit foglal magába a skillshare féle oktatás

Az oktatás célja

Előszó: Milyen célból szervezte a Greenpeace ezt a találkozót - Iza Kruszewska

1. A kampány vezetése

1.1. A kampány vezetése Közép és Kelet-Európában

1.1.1. A közép- és keleteurópai kampány vezetésének előnyei és akadályai - Iza Kruszewska

1.1.2. Csoportmunka: E régióban folytatott kampány elõ nyei és akadályai - SWOT analí zis

1.1.3. Információ

1.1.4. Az NGO régióban felhasznált stratégiái - vezeti Stewart Boyle

A régióban vezetett kampány stratégiáinak példái:

Lengyelország - Zöldek Szövetsége

Magyarország - Energy Club

Csehország - Recycling Group, Prága

Románia - Prietienii Pamintului

1.2. A kampány vezetése

1.2.1. A kampány bemutatása - Andreas Bernstoff

1.2.2. Csoportmunka - kampány stratégia javaslat

1.2.3. Az erőviszonyok analízisa

1.2.4. STEP tényezők

1.3. Döntéshozás - bemutatja Antony Frogatt

2. A Pénzalap megszerzése

2.1. Bemutató - Melvyn Gattinoni

2.2. Hogy kell egy a pénzalappal kapcsolatos kérelmet megí rni - Daniel J. Swartz

2.3. A legfontosabb ügyek listája

3. Tömegtájékoztatás

3.1. Bemutató - Blair Palese

3.2. A Greenpeace kézikönyve: a tömegtájékoztatási eszközökkel való együttmû ködés - a missziós és elhivatottan tevékenykedő embereknek

4. Közvetlen akció

4.1. Bemutató - Paul McGhee

4.2. A játék forgatókönyve

4.3. Közvetlen akció - A legfontosabb ügyek listája

5. Az alternatí vák promóciójának stratégiái

5.1. Klór: PVC felhasználásával készült házak

5.2. Környezetbarát mezőgazdaság: peszticidek importja Ukrajnába

5.3. Energia: nemzetközi atomreaktor, amelyet Ignalinában akarnak létrehozni

5.4. Környezetbarát mezőgazdasággal kapcsolatos üzemek

a) politikai oldal

b) környezetbarát mezőgazdaság

6. Networking - hálózatban való tevékenység

6.1. Bemutató - Dolores Romano

6.2. Fejtegetés - Paweł Głuszyński

7. Összefoglaló a találkozó végén

7.1. Célok

7.2. Jelentés

7.3. Tevékenységi terv

MELLÉKLET

A. Nevek és címek

A.1. A kormányon kívüli szervezetek cimlistája

A.2. A Greenpeace tagjainak cimlistája

B. Mi is a kormányon kívüli szervezet?

B.1. Mi is a kormányon kívüli szervezet?

B.2. A kormányon kívüli szervezetek mozgalmának perspektívái a Nyugaton - Andreas Bernstoff

B.3. A környezetbarát kormányon kívüli szervezetek függősége és függetlensége

B.4. Mi is a Greenpeace - Wolfgang Pekny

C. Greenpeace publikációk és videók

 

 

BEKEZDÉS

 

 

 

MI IS A SKILLSHARE FÉLE OKTATÁS

A skillshare (szó szerint: tudással való osztozkodás) féle oktatás egy kétirányú tanulás folyamata. Minden környezetvédelemmel foglalkozó résztvevő részt vesz ebben a folyamatban.

 

 

 

AZ ALÁBBI OKTATÁS CÉLJAI:

megvitatni és kidolgozni:

- a kampányvezetés technikáit; olyan stratégiákat és taktikákat, amelyek régióval foglalkoznak és amelyeket mindenfajta kampányban fel lehet használni

- környezetvédő szervezeti hálózat megteremtését

A célokat a következő problémákon való munkálkodással érjük el:

- mi is a kormányon kívüli szervezet és mi a feladata?

- a pénzalap megszerzésének módjai

- kommunikáció (információ csere)

- hogyan informáljuk a társadalmat

- hogyan használjuk ki legjobban készleteinket

 

BEVEZETÉS:
MI CÉLBÓL SZERVEZTE A GREENPEACE EZT A TALÁ LKOZÓT:

Iza Kruszewska, mérgező anyagokkal való keleteurópai kereskedelem elleni kampány.

A Greenpeace (GP) 1990-től tevékenykedik ebben a régióban. Ez a régió a Greenpeace számára teljesen új, és habár sikeres stratégiát dolgoztunk ki a nyugaton való munkánkhoz, ebben a régióban nem sok tapasztalatunk van.

MIÉRT TARTJA A GREENPEACE EZT A RÉGIÓT ILYEN FONTOSNAK

Azzal, hogy megerősítettük nyugaton a környezetvédelemmel kapcsolatos felelőségérzetet kényszerítettük a nyugati országok kormányait, hogy szigorítsák meg a környezetvédelemmel kapcsolatos előírásaikat. Ez eredményezte pl. a hulladék kidobás költségeinek megemelését, néhány termék mint pl. a preszticidek használatának részleges vagy teljes betiltását valamint néhány technológia elleni társadalmi tiltakozást illetve néhányuk (pl. hulladékok égetése) megszüntetését.

A mi nyugati “győzelmeink” közvetlenül okoztak problémákat néhány, főleg szegényebb és kevésbé demoratikus országban. Ilyen probléma pl. a hulladékkal való kereskedelem.

E régió országai határainak megnyitásával Közép- és Kelet-Európa és a régi Szovjetunió országai nemkívánt, betiltott és korlátozott termékek és technológiák szállításának áldozataivá váltak.

A peszticidek mint pl. a DDT nyugaton már 20 éve be van tiltva, de a déli és keleti országokban való átszállítás miatt az ipar még mindig termeli ezeket a mérgeket.

Az atomenergia elleni tiltakozás nyugaton e technológia teljes kivonását kell eredményeznie. Ezalatt az atomipar átadja technológiáját Keletre és abban a reményben van, hogy tovább tud müködni ott sikeresen.

Az ipari ágazatok arra számítanak, hogy továbbra is szükség lesz az úgynevezett piszkos technológiákra és termékekre azáltal, hogy Keletre exportálják őket. Azok az országok, amelyek a legjobb jelöltek erre a piszkos üzletre azok ahol:

- gyenge a gazdaság

- nem stabil a demokrácia

- gyenge a törvény vagy abszolút nincs betertva

LEHETŐSÉGEK

Mindemellett e régiót lehetőségekben rendkívül gazdagnak tartjuk. A mai változások idejében könyebb lesz elérni céljainkat.

A Greenpeace-nek nagyon kevés irodája van ebben a régióban és ezért rendkívül fontos, hogy a GP együttmû ködjön e régió kormányon kívü li szervezeteivel. Meghívjuk Önöket erre az oktatásra, mivel az Önök összes kormányon kívüli szervezeteik már tevékenykednek ebben a régióban és azokkal a problémákkal foglalkoznak, amelyekkel a Greenpeace is foglalkozik saját kampányában.

1. KAMPÁNYVEZETÉS

1.1. KAMPÁNYVEZETÉS KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPÁBAN

1.1.1. A Közép- és Kelet-Európában folytatott kampány előnyei és akadályai - Iza Kruszewska

1.1.2. Csoportmunka: SWOT analízis

1.1.3. Információ

1.1.4. Az NGO által e régióban folytatott stratégiák - vezeti Stewart Boyle, energia politikai tanácsadó, Greenpeace UK

Lengyelország - Zöldek Szövetsége

Magyarország - Energy Club

Csehország - Recycling Group, Prága

Románia - Prientienii Panintului

1.1.1. A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPÁBAN FOLYTATOTT KAMPÁNY ELŐNYEI ÉS AKADÁLYAI - Iza Kruszewska, CEE Toxic trade Campaign, GP International (nemzetközi perspektívák)

A gazdasági átalakulással új problémák jelentek meg. Négy évvel ezelőtt Magyarország, Lengyelország és Csehország megkezdte gazdasága átalakítását. A nemzetközi bankok és a nyugati kormányok kölcsönöket adtak a régió országainak. A restrukturizáció alapvető elemeit a privatizáció és a külföldi befektetések jelentették.

Vajon az állami vállalatok privatizációja a környezet állapotának megjavulását eredményezi?

Előnyös az a tény, hogy a szennyezők és a rendőrség külön vannak választva -amennyiben a környezetvédelmi törvény be van tartva. Ha nem volt és még mindig nincs betartva akkor nem következett be ez a változás sőt a helyzet még rosszabbodott. A gyárak restrukturizációjával megjelent a “Tiszta termelés” bevezetésének lehetősége nem pedig az úgy nevezett “csővégi” technológia folytatása.

Külföldi befektetések:

A Greenpeace, hasonlóan másokhoz, érzi az inflációval megszorított és a svájci bankokba kiszivárgott helyi pénzalap hiánya miatti külföldi befektetés szükségességét. De viszont ezeket a befektetéseket ellenőrizni kell.

A külföldi befektetésekkel járó kockázat:

1. A technológia vagy termék átszállítása pl. veszélyes technológia, peszticidek vagy hulladékok szállítása

2. Természeti erőforrások pl. erdők vagy kőolaj kiaknázása

Miért kevésbé ellenálló ez a régió a veszélyekre?

1. A törvény gyenge betartása vagy annak hiánya

2. Öntudat/demokrácia hiánya

3. A társadalmi-gazdasági értékek változása, ami korrupcióhoz vezethet

4. A korporációk miatti piac ellátatlanság (pl. peszticidekből)

5. Politikai üresség - rövid távon

6. Fekete piac

7. Gyenge gazdaság, munkanélküliség

8. Ideológiai szennyezés - a vad kapitalizmus exportja

Milyen hatással lehetnek erre a kormányon kívüli szervezetek?

A külföldi befektetések fő tényezői:

1. finanszírozó intézmények

2. korporációk

3. tőkeimportáló kormány

Szükség van az országos és nemzetközi kormányon kívüli szervezetek koalíciójára. Az országos szervezetek nyomást gyakorolhatnak a saját kormányaikra, a velük együttmüködő nemzetközi szevezeteknek pedig a korporációkra és a pénzügyi ügynökségekre kéne nyomást gyakorolniuk. A helyi szervezetekkel szoros kapcsolatban kell állni melyeknek közvetlenül kell kapcsolatban lenniük a bankokkal és a korporációkkal. A Greenpeace a Világbank tervei elleni helyi ellenállásra hív.

1.1.2. CSOPORTMUNKA:
A RÉGIÓBAN VEZETETT KAMPÁNY AKADÁLYAI ÉS ELŐNYEI

A helyi környezet megfigyelése a SWOT analízis (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats - Erősségek, Gyengeségek, Lehetőségek, Veszélyek) segítségével. A csoportok Közép- és Kelet-Európa régióit, Lengyelországot, Magyarországot és Csehországot tanulmányozták. Az alábbiakban bemutatjuk analízisünk táblázatát.

ERŐSSÉGEK:

GYENGESÉGEK:

 • A tevékenykedők önfeláldozása és elkötelezetsége
 • gyenge gazdaság
 • a tevékenykedők egyéni kapcsolatai és a kapcsolatok lojalitása
 • a jogszabályok elégtelen betartása
 • erős morális alapokon nyugvó környezet forradalom Kelet-Európában
 • a köztudat és oktatás hiánya vagy passzivitása
 • a tevékenység alacsonyabb költségei
 • a szervezet idegenkedése az információcserétől és az együttmüködéstől
 • a média szervek érdeklődése (Lengyelo. )
 • készletek, hagyomány, szervezeti fejlődés hiánya
 • innováció, frissesség
 • a társadalom és a kormányok más problémával foglalkoznak
 • a kormányon kívüli szervezetekben való közbizalom
 • kevés önkéntes
 • a politikai kultúra kulissza mögötti beállítást tesz lehetővé
 • a vezetésképesség hiányossága
 • a nyugati tapasztalatok és kapcsolatok hozzá-fé rhetõ sé ge
 • a média szervek érdeklődésének hiánya (Horvátország, Ukrajna, Magyarország)
 • a környezetvédelmi tervek finanszírozásának divatja Kelet-Európában és a régi SZU-ban
 • túl sok probléma
 • jó image
 • tapasztalathiány
 • jó kapcsolatok és médiák elérhetősége
 • $
 • a munka jó megszervezése
 • kommunikáció/nyelvek
 • pontos információ
 • a tagság hiánya
 • a társadalmi szervezetekkel való nyílt együttmû ködés
 • az önellátás hagyományának hiánya
 •  
  • professzionális hozzáértés hiánya
   
  • túl kevés a vezető
   
  • fiatal demokrácia
   
  • stratégiai gondolkodás hiánya
   
  • bizalom hiánya
   
  • azonosulás és látásmód hiánya
   
  • média szervek
   
  • társadalmi közönbösség
   
  • a tájékoztatás szabadságának hiánya
   
  • törvény
   
  • a pénzalap megszerzése -a külföldi forrástól függően
   
  • a szervezet sokfélesége

   

   

  LEHETÕ SÉGEK:

  VESZÉLYEK:

  • az ipar átalakítása lehetővé teszi új, tiszta technológiák bevezetését
 • az ipar átalakítása
 • a nyugat hibáin való tanulás
 • elégtelen hatás a piszkos technológiák kiküszöbölésére
 • a szevezetek tudnak hatni a gazdasági filozófiára (politika)
 • a nyugati korporácóknak van pénzük, hogy a büntetéseket kifizessék
 • a nyugati pénzek többet tudnak elérni
 • hiányoznak a törvény betartását vigyázó ügynökségek
 • magas környezetvédelmi öntudat (Lengyelo.)
 • politikai és gazdasági instabilitás
 • közösség érzet
 • könnyen lefizethető politikusok, hivatalnokok
 • parlament átlagos emberekkel
 • állami tulajdon
 • állami tulajdon
 • függés a nyugati segítségtől
 • a társadalom még nem mond ki mindent
 • nyugati befektetések
 • a recycling és az újbóli falhasználás hagyománya
 • a természeti kincsek kiaknázása a gazdaság
 • jogrendszer az átmeneti időszakban (jobban hozzá ellátása céljából
 • eladósodás - régi és új
 • lehet jutni az információkhoz
 • változások
 • vallás
 • az egész múlt likvidálása-még azt is ami jó volt
 • változások
 • gazdasági helyzet-munkanélküliség, privatizáció
 • az elvek elterjesztése
 • a környezetvédelmi információ szigorúan titkos
 • nyitott ajtó mindenkinek
 • politikai-társadalmi rendszer létrehozása
 • anyagi támogatás
 • paternalizmus
 • új, friss politikai légkör
 • pénzügyi és más intézetek
 • hagyományos kapcsolat a természettel
 • törvény
 • a lengyel társadalom hagyományos szófogadatlansága
 • országos választások
 • média szervek
 • a szervezet összetetsége
 • networking-hálózati tevékenység
 • a szervezet monopolizálása
 • szövetségek
 •  
  • jog és jogrendszer
   
  • helyi választások
   
  • a kormányban lévő bürokratákhoz való hozzáférés
   
  • a helyi problémák megváltozása a társadalom magatartásában
   
  • még nem stabil gazdasági elképzelések
   

  1.1.3. információ

  E régióban az információ megszerzése azon alapszik, hogy ez az információ a földalatti mozgalom, Szolidaritás, és a mai parlamenti képviselők régi barátaitól származnak A fő gyengeségek azon alapszanak, hogy a változások miatt az információ manapság pénzbe kerül. A kormányon kívüli szervezeteknek nincs pénzük információ vásárlásra. Ezt csak a nyugati korporációk és szervezetek tehetik meg, felhasználva őket a saját ajánlatukban Nem világos, hogy vajon nyugaton nehezebb információhoz jutni vagy keleten.

  1.1.4. A RÉGIÓBAN, A KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK ÁLTAL HASZNÁLT STRATÉGIÁK - vezeti Stewart Boyle, energia politikai tanácsadó, Greenpeace UK.

  Stratégia kampány példa:

  Az alábbi kampány 12 évvel ezelőtt kezdődött Nagybritanniában. Négy korábban más szervezetekkel együttmüködő személy vezette. A csoport akkor jött lére amikor a parlament a ngy teherautókkal kapcsolatban hozott határozatot.

  A stratégia elemei:

  Mielőtt a téma láthatóvá válik (sok dolgot kell addig csinálni):

  A társadalmi beállítotságra koncentráció, összegyüjtöttek sok információt a problémát vizsgálóktól, megvizsgálták a közvéleményt, röpcédulákat készítettek, találkozót szerveztek, 5 képviselővel felvették a kapcsolatot (lobbying).

  Itt az idő a nyilvánosságra

  Két hónappal a szavazás előtt a kampány nyilvánossá vált, nyivános találkozókat szerveztek, amelyeken jelen volt a konfliktus mindkét tagja és a képviselők is. A találkozókon az összes résztvevő ellene volt a tervnek. Az újságokban levelek jelentek meg, folytatódott a képviselők lobbyingja, és amikor eljött a szavazás ideje, a kompányt megszavaszták.

  A stratégia a következő elemekből áll:

  A RÉGIÓBAN FELHASZNÁLT KAMPÁNYOK STRATÉGIÁINAK PÉLDÁI:

  LENGYELORSZÁG

  Darek Szwed - Zöldek Szövetsége

  A kampány a lakossági hulladékra koncentrálódik. A cél e hulladék mennyiség csökkentése 10%-kal. A kampány Krakkóban kezdődött és a Zöldek Szövetségének segítségével terjedt el egész Lengyelországban. A hulladékokkal kapcsolatos köztudat elég alacsony.

  A köztudat megemelésének taktikája:

  magyarország

  Foltányi Zsuzsa - ETK - Energy Club

  A Duna és Magyarország dél-nyugati része a legszennyezettebb. A társadalom 40%-ának problémája van a légszennyezéssel kapcsolatban. A népesség a nagy városokban tömörül. A környezetvédelmi csoportok igyekeznek a legszennyezettebb területeken való problémákon dolgozni, még akkor is ha nem odavalósiak.

  A mozgalom története:

  1980 - a mozgalom kezdete

  - a politikai változások katalizátora (dunai mozgalom)

  - sok tevékenykedő elvesztése

  1990 - választások

  - nincs se képviselő se hivatalnok a Környezetvédelmi Minisztériumban

  - új tagok boomja

  1991 - a mozgalom bejegyzése

  - az öntudat keresése

  1993 - az együttmüködni tudás

  - közös kampányok:

  - készletekkel

  - környezetvédelemi politikával kapcsolatban

  - témák:

  - rengeteg értelmetlen konkurencia, felesleges vita

  Az Energy Club a környezetvédő szervezetek szövetségese.

  Ok: Energiapolitikai kormány program és új atomreaktorok veszélye

  Cél: alternetívák elkészítése:

  - energia kapacitás

  - többszöri energiaforrások

  - társadalmi öntudat, információ

  Mit kell megvizsgálni:

  - ki az ellenfelünk

  - szövetségesek: kormányon kívüli szervezetek, ipari szakértők

  Hálózati együttmüködés: a régió hasonló célú többi szervezetével

  A kampány láthatósága: Az Energy Club töbször is felépett különböző ügyekben

  csehország

  Dagmar Kubatova - Recycling Group, Prága

  Csehországban különféle szervezetek müködnek. Két főszervezet létezik, melyeknek minden nagy városban van csoportjuk. Mindkét szervezet környezetvédelemmel foglalkozik. A Recycling Group tartott a pénzalap beszerzésétől, mert kevés embernek van erre pénze.

  Hosszútávú tervek

  - az egyszeri és PVC csomagolás leállítása

  - már elkezdődött az információgyû jtés

  - már megtörtént a véleménykutatás és kedvező eredményeket kaptak

  Szövetségesek:

  - társadalom

  - Környezetvédelmi Minisztérium

  - az üdítők gyártói mellettük vannak

  Ellenzők:

  - Cseh Környezetvédő Ipar (CIAPE). E cég vállatai közül egyik sem cseh; Olyan vállaltok vannak benne mint pl. a Coca-Cola.

  Az Európai Unió irányelveit nem használták fel, a csoport azon gondolkodik, hogy melyik stratégiát válassza. Rövidesen lesz egy sajtókonferencia a csoport pedig azon töpreng, hogy meghívja-e az ellenfeleiket. Megvitatták ezt a kérdést és a Greenpeace úgy gondolja, hogy ha a csoport nem érzi magát felkészülve egy ilyen találkozóra akkor a válasznak negatívnak kell lennie. Ezt alaposan meg kell vitatni.

  románia

  Ion-Constantin Zamphir - Prietenii Pamintului

  Történeti leírás

  Amikor nyugatról ide jutottak a környezetvédelmi nézetek, nehéz volt a csoportot környezetvédőnek nevezni. Hasonlóan, mint pl. a kommunizmus is ez a nézet is kívülről érkezett. A Prietenii Pamintului a csernobili tragédia után jött létre. A román határon, egy kanadai céggel kooperálva építenek egy atomerőmû vet. Ez a vállalkozás feltehetőleg 1995-re készül el. A árammegtakarítást a lakosság róvására csinnálták. Ez nem megfelelő politika. A média szerveket Romániában a kormány ellenőrzi.

  Elképzelések:

  - antinukleáris kampány

  A legfontosabb szükséglet:

  - együttmüködés

  A román szervezetek jobban szeretnek együttmüködni a nyugati szervezetekkel a következők miatt:

  - pénz

  - logisztikai segély

  - megbíznak másban

  - demokrácia nagyobb gyakorlata

  - jobb kommunikációs rendszer

  - nagyobb hozzáértés

  - környezetvédelmi téren

  - tudnak kint a természetben dolgozni nemcsak az irodákban

  - ismertek a társadalomban

  A tevékenység megkezdése:

  - A Föld Napja

  - A Gépjármû vek elleni nap

  - petíciók:

  - Az “A SEED” kampány

  Veszélyes:

  - kizárólag abból a célból elkezdeni egy ilyen tervet, hogy segélyt kapni a nyugatról

  - kizárólag azért szervezni találkozókat, hogy bizonyítani a pénzalap jó kihasználását

  Román szervezetek részvételével lévő tervek:

  - Kék Duna

  - Fekete tenger

  - A Duna-delta

  - oktatási tervek

  - környezetvédő tervek

  - hivatal fejlesztő tervek

  Általános megjagyzés:

  A román társadalom konkrét dolgokat vár el a környezetvédő szervezetektől nem pedig csak propagálást.

  kérdések és válaszok:

  1. Lehetséges-e a külföldi befektetések monitoringja?

  Magyarország: az adatok nincsenek publikálva

  2. Van-e a régióban radikalizmust csökkentő tendencia?

  Csehország: az embereknek elegük van abból, hogy valaki nekik megmondja, hogy mit csináljanak

  Magyarország: ha valaki lehetővé teszi az embereknek, hogy megtudják mit, hol mikor kell csinálni akkor ők ezt nem ellenzik

  Románia: információk vannak, de ha fontos információkra van szükséged, akkor problémáid lesznek.

  Lengyelország: van új törvény az információhoz jutásról, de a bürokrácia még mindig túl nagy.

  1. 2. 1. A kampányvezetés bemutatása - Andreas Bernstoff, Toxic Trade Campaigner, Greenpeace Németország

  1. HOGYAN NE VEZESSÜNK KAMPÁNYT:

  Ha igazán akarod, hogy a kampányod ne legyen széthordva valaki által és, hogy végig a te kampányod maradjon -

  Ez teljesen elég, hogy senki se vegye észre a készülő kampányt.

  2. HOGYAN VEZESSÜNK EGY KAMPÁNYT

  Ha vagy annyira opportunista, hogy érzed a kompromisszum és az együttműködés szükségességét, hogy valami igazi változás menjen végbe, akkor:

  A. Határozd meg a célodat

  Vajon a célod foglalkozik valami általános problémával úgy, hogy a te példád másoknak is például szolgálhat

  B. Határozd meg a feladataidat

  Akarod-e, hogy a dolgok MEGVÁLTOZZANAK vagy NE VÁLTOZZANAK MEG

  MINDEN KAMPÁNY MEG AKARJA VÁLTOZTATNI ELLENFELE MAGATARTÁSÁT

  C. Ellenőrizd vajon el lehet-e érni a célodat

  ha túlságosan nagykörű terved van akkor nem fogod tudni elérni, ha viszont túl könnyen érted el akkor keveset kívántál magadtól

  D. Értékeld a saját készleteidet

  számold meg hány barátod van

  mennyire tudsz információhoz jutni

  E. Ki a feltehető szövetségesed

  ki támogathatja a követeléseidet és miért, lép velük érintkezésbe

  F. Határozd meg az ellenfeledet

  ipar (helyi országos, egész csoport), kormány

  G. Határozd meg ellenfeled stratégiáját és céljait

  vizsgáld meg a terveit és a taktikájukat, beszélgess el velük te magad

  H. Határozd meg kampányod időhatárát

  mikor akarod problémádat nyivánosan bemutatni

  mit akar elérni az ellenfeled

  mikorra tervezed a sikereid és kudarcaid értékelését

  Minden kampánynak saját meghatározott céljai és időhatárai vannak.

  Megjegyzés:

  Ne szövetkezz nacionalista csoprtokkal. El kell kerülni a nacionalizmust.

   

  1. 2. 2. csoportmunka - kampány stratégiai ajánlat

  FELADAT

  Mérgező hulladék eljutását Nyugatról (1), Ukrajnába (2), Lengyelországba (3), Lettországba (4), Magyarországra (5) és Csehországba (6) kell megállítanod. Hogy ezt véghez vidd meg kell határoznod először a kampányod stratégiáját és bemutatni a feljebbvalóidnak akik az egészet finanszíroznák.

  Rövidítés:

  Az alábbi feladat a stratégiára koncentrálódott.

  Kampány ajánlatok

  Első csoport - az Ukrajnába szánt mérgező anyagok importja ellen

  a szervezet nagysága 25 irodában dolgozó önkéntes

  kapcsolat más ukrán szervezetek és emberek

  kampányok ez az egyetlen terv

  cél megállítani a mérgező anyagok teljes ukrajnai importját

  stratégia bemérni az egyik hulladék telephelyet. Követelni, hogy a kormány írja alá a bázeli konvenciót és, hogy a német kormány kötelezze magát a hulladékok exportjának megállítására a keleteurópai országokba.

  Idő 2 év. Az első 6 hónap: vizsgálás és kapcsolat teremtés. A következő 6 hónap: szövetkezés, társadalmi öntudat megemelése. Az első év után közvetett tevékenység valamint a hulladékok visszaküldése a feladónak, értékelés

  Szövetségesek a helyi szervezetekkel és más szervezetekkel való együttműködés

  Ellenfelek hivatalnokok, miniszterek, politikusok

  Második csoport - A mérgező hulladékok lengyelországbeli importja ellen

  A szervezet nagysága 8 személy, meghatározott rendszerben. Irodai dolgozók

  Kampányok már bezártak 2 hulladék égetőt

  Idő 8 hónap

  Pénzügyek A finanszírozás egy része a helyi szervektől származik. Szükség van még 50000 $-ra

  Cél hosszútávon - a mérgező hulladékok importjának és exportjának betiltása, rövidtávon - a németországi hulladékok visszaküldése

  Barátok együttmüködés a helyi szervekkel, van kapcsolat a német és más szervezetekkel. Szükség van több emberre.

  Harmadik csoport A mérgező hulladékok lettországi importja ellen

  Szervezet két rész- Németországban és Lettországban

  Cél műanyag hulladék Lettországba való exportjának megállítása

  Stratégia lett részről - 10 ember erős irányítása. Összegyűjtöttek információkat a közegészségről és a média szervekről. Most készül egy tájékoztató fõ leg az üzletemberek és az oktatás számára.
  német részről - a közvélemény nyomása a média szerveken és a politikai lobbyingon keresztül. Az exportáló céget megvizsgálják és összehasonlítják a többivel.

  Időhatár 1 év

  Pénzügyek 9995 dollár a németországi és lett kampány vezetőinek

  Negyedik csoport A mérgező hulladékok magyarországi importja ellen

  Bevezetés német és svájci hulladékok importja Magyarországra

  Nyomás a német hulladékok importjára való nyomás (több az információ) A hulladékok mint fogyasztási termékek vannak behozva

  Szövetségesek tudjuk melyik cégekkel kell kapcsolatban lenni

  Cél a német hulladék visszajuttatása

  Stratégia a társadalmi öntudat megemelése a tények bemutatása a kormánynak a média szervekkel való együttmüködés

  Pénzügyek 20 ezer dollár

  Ötödik csoport A mérgező hulladékok cseh importja ellen

  Szervezet “Ne piszkítsátok be az országunkat”

  Kampányok az egyik égetőt már bezárták

  Cél megállítani a Nyugat-Európából jövő hulladékok lerakását és Csehországon való átszállítását. Meg kell változtatni a környezetvédelmi jogszabályt

  Szövetségesek a média szervekkel való együttmüködés és némi politikai kapcsolat. Nemzetközi együttmüködés.

  Stratégia a társadalmi öntudat javítása példákon keresztül. A kampány kezdetben helyi majd országos és nemzetközi. Az országos kampány szptember 28-ra van tervezve majd utána sajtókonferencia és levelek útján való kampány terjesztés.

  Időhatár 2 év

  Pénzügyek egy kampányvezetőnek 6 ezer dollár

   

  A vezetés határozata:

  Ukrajna túl kevés volt megígérve az első évben, elérhetetlen cél

  Lengyelország hiteles terv, de nincsenek pénzhiányra utaló jelek

  Lettország Elbírálásra és megnyerésre alkalmas kampány. Elfogadták a finanszírozását azzal a megkötéssel, hogy a lett szervezeteket átiskolázzák.

  Magyarország Nincs kampány terv, de a finanszírozás el van fogadva.

  Csehország Jól elkészített terv. A finanszírozás el van fogadva.

  1.2.3. AZ ERŐVISZONYOK ANALÍZISA

  Az erőviszonyok analízisa egy térkép, amely az erőviszonyokat mutatja be. Ez hasznos technika az új kampány témájának analízisében vagy pedig az aktuális kampány status quojának esetében. Utána meg lehet tervezni úgy a tevékenységünket, hogy megindítani a kampányt támogató erőket és kiegyenlíteni a kampányod fékező erőit.

  A Kurt Lewin model:

  Az adott helyzet egyensúlyban marad két erőcsoport együttmüködésének köszönhetően, mégpedig a hajtó erőknek és a fékező erőknek.

   

   

   

  FÉKEZŐ ERŐK

   

   

  HAJTÓ ERŐK

   

   

   

  forgatókönyv: az hulladékégető elleni kampányajánlat

   

   

   

  A HELYI SZERVEK BÜROKRATÁI

  ANYACÉG

  HELYI CÉG

  MÉDIA SZERVEK

  (A HELYI CÉG SIKERES LOBBYINGOT FOLYTATOTT)

  A HULLADÉKÉGETŐ MEGÁLLÍTÁSA

   

  PARASZTOK

  EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEK

  ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI CSOPORT

  TÁMOGATÓ KÉPVISELŐK

  Az erőviszonyok analízisa: - más fékező erők:

  1.2.4. STEP faktorok

  Ezek a faktorok lehetővé teszik a szerkezeti hozzáállást a kampányra és döntéshozásra ható faktorok analízisét.

  A STEP faktorok:

  TÁRSADALMI

  TECHNOLÓGIAI

  GAZDASÁGI

  POLITIKAI

  Ezek az erők ellenállnak vagy a szervezetnek vagy a kampánynak közvetlenül, vagy a szervezet/kampány tevékenységének környezetére hatnak.

  1.3. DÖNTÉSHOZATAL - Bemutatja Antony Frogatt,
  Új Piacok, polgári atomenergetikai kampány,
  Greenpeace International

  Az alábbi diagramon a kampány elemeinek elhelyezkedését mutatjuk be.   

  Az alábbi faktorokat akkor kell figyelembe venni, amikor azon gondolkozunk, hogy milyen kampányt/kampányokat akarunk folytatni, milyen stratégiák lesznek a leghatásosabbak.

  A szervezetnek:

  A kampány céljai:

  A stratégia elemjeinek összefoglalása:

  2. A pénzalap megszerzése

  Az alábbi pénzalap megszerzésének technikáinak listája a skillshare csoport munkájának eredménye.

  2.1. BEMUTATÓ - Melvyn Gattinoni,
  a Greenpeace France pénzalapjának megszerzéséjért felelős

  INTEGRÁLD A PÉNZALAP MEGSZERZÉSÉT ÉS A KAMPÁNY VEZETÉST ARRA FIGYELVE, HOGY:

  Megkönnyítheti ez a küldetésetek átadását, de kevesebb esély van a pénzalap megszerzését mert nem mindenkit pont ez a probléma érdekel.

  Ez megnehezítheti valamilyen pozíció elfoglalását a szervezetben, de a pénzalap megszerzésének esélye megnő.

  AZ INTEGRÁLT KAMPÁNYVEZETÉS ÉS PÉNZALAP MEGSZERZÉSÉNEK PÉLDÁJA:

  A bálnák mentési akciója azután, hogy 30 ezer ember “tünt el” Argentínában. Az egyiknek semmi köze a másikhoz.

  a) a bálnahalászati moratórium támogatása

  b) a bálnák védelmének erősítése Argentínában

  c) a taglétszám növelése

  Az argentín valóság:

  Mit sikerült megcsinálni:

  Eredmények:

   

  a pénzalap megszerzésének technikái:

  Tessék azt figyelembe venni, hogy a lista az egész találkozó munkájának eredménye.

  fel lehet őket használni ha politikai támogatást valamint pénzt akarunk.

  levél - először is a tagság felújításról, küldjél még egy következőt és végül telefonálj

  Az USA-ban, Kanadában és Új-Zélandon használt technika

  Használj neveket a megcímezet levelekre

  a rock együttesek pl. olyanok mint a U2 szerepeltek a Greenpeace kampányában. A felvételt, melyet napenergia segítségével készítettek felajánlotta az együttes.

  ÚJ TAGOK BESZERVEZÉSE:

  megadják a feltehető új tagok névsorát

  FIGYELEM

  A megcímzett levelek hatásosságát meg kell határozni a felhasználás előtt és után. Ha nem tudjátok a Greenpeace módszereit elfogadni, akkor érdemes megnéznetek más módszereket. A fentemlített lehetőségek csak példák. Minden országnak más szokásai vannak.

  2.2. HOGYAN KELL MEGÍRNI EGY DOTÁCIÓT KÉRŐ KÉRVÉNYT -Daniel J. Swartz, Greenway Waste Group, Magyarország

  Az alapvető szabályok:

  A TERVEZET AJÁNLATA:

  1. címoldal
  2. összesítés
  3. célok
  4. stratégia/módszer
  5. tervleírás
  6. a tervezet terve
  7. elvárt eredmények
  8. a terv elbírálása
  9. következtetések
  10. a tervezet háttere
  11. finanszírozás
  12. költségvetés
  13. önéletrajz és támogató levelek

  A BUDAPESTI KÖRNYEZETVÉDELMI REGIONÁLIS KÖZPONTBAN LÉVŐ TANFOLYAMOK (JUNIOR FELLOWSHIP PROGRAM) PÉNZALAPJÁNAK MEGSZERZÉSE 1993.09.24.
  A jó tervezet ajánlatának alapjai - Daniel Swartz,
  Ecological Institute for Sustainable Development

  1. Figyelmeztesd őket és tartsd őket feszültségben. Az alapítok rengeteg ajánlatot kapnak, ezért meg kell jegyeznük téged. Azok a helyek, melyek felhívják a figyelmet a címoldal és az összefoglalás.
  2. Használd az alapítók nyelvét. Figyelj arra, hogy ugyanazokat a kifejezéseket használd mint az alapítók. Egy gondolat különféle definíciójából csak félreértés lehet.
  3. Legyél jóindulatú. Soha ne használd az olyan szavakat mint: lenne, lehetne, kéne, lehet. Mindig azt a szót használd, hogy lesz. Ha saját magad nem hiszel a tervedben akkor az alapító még jobban nem fog hinni benne.
  4. Megértés, jó szervezeti felépítés
  5. Elérhető méret: ne próbálj túl sokat csinálni. A legjobb terv a kis terv igazi eredményekkel.
  6. McNugget csirke elmélete: kis részletekben kell dolgozni, nem pedig egy nagy tervet egyszerre.
  7. Használd az alapító útmutatásait. Az alapító nem hiába írta meg, használd őket pontosan úgyanúgy. Ha az útmutatások arról írnak, hogy csak a környezetvédelmi tervek vannak finanszírozva, akkor ne kérj másra finanszírozást.
  8. Koncentrálj a témára. Ha a terved az energetikát érinti, akkor ne írj a bálnák védelméről. Még egyszer emlékezz a megengedhető méretekről.
  9. Igazságalap: ki lehet domborítva az önéletrajzokban, a támogató levelekben és magában az ajánlatban.
  10. Teljesség: ha három másolatot kérnek, akkor három másolatot küldjél.
  11. A szituációval kapcsolatban mutasd meg miért fontos a tervezet. Például az 1995 évet az Európai Unió Minisztertanácsa a Természetvédelem évének nyilvánította és eből az okból az alapítók, főleg az unióbeliek szívesen finanszírozzák a természetvédelmi terveket.
  12. A budapesti Regionális Környezetvédő Központ és más alapítók szeretik ha a terv megismételhető és ha regionális jellege van.

  Minden alapítónak saját tervezete van, Az alábbiakban bemutatom annak a szervezeti szerkezetnek a leírását, melyet többször is pozitív eredménnyel használtam. A szerkezetet meg lehet változtatni, hogy hozzá lehessen igazítani az alapító kéréséhez. Mellékletként van hozzákapcsolva a legfontosabb dolgok listája, amely segítségként szolgál

   

  A Címoldal

  Az alapító minden bizonnyal kizárólag három részét tekinti meg tervezetünknek: a címoldalt, az összefoglalást és a költségvetést.

  A címoldal lehetőséget ad arra, hogy már a kezdetben felkeltse szponzorunk érdeklődését. Ne feledd, írd fel a terv és a szervezetek nevét. A témát érintő fontos személyektől való idézet felhívja a figyelmet és jó hangot ad a többi résznek is. Pédául az ukrajnai atomenergia öntudattal kapcsolatban írhatsz pl. a Greenpeace “Shutdown” címü könyvéből idézetet.

  Összefoglalás

  Ez lehetőleg a tervezet legfontosabb része. Az összefoglalás optimálisan 1 oldalt foglal magába, de soha sem éri el a 2 oldalt. Az összefoglalás nem a tervezet leírása hanem egy konkrét információs oldal amelyen láthatjuk ki, mi, hol, mikor, miért, hogyan és az elvárt eredményeket.

  Meg kell határozni, hogy ki lesz a felelős a tervezetért és kinek adják át a pénzt. Az összefoglalásban benne kell, hogy legyen a szervezet neve, címe, telefon- és faxszáma. Hasonlóan más információkhoz: milyen ez a szervezet, ki a tervezetért felelős személy, hol lesz a tervezet végrehajtva, milyen területre fog hatni, miért fontos, meddig tart a terv és a célok elérésének stratégiája.

  Célok:

  Legyél realista, használj egy vagy két mondatot. Ne keverd a célokat a stratégiákkal.

  Stratégiák/módszerek

  Új bekezdés, a célok elérésének módszereiről.

  A tervezet leírása

  Miért fontos ez a terv

  A tervezet terve

  Ez a rész írja le a tervezetet lépésről lépésre. Több fajta módszer is létezik:

  1. idővonal, olyan időszakok mint pl. december-április stb
  2. szekciók: publikációk, szerves mezőgazdaság, környezetvédelmi oktatás stb.
  3. a tevékenység szintje: helyi, országos vagy nemzetközi

  Az időfüggvény segít neked megszervezni a saját gondolataidat és segít az alapítóknak is.

  Elvárt eredmények

  Használd Kurczak McNugget elméletét a következő szavakat használva:

  - megnövelt

  - lecsökkentett

  - maximalizáció

  - takarékosság

  - segítség

  A tervezet elbírálása

  jelentések, póttalálkozók, pótfázisok

  Következtetések

  Azt, amit idáig terveztél bemutatják az alapítónak A következtetés egy papír amire a terveid fel vannak írva. A következtetések összekapcsolják a tervezeted elemeit és megismétlik két bekezdésben azt amit eddig 20 oldalon írtál emlékeztetve ezzel az alapítóknak mit is akarsz.

  A háttér

  Sokan úgy tartják, hogy ez a tervezet legfontosabb része. Ez egy esély, hogy bemutasd szervezetedet eredményességének hitelességét. Érdemes felsorolni a korábbi sikereket, ki finanszírozta azokat a terveket és milyen más terveket folytat most a szervezeted. Ha a tervezeted egy nagyobb stratégia része, akkor ezt is le kell írni.

  Finanszírozás

  Mennyi pénzt áldoz fel a ti szervezetetek a tervezetbe való befektetésként. Vannak más adományozók?

  Költségvetés

  A költségvetés lehet részletes és általános. Az alapítók különböznek egymástól. Az én költségvetésemet mindig részletesen készítem elő mert mint alapító tudni szeretném mire megy el a pénzem, de legalábbis jól van-e felhasználva.

  A fő elemek: dolgozók, tanácsadók, fizetések/honoráriumok, kiadók, felszerelés, irodai eszközök, aktuális költségek. Ne feledkezzetek meg az olyan apróságokról mint pl. a vasalógépek szerelése. Lehet, hogy nem akartok ennyire részletes költségvetést. Ne féljetek túl sokat kérni.

  Ha az alapítónak tetszik a tervezet és úgy gondolja, hogy túl drága, akkor a kívánt pénz egy részét fizetik ki a tervezetért. Nem a költségvetés miatt dobják vissza e tervezetet, hanem akkor ha úgy gondolják, hogy ez egy rossz befektetés.

  Önéletrajz

  A tervezetért felelős személyek és fontosabb dolgozók életrajza.

  Támogató levelek

  Együttműködő szervek, korábbi partnerek és alapítók, fontos személyiségek, nyugati szervezetek.

  Ezek a levelek hitelt adnak. Figyelmesen válaszd ki őket. A Greenpeace-től vagy a Sea Shepherdtől kapott támogató levelek túl radikálisak lehetnek, a politikai pártok támogató levelei pedig politikai lobbyingról beszélnek amiért az alapítók visszamondják a finanszírozást.

  Az alapítók listája: International Giude to Funders Interested in Central and Eastern Europe, European Foundation Centre, 51 rue de la Concorde, B-1050, Brussels, Belgium. The Environmental Grantmakers Association Directory, 1290 Avenue of the Americas, Suite 3450, New York, NY 10104, USA

  Részletes költségvetés

  Összeköttetés: E-mail (elektromos posta), posta, telefon, fax

  Utazások: étkezés, benzin, csoportos utak

  Adminisztrációs/aktuális költségek: bérleti díj, energia, irodai eszközök, személyzet, a tanácsadók honoráriuma, fenntartás és javítások, takarítónő, az irodáért felelős személy, titkárnő.

   

  A LEGFONTOSABB DOLGOK LISTÁJA - AZ AJÁNLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA

  Összefoglalás:

  A LEGFONTOSABB DOLGOK LISTÁJA - BEVEZETÉS A TERVEZETBE

  Bevezetés:

   

  A LEGFONTOSABB DOLGOK LISTÁJA - A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA

  A probléma meghatározása:

  A LEGFONTOSABB DOLGOK LISTÁJA - ÉRTÉKELÉS

  Értékelés:

  A LEGFONTOSABB DOLGOK LISTÁJA - CÉLOK

  Ez a rész:

   

  A LEGFONTOSABB DOLGOK LISTÁJA - MÓDSZEREK

  A LEGFONTOSABB DOLGOK LISTÁJA - JÖVŐBELI FINANSZÍROZÁSA

   

  3. MÉDIASZERVEK

  3. 1. Bemutató - Blair Palese, Chief Press Officer, Greenpeace Communications - a Greenpeace információs részlegének sajtófőnöke

  Az első kérdés, amit először fel kell tennünk minden egyes eseménynél, melyet mi szervezünk (sajtókonferencia, demonstráció) az, hogy szükségünk van-e arra, hogy az eseményről való információ benne legyen a média szervekben. Ha szükség van erre, akkor nagyobb tömegekhez juthat el az információ. Létezik néhány módszer, mellyel úgy tudjuk megszervezni az eseményt, hogy a róla lévő információ a média szervekben legyen:

  AZ AKCIÓRÓL SZÓLÓ KÉPEK - FÉNYKÉPEK ÉS VIDEOFILMEK

  BIZTONSÁG

  HOGYAN JUTASSUNK EL A MÉDIASZERVEKHEZ ANNYI INFORMÁCIÓT AMENNYIRE SZÜKSÉGÜK VAN?

  A következőképpen kell a sajtó informálását megszervezni:

  Fent: A szervezet neve

  Alatta: A sajtóinformáció dátuma. Lehet benne megkötés (embargó, publikálni lehet kizárólag... tól. A megkötéseket gyakran a sajtó szegi meg. A titkos információkat nem szabad kiadni az előtt a dátum előtt amikor ki kell őket adni).

  Kapcsolat: Annak a szervezeti tagnak a neve és telefonszáma, akitől több részletet lehet megtudni. Meg kell bizonyosodni arról, hogy az adott számon mindig lesz valaki, még az akció ideje alatt is. Ha van rá lehetőség akkor szükség van egy telefonra vagy rádiótelefonra az esemény helyén, vagy egy emberre, aki állandóan telefonálhat emberünkhöz.

  Gondoljatok a kiadás utolsó határidejére.

  A televízió, az újságírók, a sajtóügynökségek mind a kiadás meg nem szeghető utolsó határidejéig dolgoznak. A helyi médiaszerveknek lehet kevésbé feszes határidejük és ezáltal több információt tudunk átadni. Érdemes ellenőrizni, hogy milyen határidők vannak a különböző médiaszerveknél: órás (sajtóügynökségek, TV, rádió), napi (újságok), heti (hetilapok) és havi (havilap).

  Sajtóügynökségek

  A sajtóügynökség a tájékoztatás ügynöke és a közönségszolgálat egyik eszköze az akciók szervezésében. E régióban példaként szolgál a Lengyel Sajtóügynökség (PAP). A sajtóügynökségeknek az egész világon vannak irodái. Tájékoztatnak a különböző eseményekről és ezeket az információkat elküldik az újságoknak, a rádióállomásoknak és a televíziónak.

  A legnagyobb sajtóügynökségek a következők: Reuters, Associated Press (AP), United Press International (UPI). A sajtóügynökségek egyre gyorsabban juttatják el hozzánk a különböző híreket, információkat. Nagyon fontos, hogy lépjetek kapcsolatba a sajtóügynökségekkel ha úgy gondoljátok, hogy a ti problémátokról tudniuk kell külföldön is.

  Kelet-Európa néhány országában az ügynökségek állami tulajdonban vannak, de így is a magán sajtóügynökségeknek az egész világon vannak irodái.

  Ha kapcsolatba léptek valamelyik nemzetközi sajtóügynökséggel és elmondjátok a problémátokat, akkor esélyetek van, hogy a helyi sajtó megírja a problémátokat.

  Nő az olyan tévéügynökségek népszerűsége mint a Reuters TV, World Television Network (WTN) és a CNN, amelyek a világ TV állomásainak adnak információkat és fényképeket. Ha a ti eseményeteket ti filmeztétek le vagy egy helyi TV állomás, akkor kapcsolatba kell lépjetek egy nagy nemzetközi sajtóügynökséggel és fel kell ajánlnotok az anyagotokat. Ha érdekli őket, akko értesítenek benneteket hol van a munkatársainak a legközelebbi irodája - általában a nagyvárosokban - ahová az anyagot el kell küldeni. Ha az anyagod tényleg fontos, akkor érdemes autóval vagy repülővel elküldeni oda ahonnan elterjesztik.

  Az anyagnak “láthatónak” kell lennie és ha elküldjük terjesztésre akkor az összes információt hozzá kell csatolnunk.

  Más eszközök, amelyeket érdemes megemlíteni:

  Zárójelentések

   

  greenpeace tankönyv: együttmüködés a sajtóval

  A küldetéses aktívistáknak

  BEVEZETÉS

  Az alábbi tankönyvnek az a célja, hogy elmagyarázza a sajtóval való együttműködés szabályait. Meg kell mutatnia úgyszintén, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy a sajtóban minnél több és minnél jobb információ jelenjen meg a tevékenységetekről.

  A tankönyv célja, hogy a média szervekkel szemben magabiztosabbá váljatok. A média szervek se nem a barátaitok se nem az ellenségeitek, ők egyszerűen média szervek. Gyakran ugyanúgy szükségük van rátok mint nektek rájuk.

  a téma kidolgozása

  A média szerveket legegyszerübben az információátadás szervének tekinthetjük. Az adott személy reakciója az információkra az információ átadásának interferenciájától függ. Kezdd el az egyszerü és világos információ átadástól és határozd meg az utat, amelyen legkönyebben jut el a címzethez.

  A televízió és valamilyen fokon az elektronikus média szervek megváltoztatták ezt az egyszerű forgatókönyvet. Nem szabad hirtelen megjelennetek előkészített információkkal, hanem óvatosan kell kezdenetek tervezni arra a reagálásra tekintettel, amit el akartok érni. Ehhez kell igazítanotok a munkátokat.

  gondolj a célcsoportra

  Az egyik legjobb téma vagy üzenet létrehozásának módszere ami igazából beválik az az,hogy határozd meg ki a te célcsoportod, kihez akarsz fordulni.

  Gondolj az életstílusodra. Minden bizonnyal környezetvédők vagy aktívisták egy csoportjával dolgozol a tásadalmi igazságért, miközben szimpatizálsz rengeteg liberális (baloldali) nézettel. Sok barátod dolgozik társadalmilag előrehaladott csoportokban. Általában nézve ők nem olyan emberek, akikhez sokat kell beszélni. Ők már a te oldaladon állnak.

  Most gondolj arra, hogy beszélnél ezekről a problémákról pl. a barátaiddal vagy nagy korporációk dolgozóival vagy konzervatív (jobboldali) politikussal. Ennek megfelelően minden bizonnyal megváltoztatsz mindent, a szókincstől a nyelvtani szerkezetig.

  egyszerÛ mint a pofon

  Ronald Reagan sikersesen manipulált a média szervekkel mert megértette az amerikai társadalmat. Hasonlóan ehhez a társadalomhoz elég kis érdeklődési köre voltés nem szerette a komplikált témákat.

  Reagan tette a dolgokat könnyen érthetővé. Mindent amit mondott egyszerű, rövid szavakba öntötte. Az adók rosszak voltak, a foglalkoztatás jó. Az Egyesült Államok szabad ország volt, a Szovjetunió nem. És Reagan nem engedte, hogy az igazi tények elrontsák ezt a képet. Még ha ez nem is hangzik meggyőzően soket kell tanulnunk Reagan tehetségéből. Vajon ez a fajta hozzáállás kisebbíti a céljainkat? Nem.

  Mondják, hogy a kamera nem hunyja be a szemét. Lehet, hogy igaz de a kamerát mindig csak egy dolog érdekli. Az esti híradóban 10 másodpercnél hosszabb környezetvédelmi riport nem létezik. Ez alatt a 10 másodperc alatt kell keltened valami reakciót a nézőkben.

  Ha azt akarod, hogy az üzeneted tényleg mindenkihez elérjen, akkor rövidnek és világosnak kell lennie.

  Meg kell mozgatnod az agyadat ahhoz, hogy elég rövid idő alatt világos üzenetet készíts.

  Ne feledjétek, hogy ismételni kell az üzenetet. Az üzeneted megismétlése kulcs a sikeres tömegkommunikációhoz.

  Ez különösen fontos a tiltakozásoknál. A sajtó általában a szóvivőddel készít interjút, és né ha a résztvevőkkel is. Ezeket az embereket figyelembe kell venni a sajtóval való együttműködésben. Meg kell érteniük mit akartok mondani és hogyan lehet ezt
  5-10 másodpercben megtenni. Gyakorold a rövid mondatokban való beszélgetés technikáját.

  Íme néhány leggyakrabban feltett kérdés amire számítani kell egy tiltakozásnál.

  A tiltakozás előtt mindenképpen tájékoztass mindenkit akik beszélhetnek a sajtóval és készíts néhány próbainterjút. Az előkészületeknél nagy segítség egy amatőr videokamera.

  Minden interjú alatt tartsd meg a vizuális kontaktust. Kerüld csoportod szlengjének használatát. Ha pl. az ESA nevében harcolsz akkor ne használd ezt a rövidítést. Mondd ki egészen Endangered Species Agency.

   

  VIZUÁLIS INFORMÁCIÓS CSOMAG

  Egy fénykép lezárhat egy konfliktust. A sikeres fénykép magáért beszél, nem kell hozzá magyarázat. Amikor különleges rendezvényt vagy tiltakozást tervezel jó onnan elkezdeni milyen képet akarsz formálni. A képekkel való gondolkodás segít neked sikeres rendezvényt szervezni.

  A videófilmek és a fénykép a legnagyobb elérhető kommunikációs eszköz. Operatőrt nem az utolsó percben kell keresni. A nagy eseményeknél a költségvetést tervezd meg előre. Használd ki a hálózatban dolgozó környezetvédő aktívistákat, hogy ajánljanak neked jó fényképészeket és filmeseket. Ha a fényképek sikerülnek akkor a befektetésed megérte, mert az akció befejezése után is terjesztheted sokáig az anyagot.

  Ahhoz, hogy elbíráld, szükségesek-e az esemény színhelyén a fényképészek vagy filmesek gondolkozz el a következő kérdéseken:

  1. Vajon az újságírók ott lesznek az akció helyén? Ha a tiltakozást távoli helyre tervezitek vagy hétvégére nem lesz ott újságíró.

  2. Vajon a rendezvénynek nincs-e országos vagy nemzetközi jellege. HA igen, akkor az anyagotok a TV-nek vagy a sajtóügynökségnek lesz átadva.

  3. Van-e plusz lehetőség a fényképeitek és filmeitek felhasználására? Meg kell bizonyosodni, hogy a filmeitekre később is valóban szükség lesz.

  4. Vajon a fényképezőgép/kamera növeli-e a tiltakozók biztonságát. Ha van esély arra, hogy konfrontáció lehet, akkor a kamera kiküszöböli a névnélküliséget, ami visszafogja az embereket, hogy törvényellenes dolgokat tegyenek.

  5. Vajon benne van-e a költségvetésben?

  a globális média szervek szerkezete

  Természetesen a média szervek különböznek egymástól az országtól, a régiótól, a politikai szerkezettől és magától a média szervervektől függően.

  Léteznek remek kézikönyvek a média szervekről való információkkal, melyekben benne vannak a címeik, az, hogyan lehet velük kapcsolattba lépni és a nemzetközi sajtóirodalomról is. A különböző média szervekkel való érdeklődés méreteit figyelembe véve fontos, hogy azokra irányítsuk a sajtóstratégiát, amelyek:

  1. legjobban érdeklődnek
  2. legnagyobb kiterjedésük és hatásuk lesz.

  Ahelyett, hogy le akarnánk írni a világ média szerveit, bemutatjuk az alábbiakban egy ország mégpedig az Egyesült Államok média szerveinek felépítését.

  Sok média szerv müködik hasonlóan a világon. Figyeljétek meg a felosztásukat és gondolkozzatok el a hasonlóságokon és különbségeken a ti országotokban.

   

  a média szervek szerkezete az usa-ban

  Az Egyesült Államok összetettségét és méreteit figyelembe véve nem meglepetés, hogy a média szervek a helyi és regionális problémákra figyelnek főleg. A három TV hálózaton (ABC, NBC, CBS) sajtóügynökségek, az USA Today újság és a CNN hálózaton kívül országos sajtó nem létezik.

  Ha a “USA Today” és a “The Wall Street Journal” példányszámát vesszük figyelembe, akkor elmondhatjuk, hogy ők még a leghasonlóbbak az országos újságok kö zü l és mindkettőben nemzetközi publikációk vannak. A “USA Today”-t meg lehet kapni mindenhol ugyanolyan áron és ugyanabban az időpontban. Sajnos a “USA Today” információi nem elég alaposak.

  A “The Wall Street Journal”-nek is vannak az egész országban nyomdái és számos helyi mellémklete. Jó minőségü, konzervatív beállítotságú újság. A “Journal”-nek befolyása van az ipari körökre. Főképpen pénzügyi hírekkel foglalkozik. Nem publikál fényképeket.

  A “The New York Times” (az USA legnagyobb napilapja) és nagyban a “Los Angeles Times” és a “Washington Post” országos újságokká akarnak válni. A “The N.Y. Times” országos újság, és New Yorkon kívül is lehet kapni, de a Keleti Parton kívül már kisebb példányszámban nyomják.

  Ez a három napilap hihetetlenül fontos szerepet játszanak a híradás alakulásában.

  Minden este az országos TV hálózat több mint 40 millió amerikaihoz jut el. Amit nem mond Dan Rather vagy Peter Jennings annak nagy jelentősége van.

  De miből állnak az esti híradók. Általában nagy mennyiségben nemzetközi információkból, miután az elnök tevékenységével kapcsolatos információk következnek. Eltérően pl. a britt híradók hosszú BBC News információjától az amerikai hálózatban összesen 30-60 percig tartanak. Amikor a környezetvédelmi információk jelennek meg akkor általában nem igazi oldalukról vannak bemutatva.

  A hálózat híreiben a külföldi tudósítások aránytalanul gyengén vannak bemutatva és legtöbbször nagyon nacionalista nézőpontból (“16 amerikai halt meg a botswanai repülőszerencsétlenségben. Lehetett a halottak száma akár 300 is”)

  A CNN más. Mivel 24 órás híradót adnak, így érdekelve vannak mindenfajta információval. A TV hálózatokkal összehasonlítva a CNN nézetsége kicsi, soha sem több mint mint 1 millió egy má sodpercben. CNN általában minden szerkesztői szobában és newsroomban be van kapcsolva. A szatelit rendszernek köszönhetően a CNN egyre nagyobb nemzetközi nézetségnek örvend.

  Ahogy láttuk a Perzsa-öböli háború ideje alatt a CNN nagy nemzetközi hatást tudott elérni mivel ő tudta a leggyorsabban bemutatni az ottani eseményeket.

   

  helyi híradás

  A helyi televíziós állomások általában csak a filmanyagokat használják fel, a riporter kommentárja nélkül. Ez 3-5 másodperces pillanatfelvételt jelent ami csak a hír rövid leírását foglalja magába. A híreknek vége.

  Ezzel együtt egyre gyakrabban készítenek regionális hálózatot a helyi állomások a közeli média piac állomásaival.

  Mindenek előtt a kábel hálózatok berobbanása miatt állandóan felvetődik az országos híradás kisebb nézőtereken keresztüli terjesztése. Az USA-ban nő az információs állomások száma “Independent Network News”.

  sajtóügynökségek

  Az egyik legjobb módszer arra, hogy jelen legyél a média szervekben a sajtóügynökségek felhasználása.

  Az Associated Press és a United Press International annak ellenére, hogy különféleképpen keletkeztek alapjában ugyanazt a feladatot töltik be - szóinformációkat és fényképeket küldenek a világ összes országába. A TV állomások és hálózatok használják fel a sajtóügynökségek szolgáltatásait, hogy tudjanak a legfontosabb előrelátható eseményekről és készüljenek fel rá.

  Amikor a média szervekkel foglalkozunk gyakran elfeledkezünk az ügynökségekről mert vidéken kevés irodájuk van vagy abszolút nincs.

  Az USA minden államában az AP és UPI-nak vannak államokbeli “főhadiszállása”, amely vagy az állam fővárosában vagy a legnagyobb városában helyezkedik el.

  A sajtóügynökségek rövid bemutatása

  Az Associated Press (AP) a világ legnagyobb sajtóügynöksége. Az AP az amerikai napilapok 80-90%-át szolgálja ki. Az AP a konkurenciától eltérően mint nem jövedelmező cég alakult meg. Az AP az összes 50 államban és gyakorlatilag az összes országban van irodája.

  Az AP napi füzetét minden államban és az USA minden nagyvárosában kiadják. Mint az események napirendje ez a könyv alapvető eszköz, melyet a különböző újságok, rádió és a TV szerkesztői használják amikor arról döntenek milyen eseményekről írjanak.

  A United Press International kereskedemi vállalkozásként indult, ami azért szerencsétlen ötlet, mert máig nem sikerült kidolgozni nyereséget. A költségvetési megszorítások miatt az utóbbi 10 évben voltak elbocsátások és fizetés csökkentések is. A UPI-nak két erős oldala van: gyorsabban küldi el az anyagokat mint a versenytársuk az AP és nagyon jó szolgáltatásuk van Dél-Amerikában.

  A Reuters a világ nagy részén domináló ügynökség. Az USA-ban az üzleti hírek ügynökségeként szolgál. A Reuters próbál terjeszkedni megvéve több irodát az USA-ban és a UPI fotószolgálatát is.

  Más nemzetközi sajtóügynökségek az IPS, AFP, DPA és sok más regionális beállítottságú ügynökség.

  napi könyv

  Néhány sajtóügynökség mint pl. az amerikai AP publikálnak napi könyveket, melyekben direkt a média szervek részére vannak leírva a nap legfontosabb eseményei az adott városban.

  A főszerkesztők a napi könyvet figyelmesen olvassák azért, hogy meg tudják határozni hova kell riportereket küldeni. Létezik heti könyv is, amely lehetővé teszi a szerkesztőknek a munkaterv elkészítését. A könyvben a tételek nagyon rövidek és olyan információjuk van, hogy “ki, mi, mikor, hol, és miért” és, hogy kivel lehet kapcsolatba lépni (cím, telefon)

  folyóiratok

  Gyakran túl későn emlékezünk arra, hogy a folyóiratok fontos információk rengeteg embernek. Emellett a folyóirat piac, amely valamikor általános volt (pl. life and look) drasztikusan megváltozott és most különleges érdeklődést elégít ki: megjelentek a női újságok, sportújságok, vásárlói és a természettel folalkozó újságok.

  rádió

  A rádió szintén jó módszer bizonyos témák átadására helyi szinten, regionális és nemzetközi szinten (pl. BBC, National Public Radio)

  Sok állomás telefonon keresztül akar interjút készíteni amikor nincs helyben riporterük de akarnak anyagot az eseményről. A rádió lehet a legfrissebb információk legjobb terjesztési eszköze. Az információs rádióállomásoknak gyakori napi híradójuk van, gyakran hozzáadnak legújabb információkat és szeretnek információt adni az eseményekről még a törté nésük ideje alatt - élőben. Ezenkívül ezer rádióállomás jelent meg az egész USA-ban (és a világon) így óriási lehetőségek vannak a környezetvédelmi problémák megbeszéléséhez.

  A SAJTÓT MEGSZELIDÍTVE

  Az eseményekről szóló információk minőségére való pozitív hatás egyik legjobb eszköze a sajtó oktatása és informálása a problémák részleteiről mielőtt az esemény bekövetkezik.

  Általában véve a környezetvédelemmel foglalkozó újságíró a ritkaságok közé tartozik. A környezetvédelemről általában egy “átlagos” újságíró ír, aki érdeklődik a probléma iránt. Ennek a személynek biztos nem lesz ideje pontosan tanulmányozni helyének környezetvédelmi kérdéseit. És itt jön a ti szerepetek. Tartsátok a kapcsolatot a sajtóval. Informáljátok arról, hogy mi történik. Elképzelhető, hogy az újságíró azért nem ír egy problémáról mert nem volt kellőképpen informálva.

  Ne felejtsétek, hogy az átlagos újságíró, szerkesztő, vagy termelő még napi 100 sajtóinformációt is kaphat. Ennek eredményeként sok fax, telefon és információ egyszerűen ignorálva van. Ha a szervezetnek olyan képe van,hogy riaszt minden kisebb ügynél akkor az újságíró már nem figyel rá.

  Figyeljetek a kiadás határidejére. Ha megigéred, hogy elküldesz valamit vagy telefonálsz akkor tedd is meg. Addig ameddig felhívod az újságírót ne felejtsd el:

  1. Tudnod kell előre mit akarsz mondani és tömören mondjad
  2. Nézd meg a problémát több oldalról. Hogyan hat a társadalomra? Mit tehetnek az emberek?
  3. Ne telefonálj a lapszám bezárásakor és amikor az újságírók műsorban vannak.

  HOGYAN KELL BESZÉLNI A SAJTÓVAL?

  Minden megtörténhet. Egy véletlen mondat politikai állásponttá válhat. Utána félreértéssel magyarázkodnak, de általában ez nem segít. Jobb elkerülni az ilyen helyzeteket.

  néhány kifejezés amit ismerni kell

  OFF THE RECORD - magánúton - ha azt akarod,hogy az újságíró ne kösse össze a személyedet bizonyos kijelentésekkel, akkor mondd meg neki,hogy ne írja oda a nevedet. Technikailag, meg kell előre mondanod, hogy ezt mind magánember mondod neki és nem lehet ezért ott a neved (vagy szervezeted neve)

  Vannak újságírók akik nem akarnak olyan információkat, amelyeket nem tudnak valaki nevével igazolni.

  EMBARGO - Ha embargóval adsz információt, az azt jelenti, hogy az újság vagy rádió nem használhatja fel addig a pillanatig amíg nem szünteted meg az embargót. Az embargó idejét és dátumát meg kell határozni az újságíróval folytatott beszélgetésben, a sajtónak szánt információban pedig nyomtatott betükkel az információ elején.

  KIZÁRÓLAGOSSÁG - a definíció különféle lehet. Pl. a TV állomásnak adott kizárólagossággal egyből ellenségeket szerezhetünk a konkurens média szerveknél. Ezzel együtt néha a szituáció kényszeríti ki az üzenethez való hozzájutás kizárólagosság szükségességét. Egy megbízható újságírónak nyú jtott kizárólagosság jó módszer arra, hogy az õ állomása/újságja fog tudósítani a mi eseményünkről.

  tiltakozások

  Az aktívisták gyakran tiltakoznak vagy akciót folytatnak mert tudatni akarják velünk miért is harcolnak. A média szervek lehetnek ezeknek az üzeneteknek a közvetítői. Nincs arra garancia, hogy az eseményről valaki írni fog de vannak módszerek növelni ezt az eshetőséget. Gondolnod kell arra minek küldöd az akció helyszínére az újságírókat és mit vársz el tőlük. Amikor tiltakozást tervezel döntsd el milyen logisztikai problémákat kéne megoldani a különböző szinteken. Vajon lesz-e elég fény a kameráknak, vajon az újságírókat nem tartóztatják le munkavégzésük közben.

  Figyelj az akció idejére - ha du. 4-kor kezded az akciót, akkor nem lesztek benne az esti híradóban. Emlékezz a kiadások határidejére.

  az esemény helyszínén

  A legfontosabb dolog, hogy a média szervek a helyszínen legyenek és,hogy müködjetek velük együtt. Gyakran az aktívisták elfeledkeznek beszélgetni az újságírókkal. Valakit ki kell jelölni, aki mint közvetítő fog működni. Meg kell tudni az újságírók nevét és, hogy melyik lapnak dolgoznak, hogy utána még több információt tudjál nekik telefonon elmondani.

   

  a legfontosabb dolgok

  1. A tiltakozás tervezése közben határozd meg a témát és az üzenetet.
  2. Készítsd elő a fontosabb információkat a sajtó számára
  3. Előre mondd meg, hogy kell-e fényképész vagy operatőr
  4. Tudd meg,hogy elég ember áll a rendelkezésedre
  5. Hívd fel a sajtóügynökséget a legújabb információkkal
  6. Hívd fel a rádiót
  7. Ha nincs az akción újságíró akkor hívd fel őket és kérdezd meg kellenek-e nekik fotók az akcióról.

  Ugyanezt csináljátok a TV-vel is.

  információ a sajtónak

  A sajtóinformációban benne kell lennie dátumnak, fejlécnek, a személyek neveinek akikkel fel lehet venni az információt, ki, mi, mikor, hol, és miért és hogyan, egy vagy két idézet - ez mind 1 maximum 3 oldalon.

  a sajtóinformációk fajtái

  Alapjában 3 fajta sajtóinformáció létezik:

  1. Információ a tiltakozásról/eseményről
  2. Információ a reagálásról/nyilatkozatról
  3. Információ a kutatások eredményeiről

   

  SAJTÓKONFERENCIA

  A sajtókonferencia az egyik legkockázatosabb, legnehezebb együttmüködési forma a média szervekkel. Az egyik legjobban túlhasznált módszer is.

  A legfontosabb dolgok a sajtókonferencia szevezésénél:

  1. döntsd el, hogy vajon a sajtókonferencia a legjobb módszer a problémád bemutatásához
  2. gondolkozz el azon mit akarsz elmondani és kik lesznek a résztvevők
  3. kezdjél pontosan és ne húzd tovább 30-45 percnél. Hagyjál időt a kérdésekre is.
  4. idő előtt gyakorold a gondolataid bemutatását pl. szerepekre való felosztás játékát amivel időt nyerhetsz
  5. vigyázz a kiadás határidejére. A 9.00 óra előtti és 14.00 óra utáni események kényelmetlenek az újságíró számára
  6. legyél biztos abban, hogy elegendő anyagod van a sajtónak
  7. a résztvevők száma a legkisebb kell, hogy legyen. Ellenőrizd, hogy különféle résztvevők fellépései ne érintsé k ugyanazt a problémát. A fellépők nevének sorrendje nagyon fontos
  8. használj minnél több vizuális eszközt (diagrammok, tervek, transzparensek) mert enélkül csak folyamatos beszéd lesz a fellépésed
  9. készíts jelenléti listát, amelyen az újságírók címe, telefonja, faxa van rajta
  10. vigyázz a kémekre és az ipar képviselőire. Ha valaki kellemetlen kérdés tesz fel, válaszolj udvariasan és kimérten
  11. attól függően, hogy hol szervezel sajtókonferenciát szükséged lesz hangosításra

  más média szervek

  Gyakran az aktívisták arra panaszkodnak, hogy amikor a média szervek bemutatják tevékenységüket akkor nem a helyes nézőpontból mutatják azt be. Ennek elkerülésének legjobb módszere az ha magukat a problémákat mutatjuk be.

  Minden újságban van egy hasáb melyen kommentárok találhatók. A kommentárok általában 500-800 szóból állnak. A véleményeket kell kifejezniük de a legjobbakban közülük annyi információ van, hogy elfogadják az olvasók.

  Határozd el hova akarod irányítani a kommentárt, először is a célcsoportot figyelembe véve.

  Minden újság kiad kommentárt. Meg kell győznöd a szerkesztőket, hogy ez az információ fontos és érdemes erről kommentárt írni.

   

  talk show

  Talk show - rádió vagy TV program meghívott vendégekkel és gyakran közönséggel - egy olyan alkalom, mellyen megbeszélhetjük azokat a részleteket, amelyekre máskor nincs idő. Ez vonzónak hangzik de sok veszéllyel jár.

  A rádió adásokat pl. ismert személyiségek vezetik, akik világosan meghatározzák politikai álláspontjukat. A hallgatók vagy nézők általában egyetértenek a talk show vezetőjével. Sok vezető kinevetteti a beszélgető partnerét, hogy ezzel is a közönséget megszerezze magának.

  Mielőtt beleegyezel, hogy részt veszel egy ilyen adásban tudjad meg körülbelül hogyan vezeti a programvezető az adást. Vajon élőben lesz az adás? Lesz-e benne ellenfeled? Tudsz-e majd közvetlenül beszélgetni az ellenfeleddel? Vajon a nézők telefonálhatnak a műsorba az adás ideje alatt?

  Úgy mint minden interjú esetében fontos, hogy tudjál olyan információkat mint: a tagok létszámát, az irodák számát és, hogy hol találhatók, az évi költségvetést, a finanszírozási forrásokat és hogy mit csinál a szervezet.

  közhírdetések

  A közhírdetés jó módszer az eseményekről való propagandában. A rádióban való közhírdetések ingyenesek, de az, hogy beadják-e az adásba az a rádióállomástól sőt a különböző újságíróktól függ. Ha sok tevékenységet szponzorálsz akkor érdemes ismerni a helyi rádióállomás igazgatóját.

  Tudd meg milyen stílus, hosszúság és forma kötelező a hirdetésekben és alkalmazkodj hozzá. A két szabványhosszúság 30 és 60 másodperc. Bemutathatod a hirdetésedet szöveg formájában vagy pedig előre felvett szöveg formájában. Ha az olvasott szöveget választod akkor ellenőrizd meddig tart a felolvasása.

  Bizonyosodj meg, hogy van rajta dátum.

  kötelező szakirodalom

  ON WRITNG WELL -William Zissner

  THE WORLD - UPI publikáció

  THE ASSOCIATED PRESS STYLE BOOK - AP publikáció

  THE ELEMENTS OF STYLE - Strunk & White

   

   

  GREENPEACE

  (Sajtó értesítő példa)

  ÉRTESÍTÉS

  A GREENPEACE JELENTÉST TESZ A VILÁG HALÁSZATÁNAK KRÍZISÉRŐL AZ ENSZ TALÁLKOZÓ MEGKEZDÉSE ALATT.

  NEW YORK, 1993 jun. 2.

  Az “Ez így nem mehet tovább, a világ fosztogatásának hatása a hal állományra” című jelentést az ENSZ sajtó központjában a Savoy Roomban publikálja 10.00 órakkor. A konferencián beszélni fog többek között Mark Gianii, a Greenpeace halászati védelmével foglakozó kampány vezetője, valamint halászok az Atlanti óceán északkeleti részéről, a Mexikói öbölből.

  Meg lehet kapni a jelentés másolatát, fényképeket és videóval kapcsolatos információkat.

  ******************************************************

  Mi: Greenpeace Sajtókonferencia “Ez nem mehet így tovább, a világ fosztogatásának hatása a halállományra” publikáció

  Mikor: 1993 jun. 2. hétfő, reggel 10. 00

  Hol Savoy Room, az ENSZ sajtóközpontja

  ####

  További információkat,a jelentés másolatát, videót és fényképeket:

  • Ada Puches, Greenpeace New York ( 212/941-004
  • Blair Palese, Greenpeace Washington ( 202/319-2494

  Greenpeace Communications, 5 Bakers Row, London EC1R 3DB

  ( (44) 71833 0600 fax: (44) 71071 837 6606 telex: 8953660 GP COMM G.

  GREENPEACE

  (Sajtóértesítő)

  AZONNALI PUBLIKÁCIÓBA

  A GREENPEACE MEGSZÁLLTA AZ AMAZONI MAHAGÓNIA FA LEGNAGYOBB EXPORTERÉNEK A FÜRÉSZTELEPÉT

  RIO MARIA, Para állam, Brazília - 1992 december 17. - a brazil Amazonaszban a faipar által okozott trópikus erdők pusztítása elleni első saját akció ideje alatt a Greenpeace megkezdte a körlet legnagyobb mahagónia fürésztelepének megszállását.

  “Ez még csak a kezdet” mondta Jose Augusto Padua, a Greenpeace trópikus erdőkkel foglalkozó délamerikai kampányvezető. “Tiltakozunk a mahagóniafa rabló kihasználása ellen ami nemcsak a fafajta kihalásával fenyeget hanem az egész erdő kipusztulásával is. A fák kivágása a bennszülöttek kulturális és társadalmi kipusztításához is vezethet”.

  Amikor az aktívisták leblokkolták a fõ bejáratot és megállították a mahagóniafát szállítóteherautókat kibontották transzparenseiket. A Greenpeaxe aktívistái odakötötték magukat a fürésztelep fürészeihez, hogy így megállítsák a mahagónia fák feldolgozását.

  A Greenpeace akcióját a Nambikwara indiánok támogatták, aki eredménytelenül próbálták megállítani a favágókat. A paraszt szakszervezet tagjai, köztük a Kaucsuk Kitermelők Nemzeti Szövetségének vezetője is bekapcsolódott az akcióba.

  A csoport nyilatkozatot és dossziét küldött a Főügyésznek, a Funai helység lakosságával foglalkozó kormány ügynökségnek valamint Coutinho Jorge-nak, az új környezetvédelmi miniszternek. Az utóbbit azzal vádolja a sajtó, hogy támogatja a mahagóniafa kereskedelmet.

  A Greenpeace Európában kéri a mahagónia fákkal való kereskedelem felfüggesztését és kéri a kormányokat, hogy ne importáljanak Brazíliából addig amíg nem lesz az ipar szabályozva úgy ahogy a Brazíl Amazonaszi Fakivágás Elleni Koalíció akarja.

  ####

  Több információért írjanak a következő címekre

  • Kido Guerra vagy Jose Augusto Padua, GP Brazil
   ( (55 21) 262- 7318/240-4476
  • Elisabeth Mealey, Greenpeace Communications London
   ( (44 71) 873-6006

  GREENPEACE

  (Nyilatkozati példa)

  AZONNALI PUBLIKÁCIÓBA

  “A pé tervári baleset halálos csó k lehetett a nyugati reaktoroknak” - állí tja a Greenpeace

  London 1992 március 24 (GP). A pétervári atomerõ mû hármas számú reaktorában tö rtént mai baleset a világ atomreaktorainak bezárási hullámát kéne megkezdenie, úgy keleten mint nyugaton - állítja a Greenpeace.

  A Szovjetunió 25 a pétervárihoz hasonló szerkezetű RBMK 1000 reaktor van, a világon további 20 veszélyes reaktor van, melyeket azonnal be kéne zárni. Maurice Strong, az ENSZ Természettel foglalkozó konferenciájának vezetője a múlt héten azt írta a New York Timesban, hogy azonnal meg kell kezdeni a veszélyes reaktorok elleni akciót és nemzetközi segítséget kér.

  “Ez a baleset még egy példa arra, hogy az öreg reaktorok mennyire veszélyeztetik a világot” - állította a Greenpeace atomenergiával foglalkozó szakértõ je, John Willis.

  A világ legveszélyesebb reaktorai a nagybritanniai Magnox és sok VVER típusú reaktor Közép- és Kelet-Európában. Nemrégen a Greenpeace kiadott egy jelentést, melyben állítja, hogy a VVER típusú reaktorokban öt év alatt magolvadás léphet fel.

  A pétervári baleset az utolsó azokból a krízis sorozatokból, amelyek a nukleáris ipart érintik. A hírek szerint 3000 cure erősségű rádióaktív jódfelhő kerúlt az atmoszférába.”Ha ezek a hírek pontosak, akkor a környéken élő emberek, főleg gyerekek egészsége komoly veszélyben lehet. A rádióaktív elemek előtti menedékhely csak részmegoldás” - mondta John Willis.

  A rádióaktív jód az embernél a pajzsmirigyen keresztúl jut a szervezetbe és rákot is okozhat. Az egyetlen ellenszer ha jódkáliumot juttatunk a szervezetbe.

  “Sajnos, a környék lakossága nem kapott jódot a baleset előtt és a most már túl késő a segítségre” - mondta Willis.

  “De továbbra is veszélyeztetve vannak a Pétervár környékén lakók sőt Moszkva, Helsinki és a balti államok lakossága - a széliránytól fü ggően.

  ####

  További információk:

  John Willis, Greenpeace London

  ( 071-354 5100

  Greenpeace Communications, 5 Bakers Row, London EC1R 3DB

  ( (44) 71833 0600 fax: (44) 71071 837 6606 telex: 8953660 GP COMM G.

  4. KÖZVETLEN AKCIÓ

  4.1. Bemutató - Paul McGhee

  A TEVÉKENYSÉG STRATÉGIÁJA

  A szervezet, amely közvetlen akciót használ megfelelő támogatás és információ nélkül egyedül marad és végül veszt. a tevékenység a kampány általános stratégiájának része, de nem az egyetlen eleme. A Greenpeace akciói mindig erőszakmentesek abban az értelemben, hogy nem teszünk semmi olyat, ami közvetlenül veszélyeztetheti ellenfeleink életét vagy biztonságát. Soha nem követünk el büncselekményt.

  A Greenpeace általában közvetlen akciókat a kampány végén használ, miután a társadalmi öntudat, a lobbying és a poltikai tevékenység megerősödése után. Amikor közvetlen tevékenységet tervezünk fontos arra gondolni:

  Figyelmesen válaszd ki a jelszavaidat és a követeléseidet. Ne követelj olyat ami lehetetlen. Vezesd az akciódat olyan közel a pusztítás helyéhez amilyen közel csak lehet. Ha ez lehetetlen, akkor szervezz akciót azok ellen, akik a pusztítást okozták.

  Amikor kiválasztottad a tevékenység időpontját bizonyosodj meg arról. hogy akciód időpontja nem egyezik-e más esemény időpontjával amiről a sajtó tájékoztatni szeretne.

  Hosszútávú tervezés

  Mindenekelőtt vizsgáld meg az akció helyszínét. Vedd figyelembe az összes részletet. A fényképész szemszögéből nézd az egészet.

  A nap melyik szakában akarod az akciót megrendezni.

  Vedd figyelembe:

   

  Az előző napi gyakorlattal kapcsolatos megjegyzések

  A kőzvetlen akció csoportja és maga az akció.

  Az akció irányítójának kell lennie a tényleges irányítónak. A bizottságok által tervezett akciók általában nem sikerülnek. Az akció irányítója egy tapasztalt ember.

  Az aktívistákat csapatokra kell felosztani és minden csapatnak kell, hogy legyen egy vezetője.

  Üzenetek, melyek a médiaszervekhez vannak eljuttatva megváltozhatnak az emberek akció alatti magatartása hatására. Például a “STOP mérgező hulladékok” üzenet megváltozhat a “Greenpeace harcol a rendőrséggel” üzenetre. Soha sem szabad a médiáknak esélyt adni arra, hogy azt állítsák - az emberek terroristák.

  Engedd meg, hogy a rendőrség végezze a munkáját; ne akadályozd őket a letartóztatások alatt. Amikor letartóztatnak, engedd, hogy tested elhagyatva lógjon; ez is meghosszabbítja az akciót. Minnél hosszabb ideig tart a blokád annál értékesebb lesz a médiaszerveknek a tüntetés. A rendőrség akkor fog erőszakot alkalmazni amikor a kamera ezt nem látja. Ne ellenkezz. Inkább vegyél mély levegőt. Lengyelországban egyes csoportok pszihodrámát alkalmaztak ilyen esetekben.

  Legyél felkészülve a balesetekre. Legyen kész válaszod és kidolgozott stratégiád vagy információd a sajtó részére.

  A tiltakozásoknak és a demonstrációknak a közvetlen akció előtt kell lenniük. Az akció befejezése után győződj meg arról, hogy a résztvevők jól vannak-e.

  Képek :

  1. Győződj meg arról, hogy csoportotok neve rajta van-e a fényképen. Az embereknek tudniuk kell kik vagytok.

  2. Ne csinálj kaotikus fényképeket.

  3. Győződj meg arról, hogy a transzparens jól van felfüggesztve.

  4. Győzödj meg arról, hogy fel lehet ismerni azt az épületet, amelyen a transzparens fel van függesztve.

  5. Ne komplikáld a fényképet.

  6. Az akcióban nem kell mindent leírni.

  7. A transzparens a médiaszerveknek készült.

  8. Úgy tervezd meg a transzparenst, hogy az ne üssön el az épülettől.

  9. Amikor a színekre gondolsz, akkor fekete-fehér kategóriában gondolkozz; a leghatásosabb a sárga alapon fekete betűs transzparens.

  A JÁTÉK FORGATÓKÖNYVE

  Az oktatás résztvevőit három csoportra oszthatjuk :

  1. Akciócsoport az akció irányítójával

  2. Rendőrség a rendőrfőnökkel

  3. A mérgező hulladékot kidobó cég

  A játék lényege abban áll, hogy az akciócsoportnak meg kellett védenie egy nemzeti parkot, egy tavat a mérgező hulladékot kidobó cég tevékenységétől.

  Ez még csak bevezető gyakorlat volt .

  Nemsokára ez a gyakorlat igazi tevékenységgé változott; 30 gyerek részvételét is terveztük. Végül is a cégnek sikerült hulladékait a tóba dobni, megnyerték a játékot.

  A következő következtetésre jutottunk

  PLUSZOK MINUSZOK

  Kép Közös stratégia hiánya

  Helyi közösség felhasználása

   

  KÖZVETLEN AKCIÓ - LEGFONTOSABB DOLGOK LISTÁJA

  A sikeres és hatékony akció több tényezőtől is függ. A négy legfontosabb

  Kreativitás

  Kommunikáció

  Irányítás

  Együttműködés

  A kampány vezetőnek a következő kérdésekre kell válaszolnia :

  1. A tervezett akció passzol-e a kampány stratégiájába ?

  2. Elég pénz van-e az akcióra?

  3. Mi az akció célja

  4. Mit akarsz ezáltal elérni ?

  5. Milyen időbehatárolásod/előnyöd van ?

  6. Eldöntötted, hogy hogyan fejezed be az akciót ?

  az akció befejezése

  Kétséget kizáróan ez az akció legnehezebb része. Elkezdheted az akciót világosan meghatározott célokkal de meglehett,hogy ezeket a célokat nem lehet véghez vinni.

  Az akciót előkéészítve annyira rugalmasnak kell legyél, hogy kész legyél az összes külső tényezőkre.

  Például:

  Blokádok

  Blokád alá veszünk egy gyárat vagy megszállunk egy épületet, arra gondolva, hogy az aktívistákat le fogják tartóztatni. Megjön a rendőrség és azt mondja nekünk, hogy nem tartóztat le senkit, a cég pedig nem veszi figyelembe követeléseinket és otthagy minket. Mit csináljunk? Ezt a fajta akciót a következő szöveggel fejezhetjük be:

  “Mára befejezzük blokádunkat mert XYZ megerősítette, hogy megkapta levelünket/elolvassa jelentésünket”

  Összefoglalva, a kampány üzenetének rugalmasnak kell lennie, hogy hozzá lehessen igazítani a megváltozott körülményekhez.

  az akcióról szóló jelentés és analízis

  Az akciójelentésen és az analízisen keresztül készíteni lehet új taktikák, új ötletek, technikák és technológiák katalógusát. Mivelhogy az emberek az akció után egyből szétszélednek az analízist egyből el kell készíteni az akció befejezése után.

  Az első analízis: Az akció után egyből megtörténik.

  A résztvevők: az akciócsoport, helyi kampányvezetők, sajtóösszekötő, jogi összekötő. Az analízisnek ugyanúgy kell történnier mint bármi más találkozónak.

  Minden aktívistának lehetösége van, hogy bemutassa a saját észrevételeit. Az analízis célja a gyenge pontok meghatározása és megvizsgálása abból a célból, hogy ne ismétlődjenek meg a jövőben.

  Az analízis a résztvevők közötti ellentétekkel is foglalkozik, az akció hatásosságát és a mádia szervekben való elterjedést értékeli.

  akció jelentés

  A teljes akciójelentést az akció irányítójá és kampányvezetőjének kell együtt megírni.

  E jelentés másolatát minden érdeklődőnek el kell küldeni (kivéve a rendőrséget)

  5. AZ ALTERNATÍVÁK PROMOCIÓJÁNAK STRATÉGIÁI

  5.1. Klór, munkacsoport - a nyugati cégek PVC felhasználásával készült házak Kelet- és Közép-Európába való eladása ellen készített stratégiák

  5.2. Környezetbarát mezőgazdaság - munkacsoport a peszticidek ukrajnai importja elleni tiltakozás

  5.3. Energia - munkacsoport - az ignalinei atomerőmü építése elleni tiltakozás

  A klórral foglalkozó csoport

  BEVEZETÉS

  a valósság

   

  ENERGIA

  AJÁNLAT

  Nemzetközi reaktor készül Ignalinában abból a célból, hogy helyettesítse a többi müködő reaktorokat. A Westinghouse Electric Corp. (amerikai cég) felajánlotta, hogy a litvániai Ignalinben megépít egy AP 600 típusú reaktort.

  Az AP 600 egy új típusú atomreaktor, még sehol a világon nem alkalmazták. Ez egy “teljesen” biztonságos reaktor.

  környezetbarát mezőgazdaság

  a. politikai nézőpont

  1. Közép- és Kelet-Európa országai a peszticidek iparának jelentős lehetőséget adnak mint új piacok
  2. Alapjában véve “a megnövelt kapacitás”, “a modernizáció”és “az élelmiszertermelés növelése” egyszerűen az agrokémiák felhasználásának, az energia és gépek növekedését és a vetőmagok fajtáinak megjavítását jelenti.
  3. Az élelmiszerek termelése az élelmiszerhez veló jutás meghatározásának fő, ha nem egyetlen problémája.

  Ez az elérhetőség a következő tényezőkkel van behatárolva:

  4. A többoldalú vagy kétoldalú mezőgazdasági pénzügyi segély az intenszifikáción keresztül a termelés növelésére fordít figyelmet. Ennek példája az Európai Unió Bizottságának 1990-es mezőgazdaságot fejlesztő programja, a PHERE program. A program rövid- közép- és hosszútávú fázisokat foglal magába:

  RÖVIDTÁVÚ: 50 millió ECU a peszticidek vásárlására

  KÖZÉPTÁVÚ: technikai segély a vegyszerek biztonságos felhasználására

  HOSSZÚTÁVÚ: szektor stratégiák kidolgozása

  5. Sok közép- és keleteurópai országban a gazdasági fejlődés és az életszí nvonal a mezőgazdasági és élelmiszer szektor fejlődésétől függ. A mezőgazdaság függ a környezet állapotától.

   

  b. környezetbarát mezőgazdaság

  1. A környezetbarát mezőgazdaság módszerei között Európában a legismertebb módszer a szerves módszer. A szerves földdművelők sok olyan földművelési formát ismernek, amelyek jobbak az iparinál. Konkrtét eseteket vizsgálva sok területen javulást láthatunk mint pl. a peszticidekkel val szennyezés , újra nem felhasználható energia felhasználasa terén.

  A tanulmányok azt mutatják, hogy a mezőgazdaság szerves változatai el tudják látni Európát elegendő élelmiszerrel. A Greenpeace írt egy jelentést “Zöld földek, szürke jövő” címmel, melyben összehasonlítást tesz az ipari és szerves módszerekben. A lent megadott címen lehet megkapni ezt a jelentést.

  2. A “Zöld földek, szürke jövõ ” című jelentés adatai a következő nézőpontokból voltak megtárgyalva:

  a) A szerrves mezőgazdasági farmok száma az Európai Unióban megkettőződött 1987-1991-ben kb. 7500-ról (103.000hektár) 13000 (27000 ha) farmra

  b) A szerves mezőgazdasági farmok szerkezete jóval eredményesebb ha a táplálék összetevőit vesszük figyelembe.

  c) A terméshozam nagyságát összehasonlítva láthatjuk, hogy a megszokott farmok tevékenysége a jobb. A vizsgálatok kimutatták, hogy a szerves mezőgazdasági farmok terméshozama egyre nagyobb lesz és stabilizálodni fog.

  d) A szerves mezőgazdaságból származó anyagi nyereség hasonló nagyságú a megszokott mezőgazdaságból származó anyagi nyereséghez még akkor is ha a szerves termékeket nem lehet több pénzért eladni.

  e) A szerves élelmiszerek árai a boltokban nem a gyártási költségek miatt magasak, hanem a boltok tesznek rá nagy hasznot. A dán vizsgálatok kimutatták, hogy a rendes lisztnél a haszonkulcs 3-4%, a a szerves lisztnél már 25% volt.

  f) Különböző németországi, hollandiai, svédországi és svájci vizsgálatok kimutatták, hogy ha ezek az országok megváltoztatnák mezőgazdaságukat szervesre akkor el tudnák látni lakosságukat jó minőségű elegendő élelmiszerrel.

  A szerves mezőgazdaságról több információt az alábbi címen lehet kapni:

  Topsy Jewell

  Greenpeace International (UK)

  Temple House

  25/26 High Street

  Lewes, E. Sussex

  BN7 2DL United Kingdom

  ( 44 273 480334, fax : 44 273 471631

  6. NETWORKING - HÁLÓZATI EGYÜTTMÜKÖDÉS

  6.1. BEMUTATÓ - DOLORES ROMANO, MÉRGEZŐ ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ KAMPÁNY, GREENPEACE SPANYOLORSZÁG

  BEVEZETÉS:
  MIÉRT ÉS HOGYAN MÛ KÖDIK EGYÜTT A GREENPEACE SPANYOLORSZÁG HÁLÓZATBAN A HULLADÉK ÉGETÉS ELLENI KAMPÁNYBAN

  Spanyolország veszélyes hulladékokat égetett a tengerben 1991-ig amikor az óceáni égetéseket betiltották. Ezért 1989-ben e tilalmat megelőzve a spanyol kormány felajánlotta három szárazföldi hulladék építő megépítését.

  A Greenpeace Spanyolország kampányba kezdett amikor az egyik égetőt az Almaden nevű városka mellé akarták építeni. A kampányt egy ember kezdte el a Greenpeace International anyagainak (video, jelentések) felhasználásával.

  Mi kell ahhoz,hogy hálózatot építsünk:

  A már létező hálózatok:

  Készletek és gondolatok a hálózattal kapcsolatosan:

  7. ÖSSZEFOGLALÁS A TALÁLKOZÓ végére

  7.1. Célok

  Elértük-e a skillshare féle oktatás céljait?

  A kampányvezetés technikái és stratégiái minden témát é rintettek.

  7.2. JELENTÉS

  A jelentés túl hosszú lett. Igyekeztünk leírni mindent.

  7.3. A találkozón összeállított tevékenységi terv.

  MIT SIKERÜLT ÖSSZEEGYEZTETNI? KI ÁLTAL?

  a) információ csere mindenki a listán

  törvényhozás (klór/hulladék kereskedelem) Per Rosander/Andreas Bernstoff

  tiszta termelés, kétoldalú információ csere Beverley Thorpe és mindenki a listán

  Információcsere a hulladék Dolores Romano és mindenki

  kereskedelemről és törvényhozásról

  magenergia információ/videó Antony Frogatt

  Westinghouse ajánlatának leírása Antony Frogatt az érdeklődőknek

  a magenergia listájának pót nevei Antony Frogatt

  információ a peszticidekről Topsy Jewell

  b) tolmács hálózat minden csoport

  c) maradék finanszírozás Daniel Swartz

  kézikönyv a pénzalap megszerzéséhez Daniel J. Swartz

  d) videó, szerzői jog és diszrítribució lista Jo Cocoran

  e) GP publikációk listája USA Blair Palese

  f) a közvetlen akcióknál Paul McGhee

  a legfontosabb dolgok listája

  g) akció gyakorlatok szervezetek

  A KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK CIMLISTÁJA

  HORVÁTORSZÁG

  Gordana Klaric Green Action Zagreb

  * Radnicka Cesta 22

  41000 Zagreb

  ( /fax:08 41 61 09 51

  CSEHORSZÁG

  Dagmar Kubatova The Recycling Group Prague

  * Zabehnica 130/151

  106000 Praha 10

  ( 42 2 37 74 25

  Jindrich Petrlik Deti Zeme

  * PO BOX 70

  16100 Praha 6

  ( 42 2 311 70 75

  fax:42 2 25 72 03

   

  MAGYARORSZÁG

  Daniel Swartz A hulladékot érintő munkacsaport tanács adója

  * pf. 701/575

  0H-1399 Budapest

  ( 36 1 166 3141

  Tamás Visnyouglky Holocen Green Action Mickolc

  * Kossuth 13

  3525 Miskolc

  ( 26 46 25 20 10

  Á mon Ada Greenway - Zöld Közgazdá szok Köre

  * Csanady u. 7

  1132 Budapest

  Foltá nyi Zsuzsa ELTE/Energy Club

  * Olt u. 21

  1112 Budapest

  ( 36 1 1859247

  Molná r Antal Ifjú sá gi Kö rnyezetvé delmi Inté zet

  * pf. 105

  4220 Hajdú bö szö rmé ny

  ( /fax:36 520 371 200 21

  James Daily Regional Environmental Center

  * Mikló s Té r 1

  1035 Budapest

  ( 36 1 250 3401

  fax:36 1 250 3403

  LETTORSZÁG

  Laura Store

  Gundega Varpa * VAK/FoE Lettország

  Smilsu 12

  LV 1050 Ryga

  fax:371 2 212917

  LENGYELORSZÁG

  Paweł Głuszyński OTZO (Lengyel Hulladék Felhasználó Szervezet)

  * Sławkowska 12

  31-014 Kraków

  ( /fax:48/12/22-22-64, 22-21-47 w. 25

  : uugluszy@kinga.cyf-kr.edu.pl

  Tomasz Terlecki Polski Klub Ekologiczny - Zarząd Główny

  (Lengyel Kö rnyezetvé delmi Klub)

  * Piłsudskiego 8

  31-109 Kraków

  ( /fax:48/12/21-88-52

  : uedabrow@kinga.cyf-kr.edu.pl

  Tomasz Perkowki Federacja Zielonych Gaja - Szczecin (Zö ldek Szö vetsé ge)

  * Kolumba 86-89/105
  70-030 Szczecin
  ( 48/91/33-02-66
  ( /fax:48/91/33-60-53

  Jacek Bożek Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne “Klub Gaja”

  (Kö rnyezetvé delmi-Kultrá lis Tá rsasá g “Gaj Klub”)

  Ben Burg Peace Corps

  * skr. poczt. 261

  43-301 Bielsko-Biała

  ( 48/30/236-94

  Darek Szwed Federacja Zielonych (Zöldek Szövetsége)

  * Sławkowska 12

  31-014 Kraków

  ( /fax:48/12/22-22-64, 22-21-47 w. 27

  : uekozuch@kinga.cyf-kr.edu.pl

  Jarema Dubiel (BORE) A környezetvédelmi Mozgalom Irodája

  * Zieleniecka 6/8

  03-727 Warszawa

  ( 48/22/6182894, 6183781,

  fax:48/22/6182894

  : bore@plearn.edu.pl

  Piotr Rymarowicz Federacja Zielonych (Zöldek Szövetsége)

  * Sadowa 8/10

  32-600 Oświęcim

  ( 48/33/426295

  Katarzyna Hubicz Biedrona Front - Grupa FZ

  * Al. Wojska Polskiego 72/92

  05-800 Pruszków

  Jerzy Niczyporczuk Stowarzyszenie Szkół i Przedszkoli Integrujących

  * os. Pomologiczne 5

  04-849 Warszawa

  Przemek Czajkowski

  * Pięciolinii 8/41
  02-784 Warszawa
  ( /fax:48/22/64-396-64

  Környezetvédelmi Oktatási Központ EKO-OKO

  * Grójecka 75

  02-094 Warszawa

  ( 48/22/22 64 87

  fax:48/22/22 93 17

  ROMÁNIA

  Zamfir Ion-Constantin Prietenii Paintului

  * Str Siderurgistilor

  bl. SD4A, ap. 12

  6200 Galati

  ( 40 93 457381

  A GREENPEACE TAGJAINAK CIMLISTÁJA

  Per Rosander Chlorine Campaign - European Coordinator Greenpeace Sweden
  * Herkulesgatan 3 A
  Gothenburg
  Sweden
  ( 4631 222255
  fax:4631 232429

  Dolores Romano Chlorine campaigner Greenpeace Spain
  * Rodreguez San Pedro 58
  28015 Madrid
  Spain

  ( 341 5434704
  341 5436502
  341 5437003
  341 5439900

  fax:341 5439779

  Antony Froggatt International nuclear campaigner for new markets Greenpeace UK
  * Canonbury Villas
  London Nl 2PN
  ( 4471 35451 00
  fax:4471 6960012

  Iza Kruszewska CEE Toxic Trade Campaigner, Greenpeace UK
  *
  (as above)

  Stewart Boyle Energy Policy Advisor Greenpeace UK
  * (as above)

  Paul Mc Ghee International Actions Coordinator Greenpeace Communications
  *
  5 Bakers Row
  London E Cl R 3DB
  ( 4471 8330600
  fax:4471 8376606

  Blair Palese Chief Press Officer Greenpeace Communications
  * (as above)

  Topsy Jewell Toxic Trade Researcher
  * c/o Temple House
  25/26 High Street Lewes
  East Sussex BN72LU U.K.
  ( 44273479552
  fax:44273471631

  Wolfgang Pekny CEE Regional Trustee Greenpeace Austria
  * Auenbruggergasse 2 A
  1030 Wien
  Austria
  ( 431 7130061/0
  fax:431 7130030

  Oganes Targulian Toxic Trade Campaigner Greenpeace Russia
  * Ulitsa Dolgorukovskaya 21
  103006 Moscow
  Russia

  ( 7 (095) 251 9073
  7 (095) 2584917
  7 (095) 258395

  fax:7 (095) 251 9088

  Olexi Kabyka Toxic Trade Campaigner Greenpeace Ukraine
  *
  Apt 8, 27 Velyka Zhtomyrska Str
  254025 Kiev
  Ukraine
  ( 70445595700
  fax:same - pre-arranged time

  Dorit Lehrack CIS Coordinator Greenpeace International
  * Kiezersgracht 176
  1016 DW Amsterdam
  the Netherlands
  ( 31 205236555
  fax:31 205236500

  Ludmila Kovacikova CIS coordination assistant Greenpeace International
  * (as above)

  Cathy Fogel Associate Toxics Advisor Political Unit Greenpeace International
  * (as above)

  Karen Gallagher CEE supporter services Greenpeace International
  * (as above)

  Jan Rispens Toxic Trade Campaigner Greenpeace Berlin
  * Chausseestrasse 131
  0 1040 Berlin
  Germany
  ( 49302385737
  fax:49302385745

  Melvyn Gattinoni Fundraiser Greenpeace France
  * 28 rue des Petites Ecuries
  75010 Paris
  France
  ( 331 47704689
  fax:331 47704691

  Andreas Bernstorff Toxic Trade Campaigner Greenpeace Germany
  * Vorsetzen 53,
  D-20450 Hamburg 11
  Germany
  ( 494031 186-0
  fax:494031 186-141

  B MELLÉKLET

  MI IS A GREENPEACE?

  A Greenpeace:

  - a globális változás ereje

  - lobbysta a természet érdekében

  - nemzetközi szervezet

  - az érte dolgozó emberek összessége

  - az amit csinál - kampány

  - nemzetközi szakmai korporáció

  A Greenpeace a következőképpen folytat kampányt:

  - pl. konkrét kampány témákra összpontosítva

  - pl. közvetlen akciókon keresztül való környezetvédő tevékenységet bemutatva

  - információ

  - ellenállás - erőszak nélkül

  - alternatívák - mondhatjuk azt, hogy “nem” még ha nem is tudjuk a választ

  - lobbying és véleményfelkeltés - politikailag ppártnélkülien

  - győzelmek : meghatározzák melyik célt kell elérni; de ha túl sokat értünk el akkor túl keveset akartunk

  - a kampányok saját maguk tartják el magukat és pénzügyileg függetlenek

  - olyan témakidolgozás, hogy társadalmi elismerést kapjon

  A Greenpeace tevékenysége:

  - professzionális

  - más specialistákat elismerve

  - hierarhiát elfogadva

  - figyelve a csoportmunkára

  A Greenpeace a nyugaton az első tíz cégnév között van.

  A Greenpeace szervezése:

  A Greenpeace 30-nál több országban van irodája, melyek a megszerzett források egy részét (24% vagy többet) a Greenpeace International-nek.

   

  Politikai szerkezet

  A Tanács kiválasztja a vezetőséget, amely utána a Greenpeace International igazgatóját választja ki. Nem minden 30 országban van vezetőség, és így nem is mindegyik szavaz. Ahhoz, hogy mindegyik iroda képviselve legyen szolgálnak a regionális struktúrák. A Tanács az a hely, ahol évente általános határozatokat hoznak.

  A Greenpeace kampányai

  A témák a következőképpen fejlődnek:

  - a nukleáris veszély megállításának tesztelése, ma már a civil és a katonai atomisztika foglalja magába

  - Save the Whales - védjétek meg a bálnákat

  - mérgező szennyezés megakadályozása

  - savas esők, energia, CO2, a hőmérséklet általános emelkedése

  Kérdések és válaszok

  1. Vajon a Greenpeace negatívan van-e beállítva?

  A negatív beállítottság példája az ausztriai savas esők példája. A hatásos üzenet a következő volt: “állítsák meg a kibocsátást vagy tíz év múlva nem lesznek fák”. A kibocsátást lecsökkentették és a fák még mindig élnek. A legfontosabb, hogy megmozgassuk az embereket.

  2. Greenpeace Közép- és Kelet-Európában?

  A vasfüggöny megszünése után 1989-ben a GP Ausztria oktató tevékenységbe kezdett az akkori Csehszlovákiában. Irodákat nyitottak Prágában , Moszkvában, Kijevben és Szlovákiában. Ezt a folyamatot nem lehet megállítani.

  Manapság nagy átalakulások mennek végbe. Temelin (csehországi atomreaktor) a példa arra, hogy milyen felkészületlenül jött ide a Greenpeace. Mindemellett a médiaszervekben nagy visszhangja volt az akciónak.

  3. A környezetvédő szervezetekkel való együttműködés?

  Ma nincs együttműködés. A helyzet úgy néz ki, hogy minnél távolabb vagyunk az USA-tól és Észak-Európától annál több a hálózati tevékenység.

  4. Finanszírozás?

  A Greenpeace semmifajta dotációt nem kap az ipartól, minden pénzük magánszemélyektől származik, 9% pedig anyagaik eladásából befolyt összegekből. A Greenpeace pénzalapja a német autóipar büdzséjének kb. 1/6-a.

  A VIDEÓFILMEKKEL KAPCSOLATOS CÍMEK:

  LENGYELORSZÁG:

  Biuro Obsługi Ruchu Ekologicznego

  Zieleniecka 6/8

  03-727 Warszawa

  ( 48/22/6182894, 6183781

  fax:48/22/6182894

  : bore@plearn.edu.pl

  CSEHORSZÁG:

  Vera Franková

  Greenpeace CS

  U prasne bramy 3

  CS 116 29

  Praha 1

  Csehország

  ( 42 2 269 516, 42 2 232 6323

  fax:42 2 221 789

  MAGYARORSZÁG, HORVÁTORSZÁG, ROMÁNIA ÉS LETTORSZÁG ESETÉBEN:

  Video Library

  Greenpeace Communications

  5 Bakers Row

  London EC 1R 3DB

  ( 44 71 8330600

  fax:44 71 837 6606