WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY"

FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH

ELDONEJO "VERDAJ BRIGADOJ"

PUBLISHING HOUSE "GREEN BRIGADES"

Sławkowska 12/24 (IV p.), PL-31-014 Kraków

: zb@zb.most.org.pl : http://www.most.org.pl/zb : ftp://ftp.most.org.pl/zb
)
48/12/4222264, 4222147, 4295332 w. 28, 29, 30 2 48/12/4222264, 4222147, 4295332 w. 26, 22
konto FWIE nr 15401115-105428-27005-00 BOS S.A. o/Kraków, swift code swift ebos pl pw

nr rej. RF 1518, regon P-350524261, NIP 676-10-21-929

oferujemy:

F Katalog pozarządowych inicjatyw ekologicznych 98/99, OTZO "3R" i TNZ, Kraków - Oświęcim 1999, wyd. drugie (uzupełnione o nowe dane na podstawie ankiet oraz wg nowego podziału administracyjnego kraju), 244 ss. A4, 30 zł w formie książkowej (10 zł dla organizacji ekologicznych, które w 1998 r. przesłały ankietę z danymi do Katalogu lub prześlą ją łącznie z zamówieniem), 12 zł dyskietka (6 zł dla organizacji ekologicznych na warunkach jw.). Zawiera informacje o 638 organizacjach społecznych i innych podmiotach zajmujących się ochroną środowiska, indeks tematyczny, wojewódzki i alfabetyczny. Organizacje skatalogowane są według województw (z uwzględnieniem nowego podziału administracyjnego), w których posiadają swoje siedziby; w każdym województwie nazwy organizacji uporządkowane są alfabetycznie. Zadaniem Katalogu jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym bieżących informacji na temat działających na terenie kraju organizacji ekologicznych. Powinien znaleźć się w każdym urzędzie, ponieważ według art. 100 znowelizowanej ustawy o ochronie środowiska do obowiązków organów administracji publicznej należy powiadamianie organizacji społecznych o przygotowywanych inwestycjach. Dostępny bezpłatnie w Internecie pod adresem: : www.most.org.pl/katalog_poe (zob. ZB nr 6(108)/98, s.75; 8(110)/98, s.72; 7(109)/98, s.66).

F Recykling - katalog 97/98, OTZO "3R", Kraków 1997, 102 ss. A4, kolorowa, foliowana okładka + dodatki regionalne po kilka - kilkanaście ss. A4. Komplet 30 zł (w tym jeden dodatek regionalny). Cena pojedynczego dodatku ekstra wynosi 3 zł. Katalog zawiera dane o ponad 300 największych krajowych instytucjach i przedsiębiorstwach oferujących: ź systemy zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych ź urządzenia i technologie utylizacji odpadów ź projektowanie, budowę i rekultywację składowisk odpadów ź pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych ź przetwórstwo makulatury, stłuczki szklanej i tworzyw sztucznych ź utylizację odpadów specjalnych. W dodatkach podano spisy i adresy regionalnych skupów surowców wtórnych oraz lokalnych przedsiębiorstw gospodarki odpadami - razem 2150 firm. (zob. ZB nr 4(106)/98, s.64; 7(109)/98, s.66).

F Materiały z seminarium pt. Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie - Oświęcim '97 (red. Marta Matuzik, Beata Przybylska, Piotr Rymarowicz), OTZO "3R" i FZ-Oświęcim, Kraków - Oświęcim 1997, 160 ss. A4, 30 zł (dla organizacji ekologicznych 10 zł) + dodatek Wzorcowe teksty aktów prawnych wydawanych przez gminy, 24 ss. A4 (30 zł). Materiały zawierające informacje związane z gospodarką odpadami w gminie, m.in.: ź finansowanie gminnych inwestycji w gospodarce odpadami ź sposoby zapobiegania i rozwiązywania konfliktów w związku z lokalizacją składowisk odpadów komunalnych ź gospodarka opadami niebezpiecznymi w gminach. W dodatku umieszczono m.in.: wzorcowe teksty aktów prawnych (uchwał itd.) wydawanych przez gminy wraz z komentarzem, opracowane przez prof. Marka Górskiego z Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. (zob. ZB nr 7(109)/98, s.66).

F Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie (praca zbiorowa), OTZO "3R", Kraków - Oświęcim 1996, 128 ss. A4, 15 zł (dla organizacji ekologicznych 5 zł). Przekrojowe opracowanie na temat zasad organizacji i finansowania gminnych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych - selektywnej zbiórki, kompostowania i recyklingu oraz procedur lokalizacji inwestycji związanych z utylizacją odpadów. Zawiera także opisy funkcjonujących systemów na terenie kraju.

F Darek Szwed, Kolorowe pojemniki, czyli jak rozwiązać problem odpadów, FWIE i FZ-Kraków, Kraków 1992, 20 ss. A5, ilustracje, 1 zł. Pokazuje rozwiązania problemu odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę ułatwiającą ponowne użycie (reusing) bądź przerób (recykling) i bezpieczne składowanie. Stara się przybliżyć ideę opartą na haśle: "Zmniejszaj zużycie, używaj wielokrotnie, odzyskuj surowce wtórne" (zob. ZB nr 7(109)/98, s.71).

F Hydrobotaniczne metody oczyszczania ścieków (red. Sławomir Pietrasik), OTZO "3R" i TnrZ, Kraków 1998, 78 ss. A4, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 15 zł (dla organizacji ekologicznych 5 zł). Publikacja szeroko opisująca metody oczyszczania ścieków przy wykorzystaniu roślin hydrofitowych. Można więc w niej przeczytać m.in. o oczyszczalniach korzeniowych i trzcinowych według technologii duńskiej, funduszach wspierających budowę takich oczyszczalni w Polsce, a także zapoznać się z opisami istniejących w naszym kraju obiektów hydrobotanicznego oczyszczania ścieków (zob. ZB nr 7(109)/98, s.66).

F Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Transport, FWIE, Kraków 1994, 36 ss. A4, ilustracje, 6 zł. Zestaw dydaktyczny pozytywnie zaopiniowany przez doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie. Przydatny dla nauczycieli i uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. Jest przeznaczony również dla członków organizacji zainteresowanych edukacją ekologiczną w tym zakresie. Nietypowa forma wydania zestawu na kolorowych, luźnych kartonach formatu A4, z których każdy jest odrębnym elementem całości, sprawia, że opracowanie jest funkcjonalnym środkiem dydaktycznym w praktyce szkolnej oraz podczas zajęć szkoleniowych dla różnych grup działania. W zestawie splatają się dwa elementy:

F Marcin Hyła, Miasta dla rowerów. Nie dla samochodów, FWIE i ZB, Kraków 1996, 76 ss. A4, kolorowa okładka, ilustracje, 6 zł. Ksiązka jest częścią ogólnopolskiego projektu o tej samej nazwie. Jego celem jest zmiana zachowań społecznych: zwiększenie liczby przejazdów rowerem w miastach, a przez to ograniczenie zanieczyszczeń motoryzacyjnych. Miasta dla rowerów adresowane są do wszystkich, którym bliska jest idea życia zgodnego z naturą, a także do radnych i urzędników, urbanistów i planistów, dziennikarzy i publicystów oraz młodzieży. To również poradnik dla działacza ekologicznego. "(...) Chcemy pokazać możliwe a pomijane rozwiązania, chcemy przekonać decydentów o konieczności i opłacalności inwestycji, które uczynią nasze miasta przyjaznymi dla roweru. Przede wszystkim chcemy jednak przekonać społeczeństwo, a zwłaszcza młodzież, że do szkoły, pracy czy na zakupy można łatwo i wygodnie pojechać na rowerze. (...) Treść książki jest przekonująca, podana w żywy, sugestywny sposób, a zestawione argumenty trafnie dobrane." - prof. dr hab. arch. Aleksander Böhm, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, b.Główny Architekt Miasta Krakowa (z książki). Zob. ZB nr 9(87)/96, s.91; 7(109)/98, s.69; GB nr 2(21)/96, s.12.

F Andrzej Pakłowski, Aloes w leczeniu i profilaktyce zdrowotnej, F.H.U. "Dom", Kraków 1997, 152 ss. A5, foliowana okładka, 15 zł.

F Andrzej Pakłowski, Aloes i inne środki naturalne w leczeniu i profilaktyce zdrowotnej, F.H.U. "Dom", Kraków 1998, 144 ss. A5, foliowana okładka, 15 zł. Książka popularyzatorska, która ma na celu poszerzyć naszą wiedzę o aloesie podaną w wcześniejszej książce Andrzeja Pakłowskiego Aloes w leczeniu i profilaktyce zdrowotnej. Informuje też o czosnku i produktach pszczelich jako środkach leczniczych: skład chemiczny, zastosowanie w leczeniu chorób układu oddechowego (np. astma, grypa, zapalenie zatok), pokarmowego (np. choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy), nerwowego (np. migrena), moczowo-płciowego (np. kamienie nerkowe) oraz chorób skóry (np. grzybica, półpasiec) i innych (np. bezsenność). Książka podaje przyczyny tych chorób i zasady leczenia - przekonsultowane z lekarzami medycyny.

F Szymon Kobyliński, Bajki serio z menażerią, Wyd. Orenda, Warszawa 1995, 22 ss. B5, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 6 zł. Kolorowa książeczka dla dzieci, napisana i zilustrowana przez znanego rysownika. Zawiera wierszyki-bajki o zwierzętach, pełne humoru i kalamburów. Znakomicie spełnia swoją funkcję dydaktyczną, dostarczając w sposób przystępny - bo w formie żartu i zabawy - podstawową wiedzę o charakterystycznych cechach różnych gatunków zwierząt.

F Halina Wiesława Dobrucka, Przyroda mój dom, Wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 1998, 7 zł (zob. ZB nr 1(127)/99, ss.50-51).

Z serii Biblioteka "Zielonych Brygad":

F Nr 31 Poradnik zielonego dziennikarza - jak jeszcze lepiej pisać do ZB - publikacja poszkoleniowa (praca zbiorowa), Kraków 1999, 80 ss., A5, dla współpracownków Wydawnictwa gratis (proszę przysłać zaadresowaną zwrotnie kopertę ze znaczkiem 1,3 zł i ew. dyskietkę na szablony lub 3 zł). Proponujemy piszącym czytelnikom podręcznik podstaw dziennikarstwa ekologicznego. Książka powstała w wyniku realizacji szkolenia dla osób piszących do pisma ZB i jest zbiorem materiałów powstałych na szkoleniu, opracowań i przedruków publikacji dotyczących różnych problemów związanych z działalnością dziennikarską. Zakres materiału obejmuje zagadnienia, których znajomość jest niezbędna piszącym o problemach ochrony środowiska, od czysto teoretycznych podstaw warsztatu dziennikarskiego czy omówień najważniejszych zapisów prawnych, z którymi w swej pracy mogą zetknąć się dziennikarze poprzez etykę po praktyczne rady, jak pisać (zarówno od strony techniki dziennikarskiej, jak i edytorskiej). Jest to zestaw, który może okazać się przydatny każdemu piszącemu do ZB, prasy ekologicznej, pozarządowej czy lokalnej. Finansowane przez Polskie Biuro REC ze środków PHARE Multi Beneficiary Program

F Nr 30 Tomasz Perkowski, Z Unią lub bez Unii. Stosunek polskich organizacji ekologicznych do integracji europejskiej, Kraków 1999, 56 ss., A5, foliowana okładka, 3 zł. Książka jest syntetycznym raportem z przeprowadzonych wiosną '98 badań nad stosunkiem polskich organizacji ekologicznych do procesu integracji europejskiej. Badanie podejmuje istotny, choć niedoceniany w natłoku innych "niezwykle ważnych problemów", ekologiczny aspekt tego procesu. Przedstawia wiele powodów, dla których EU jest krytykowana na Zachodzie, zawiera liczne adresy organizacji eurosceptycznych. Praca T. Perkowskiego dostarcza wielu informacji o płaszczyznach postrzegania "rzeczywistości integracyjnej", oczekiwaniach czy poziomie wiedzy na temat integracji polskich ekologów. Finansowane przez Fundację im. S. Batorego

F Nr 29 Ryszard Skrzypiec, W poszukiwaniu sprawiedliwości. Obywatelskie nieposłuszeństwo - filozofia i działanie, Kraków 1999, 96 .ss., A5, foliowana okładka, 5 zł. Książka podejmuje problematykę specyficznej formy walki politycznej, jakim jest obywatelskie nieposłuszeństwo, w szerokim kontekście teoretycznym i praktycznym. Autor nie ogranicza się wyłącznie do prezentacji najbardziej znanych przejawów jego stosowania, ale podejmuje także dyskusję na temat roli i miejsca działania w tym duchu w społeczeństwie obywatelskim. Sporo miejsca poświęca również rozważaniom na temat granic stosowania tej formy protestu, w tym takim problemom, jak ponoszenie przez uprawiających obywatelskie nieposłuszeństwo konsekwencji czy ich odpowiedzialność zarówno wobec drugiej strony (bezpośrednich adwersarzy), jak i trzeciej, niezaangażowanej strony konfliktu. Warto podkreślić, że jest to zarazem pierwsza monograficzna praca polskiego autora poświęcona temu tematowi. Pracę można polecić szerokiemu gronu czytelników - teoretyków i praktyków demokracji, od polityków i działaczy trzeciego sektora, przez dziennikarzy czy samorządowców, po studentów nauk społecznych, filozofii czy prawa. Finansowane przez Fundację im. S. Batorego

F Nr 28 Jadwiga Badowska, Dziwny ogród (tomik wierszy), Kraków 1998, 36 ss. A6, foliowana okładka, ilustracje, 3 zł. Tomik poezji obejmujący drobne wiersze-szkice, obrazki tworzące pewną całość, w centrum których zawsze stoi Natura. Poetka wiernie oddaje otaczający ją świat, z którym nierozerwalnie jest związana, jego barwę, muzykę, najdrobniejsze szczegóły - stąd znajdziemy tam kwiaty, drzewa, drobne kamyki polne, owady itp. Często zaskakuje czytelnika jakaś oryginalna metafora i pointa o życiu człowieka i jego przemijaniu.

F Nr 27 Silva rerum. Ekologiczne miscellanea (praca zbiorowa), Kraków 1998, 488 ss. A5, foliowana okładka, ilustracje, 15 zł. Antologia zawierająca teksty o różnorodnej tematyce - wszystkie jednak dotyczą szeroko pojętej ekologii, ułożone w działy: demografia, energia, język, recenzje, transport, ulubiony ustrój pana ekologa, edukacja, ekonomia i wiele innych. Można tam więc przeczytać o: regionalizmie, zastosowaniu ziół, ekologii słów, żywieckich "scupokach" i wędrownych "walasach", ekorolnictwie i manipulacjach genetycznych. Można również dowiedzieć się: co to jest państwo ekoliberalne, jak korzystać z wody deszczowej, czy zniszczy nas motoryzacja oraz poznać zasady wojskowej służby zastępczej, a także świat, który zaginął w dolinie Wisłoki i wiele innych ciekawych rzeczy. Całość wzbogacają rysunki, ilustracje, wykresy, tabelki, mapki oraz wywiady i poezja.

F Nr 24 Podręcznik prowadzenia kampanii dla organizacji pozarządowych, Kraków 1997, wyd. II popraw. i uzup., 76 ss. A4, foliowana okładka, 2 zł. Ulepszona wersja książki wydanej w 1995 r. przez FWIE, w tłumaczeniu Marcina Hyły, a przygotowanej przez Jo Corcoran ze Skillsharing Project, Greenpeace Communications. Jest to poradnik dla działaczy organizacji pozarządowych, napisany na bazie obozu szkoleniowego dla organizacji z Europy Środkowej i Wschodniej, który odbył się jesienią '93 w Ojcowskim Parku Narodowym. Są w niej fragmenty będące dokumentalnym zapisem warsztatów, przykłady różnych akcji grup ekologicznych, a także praktyczne porady, jak prowadzić kampanię: strategie, cele, żądania, taktyka, analiza układu sił itp. Można dowiedzieć się, jak zdobyć fundusze, jak nawiązać i prowadzić współpracę z mediami - wykorzystanie prasy i telewizji dla celów kampanii, struktura mediów w Polsce, polskie agencje prasowe; jak napisać propozal i podanie o dotację, a także jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym (zob. ZB nr 2(104)/98, s.52). Finansowane z programu PHARE Dialog Społeczny.

F Nr 20 Per Herngren, Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa, Kraków 1997, 184 ss. A5, foliowana okładka, 5 zł. Czym jest obywatelskie nieposłuszeństwo? Czy jest możliwe kontynuowanie stawiania oporu podczas pobytu w więzieniu? Czy konsensus jest efektywną formą demokracji? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć Per Herngren w Podstawach obywatelskiego nieposłuszeństwa. Autor przez wiele lat korzystał z pomocy obywatelskiego nieposłuszeństwa jako formy stawiania oporu bez użycia przemocy. Piętnaście miesięcy spędził w więzieniu w Stanach Zjednoczonych po przeprowadzeniu akcji rozbrojenia pocisku jądrowego. Prowadził kursy obywatelskiego nieposłuszeństwa w Chile, Stanach Zjednoczonych, północnej Europie (zob. ZB nr 7(97)/97, s.92; 8(98)/97, s.98; 9(99)/97, s.88; 10(100)/97, s.79; 11(101)/97, s.100).

F Nr 19 Janusz Reichel, Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze, Kraków 1997, 104 ss. A5, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 2 zł. Rozprawa na poły naukowa, na poły publicystyczna, która świadomie swoim tytułem nawiązuje do książki E. F. Schumachera. Dotyka problematyki skali gospodarowania i skali instytucji społecznych ze względu na ich racjonalność i zgodność z autentycznymi potrzebami człowieka. Autor uważa, że mała skala jest najodpowiedniejsza pod każdym względem. Praca ta pokazuje proces budzenia się na nowo społeczności lokalnych w krajach najbardziej rozwiniętych, porusza istotną kwestię dostosowania systemu finansowego do potrzeb tych społeczności. Autor wysuwa tezę, że samowystarczalność społeczności lokalnych może wyleczyć niedomogi gospodarki globalnej, stara się pokazać narzędzia ekonomiczne służące do realizacji owej samowystarczalności, np. waluta lokalna (zob. ZB nr 7(97)/97, s.94; 8(98)/97, s.98; 2(104)/98, s.49). Finansowane z programu PHARE Dialog Społeczny.

F Nr 18 Wspólna droga - wspólny cel. Działanie w konsensusie i bez przemocy (praca zbiorowa), Kraków 1997, 40 ss. A5, ilustracje, 2 zł. Omawia m.in. podstawowe problemy, jakie powstają wśród ludzi połączonych ideą wspólnego działania na rzecz Ziemi i struktury zarządzania organizacją. Zawiera przemyślenia nt. działania w grupie, znaczenia głosu jednostki, mniejszości w podejmowaniu decyzji itp. Prezentuje założenia Europejskiej Młodzieżowej Akcji Leśnej nt. konsensusu - przede wszystkim od strony praktycznej: jak doprowadzić do wspólnej decyzji, jak odczytywać nastroje grupy itp. oraz praktyczne zasady działania Listy 21. Wykorzystuje fragment dokumentu ideowego Federacji Zielonych z 1988 r., który jednak nigdy nie był publikowany w szerszym obiegu, oraz materiał z kursu Davida Neenana "Biznes XXI wieku", opartego na ideach Buckminstera Fullera (zob. ZB nr 5(95)/97, s.96; 2(104)/98, s.48).

Aby zapewnić sobie stały dostęp to wiadomości o tym, co się dzieje w polskim ruchu ekologicznym (zapowiedzi i sprawozdania z działań, recenzje książek, prezentacje inicjatyw i organizacji, dyskusje i polemiki) zamów "Zielone Brygady. Pismo ekologów" - już jako dwutygodnik 64 s. + okładka za 2 zł. W prenumeracie kosztuje on 2,5 zł/szt. (w tym koszt wysyłki na terenie kraju. W tym roku przewidujemy 18-19 numerów). Wpłat należy dokonywać na konto FWIE nr 15401115-105428-27005-00 BOŚ S.A. o/Kraków - przy wpłatach z zagranicy można podać oprócz numeru konta numer swiftu: code swift ebos pl pw. Posiadamy jeszcze wcześniejsze numery ZB: 101, 107-118, 120-126 (po 1 zł, komplet - zniżka 50%). Zniżka przysługuje też przy łącznym zakupie BZB 29 (5 zł) + BZB 24 (2 zł) + BZB 20 (5 zł) + BZB 18 (2 zł) - razem tylko 10 a nie 14 zł!

Prosimy nie wpłacać na wyżej wymienione publikacje z góry, gdyż nakład części z nich jest na wyczerpaniu. Czas realizacji zamówień na publikacje innych niż ZB wydawców jest niezależny od nas. Zamówienia należy słać pod adresem: Zamówienia pod adresem:
Wydawnictwo "Zielone Brygady * Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków ) 48/12/422-21-47, 422-22-64, 429-53-32 w. 28, 29, 30
2 48/12/422-21-47, 422-22-64, 429-53-32 w. 26, 22 : zb@zb.most.org.pl : www.most.org.pl/zb/ksiegarnia (księgarnia wirtualna).
Można też kupować na miejscu w wydawnictwie (otwarte co najmniej: poniedziałek - piątek ą 8-19) i w punktach sprzedaży wymienionych na IV s. ulotki. Na życzenie wystawiamy faktury VAT (pow. 5 zł). Do podanych cen (prócz prenumeraty!) należy doliczyć koszty przesyłki. Przy większych (pow. 5 zł) lub częstszych zamówieniach jest możliwość zniżek oraz otrzymania bonusu w postaci &  materiału edukacyjnego Zieleń (Małgorzata Złocka), publikacji: & Gospodarka odpadami. Przykłady rozwiązań (OTZO 3 R, Kraków 1998), & Transport. Polityka komunikacyjna w Polsce - na drodze ku zrównoważonemu rozwojowi, &  Rolnictwo. W kraju bocianów (obie autorstwa Lutz Ribbe, seria Zielone sąsiedztwo), & Maciek Osuch, Żyć w szkole i przetrwać czyli rzecz o prawach ucznia, & Kolorowe pojemniki... i ZB. Oferujemy też kolorowy plakat reklamowy ZB (A4). Podane zniżki dla organizacji ekologicznych dotyczą pojedynczych egz. i są realizowane tylko na podstawie pisemnego zamówienia z pieczątką organizacji. Zachęcamy szkoły, biblioteki, czytelnie i in. instytucje do składanie wniosków o dofinansowanie zakupu naszych publikacji do gminnych bądź wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

*) ZB = "Zielone Brygady. Pismo ekologów"; GB = "Green Brigades. Ecologists' Paper", BZB = Biblioteka "Zielonych Brygad".

 

 

ZASADY KOLPORTAŻU

Można zamówić praktycznie dowolną ilość naszych własnych publikacji (pogrubione na następnej stronie) przy czym kolporter ma prawo do zniżki maksymalnie 25% oraz zwrotu kosztów odesłania wybrakowanych i nie sprzedanych egzemplarzy, kosztu wysłania pieniędzy i przysłania kopii potwierdzenia wpłaty itp. kosztów związanych ze współpracą.

Prosimy, aby rozliczać się nie rzadziej, jak co 3 m-ce, informować o zmianach ilości zamawianych egz. z wyprzedzeniem (czas trwania druku ok. 10 dni - kwit via bank otrzymujemy po ok. 2 tygodniach). Pieniądze należy przesyłać na konto podane powyżej, z zaznaczeniem na odwrocie, którego numeru i jakiej ilości wpłata dotyczy. To samo przy kopii potwierdzenia wpłaty.

Prosimy naszych kolporterów o podawanie nam do druku w ZB swych adresów lub miejsc, gdzie sprzedają nasze publikacje. Chcemy w ten sposób skierować czytelników z danych miejscowości, pomóc w nawiązaniu kontaktów lokalnych oraz obniżyć koszty korespondencji. W tym celu oferujemy gratis plakaty z miejscem na wpisanie, gdzie można nasze publikacje kupić.

Celem nawiązania współpracy prosimy wypełnić i odesłać poniższe formularze (oświadczenie, upoważnienie, zamówienie).

 

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług oświadczamy, że firma nasza jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT uprawnionym do otrzymywania faktur VAT. Nasz NIP jest następujący:

Nasz adres z kodem pocztowym:

Jesteśmy zainteresowani informacjami o kolejnych publikacjach Wydawnictwa "Zielone Brygady". Prosimy o przysyłanie wiadomości w miarę ukazywania się nowości (tak / nie*).

miejscowość, data

pieczęć / seria i numer dowodu

pełny adres z telefonem

własnoręczny podpis

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

upoważnienie

Upoważniamy / nie upoważniamy* Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych - Wydawnictwo "Zielone Brygady" do wystawiania nam faktur VAT bez podpisu osoby z naszej strony uprawnionej lub upoważnionej.

Upoważnienie to jest ważne na czas nieokreślony / do dnia*

miejscowość, data

pieczęć / seria i numer dowodu

pełny adres z telefonem

własnoręczny podpis

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

ZAMÓWIENIE kolporterskie

Niniejszym zamawiam(y) na zasadach komisowych ...... egz. każdego wydania dwutygodnika "Zielone Brygady. Pismo ekologów" od numeru ...... do numeru ... / do odwołania* i prosimy o przesyłanie ich pod poniższym adresem. Decydujemy się na ... % zniżki i zobowiązujemy się do wpłacania konto FWIE nr 15401115-105428-27005-00 BOS S.A. o/Kraków należności za sprzedane egzemplarze i odsyłania niesprzedanych w terminie .... miesięcy od daty otrzymania danego numeru. Jednocześnie zobowiązujemy się do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach w powyższym zamówieniu.

Ww. publikacje będą sprzedawane pod adresem , który można podać do publicznej wiadomości.

miejscowość, data

pieczęć / seria i numer dowodu lub legitymacji

pełny adres z telefonem

własnoręczny podpis

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

ZAMÓWIENIE prenumeraty

Niniejszym zamawiam(y) prenumeratę dwutygodnika "Zielone Brygady. Pismo ekologów":

Ilość prenumerat

Od numeru

Do numeru

razem zł*

       

Powyższą kwotę zobowiązujemy się wpłacić na konto FWIE nr 15401115-105428-27005-00 BOS S.A. o/Kraków niezwłocznie po otrzymaniu rachunku (faktury) / po otrzymaniu zamówienia / już zapłacono*. Prosimy o wystawienie faktury (tak / nie*), rachunku (tak / nie*).

miejscowość, data

pieczęć / seria i numer dowodu lub legitymacji

pełny adres z telefonem

własnoręczny podpis

Publikacje Wydawnictwa ZB można kupić pod adresami:

BARTOSZYCE y Stowarzyszenie "Tratwa", 11 listopada 10; BYDGOSZCZ y Księgarnia Współczesna, Gdańska 5; GDAŃSK y Sklep "Bio-Fit", Partyzantów 6/12 paw. 5; GORZYCE y Klub EKOTOP, Metalowców 6/41; GRODKÓW y Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa, Krakowska 20; GRUDZIĄDZ y Kiosk "Ruch", Bydgoska 5; JELENIA GÓRA y "Natura", 1 Maja 60; KIELCE y Księgarnia "Andrzej", pl. Wolności 2; KRAKÓW y "CUD", Mały Rynek 4 y F.H.U. AMED Księgarnia, Krakowska 7 y Księgarnia Naukowa, Podwale 6 y Księgarnia K&J, Stradom 23 y Ossolineum, Św.Marka 12 y "Skarbnica", os. Centrum C bl. 1 y Sklep ekologiczny, Zamenhofa 1 y "Zielony Sklep", Św.Krzyża 12; LUBACZÓW y Darek Mamczura, Kościuszki 144; LUBIN y Marcin Rutkowski, Legnicka 27/8; LUBLIN y Lubelskie Centrum Książki, Krakowskie Przedmieście 53 ŁÓDŹ y ODE "Źródła", Kilińskiego 78; Sklep Wegetariański "Bliżej Natury", Piotrkowska 35; Sklep z Naturalną Żywnością "pod Rattanem", Piotrkowska 123; OLSZTYN y Księgarnia Naukowo-Techniczna "Logos", Kołobrzeska 15; OPOLE y Maciej Chrzanowski 0-77/559-543; POZNAŃ y Biblioteka Wolnościow@ przy squocie "Rozbrat", Pułaskiego 21a y Księgarnia Rolnicza, Coll. Maximum AR, Wojska Polskiego 28 y Literatura i prasa @, Coll. Historicum, Św. Marcin 78, parter; SŁUPSK y Księgarnia Ratuszowa, Filmowa 5; ŚWIĘTOCHŁOWICE y Beata Kamińska, Zubrzyckiego 21/2, 41-605 Świętochłowice (dystrybucja pocztowa); TORUŃ y Firma "Zdrowie" - SDH UNIVERSAM, Szosa Chełmińska 19/21; WARSZAWA y Księgarnia i Galeria, "Nieznanego Świata", Kredytowa 1 y Księgarnia ORPAN, Pałac Kultury i Nauki y Księgarnia Uniwersytecka "Liber", Krakowskie Przedmieście 24; WROCŁAW y Bar Wegetariański "Vega", Sukiennice 1/2 y Księgarnia "Politechnika", Wybrzeże Wyspiańskiego 27 (bud. A-1 Pwr).

Publikacje Wydawnictwa ZB można przeczytać pod adresami:

BIAŁYSTOK & Biblioteka Wojewódzka, Kilińskiego 16; GDYNIA & Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, 3 Maja 27/31; JAROCIN & Czytelnia "Pod Ratuszem"; JAWORZNO & Miejska Biblioteka Publiczna; KATOWICE & Biblioteka Śląska, Francuska 12; KRAKÓW & Biblioteka Ekologiczna ROEE, Sławkowska 12, oficyna IIIp.; & Biblioteka Jagiellońska, Mickiewicza 22; & Miejska Biblioteka Publ. i Czytelnia, Rajska 1; LUBLIN & Biblioteka Główna UMCS, Radziszewskiego 11 & Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Szopena 27; ŁÓDŹ & Biblioteka Uniwersytecka, Matejki 34/36 & ODE "Źródła", Kilińskiego 78 & Ośrodek Dokumentacyjny Rolnictwa Ekologicznego przy Stowarzyszeniu "Ekoland", Piotrkowska 83; OPOLE & Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego, Strzelców Bytomskich 2; POZNAŃ & Biblioteka Uniwersytecka, Ratajczaka 38/40 & Biblioteka Wolnościow@ przy squocie "Rozbrat", Pułaskiego 21a; SOPOT & Uniwersytet Gdański-Biblioteka Główna, Armii Krajowej 110; STARGARD SZCZ. & Biblioteka Ekologiczna, Portowa 3; STRZEGÓW & Zespół Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego; SZCZECIN & Książnica Pomorska, Podgórna 15 & Centrum Kultury Niezależnej, Firlika 32-33; SZPROTAWA & Biblioteka Publiczna, Niepodległosći 16 TORUŃ & Biblioteka Główna UMK, Gagarina 13; WARSZAWA & Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213 & Biblioteka Publiczna M.St. Warszawy, Koszykowa 26 & Biblioteka Uniwersytecka, Krakowskie Przedmieście 24; WROCŁAW & Biblioteka Uniwersytecka, Szajnochy 10.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

ZAMÓWIENIE publikacji

Niniejszym zamawiam(y):

symbol

tytuł

cena zł

ilość szt.

łącznie zł

OT6

Katalog pozarządowych inicjatyw ekologicznych

30/10

   

OT6-1

Katalog pozarządowych inicjatyw ekologicznych - na dyskietce

12/6

   

OT3

Recykling - katalog 97/98 + dodatek regionalny (wskazać województwo)

30

   

0T3-1

dodatek regionalny do katalogu Recykling 97/98 (wskazać województwo)

3

   

OT4

Materiały z seminarium pt. "Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie - Oświęcim'97"

30/10

   

OT4-1

dodatek do materiałów z seminarium "Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie - Oświęcim'97"

30

   

OT1

Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie

15/5

   

FW5

Kolorowe pojemniki, czyli jak rozwiązać problem odpadów

1

   

OT5

Hydrobotaniczne metody oczyszczania ścieków

15/5

   

FW2

Transport

6

   

FW6

Miasta dla rowerów. Nie dla samochodów

6

   

H1

Aloes w leczeniu i profilaktyce zdrowotnej

15

   

H2

Aloes i inne środki naturalne w leczeniu i profilaktyce zdrowotnej

15

   

OR

Bajki serio z menażerią

6

   

BR1

Przyroda mój dom

7

   

BZB31

Poradnik zielonego dziennikarza - jak jeszcze lepiej pisać do ZB - publikacja poszkoleniowa

0

1

0

BZB31-1

dyskietka do Poradnika zielonego dziennikarza

3

   

BZB30

Z Unią lub bez Unii. Stosunek polskich organizacji ekologicznych do integracji europejskiej

3

   

BZB29

W poszukiwaniu sprawiedliwości. Obywatelskie nieposłuszeństwo - filozofia i działanie

5

   

BZB28

Dziwny ogród

3

   

BZB27

Silva rerum. Ekologiczne miscellanea (praca zbiorowa)

15

   

BZB24

Podręcznik prowadzenia kampanii dla organizacji pozarządowych

2

   

BZB20

Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa

5

   

BZB19

Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze

2

   

BZB18

Wspólna droga - wspólny cel. Działanie w konsensusie i bez przemocy

2

   

ZB

Zielone Brygady. Pismo ekologów nr

1

   

FW8

materiał edukacyjny Zieleń

0

1

0

OT7

Gospodarka odpadami. Przykłady rozwiązań

0

1

0

GR1

Transport. Polityka komunikacyjna w Polsce - na drodze ku zrównoważonemu rozwojowi

0

1

0

GR2

Rolnictwo. W kraju bocianów

0

1

0

GR3

Żyć w szkole i przetrwać czyli rzecz o prawach ucznia

0

1

0

FW5

Kolorowe pojemniki...

0

1

0

ZB

Zielone Brygady. Pismo ekologów nr

0

1

0

PA4

plakat A4

0

1

0

 

razem zł:

 

Powyższe kwoty + koszty przesyłki zobowiązujemy się wpłacić na konto FWIE nr 15401115-105428-27005-00 BOS S.A. o/Kraków niezwłocznie po otrzymaniu rachunku (faktury) / po otrzymaniu zamówienia / na zasadach komisowych / już zapłacono*. Prosimy o wystawienie faktury (tak / nie*), rachunku (tak / nie*).

miejscowość, data

pieczęć / seria i numer dowodu lub legitymacji

pełny adres z telefonem

własnoręczny podpis

*) Niepotrzebne skreślić