WPŁYW ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA DRZEWA I KRZEWY.

a. Zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki

Następstwem długotrwałego działania dwutlenku siarki może być: uszkodzenie blaszek liściowych (białe kropki, plamy, chloroza, zahamowanie wzrostu liścia, nekroza, wczesne opadanie), zakłócenie symetrii liści, pojawienie się dodatkowych liści itp.

$Dokonaj obserwacji liści drzew i krzewów (w pełni okresu wegetacyjnego) i stwierdź, które gatunki są najbardziej wrażliwe na skażenie powietrza.

!Zaprezentuj swoje obserwacje w dowolnej formie graficznej.

b. Zanieczyszczenia pyłami

Liście drzew i krzewów z różnych miejsc (np. przy alejce osiedlowej, w ogródku szkolnym, przy jezdni itp.) przetrzyj kawałkami bibuły lub chusteczką higieniczną

i porównaj stopien zanieczyszczenia powierzchni liści. Omów rolę zieleni w zatrzymywaniu i pochłanianiu zanieczyszczen powietrza.

M Wykonaj doświadczenie

Przygotuj trzy naczynia z wodą. W pierwszym naczyniu umieść pęd rośliny z liśćmi a na powierzchni wody rozlej olej. Do drugiego naczynia również włóż roślinkę a jej liście posyp dokładnie talkiem. W trzecim naczyniu pozostaw tylko wodę. Obserwacje należy prowadzić od 2 do 3 dni. Zanotuj swoje spostrzeżenia i zastanów się jak zapylenie roślin wpływa na parowanie wody.