Wydawnictwo „Zielone Brygady”
Sławkowska 12, 31-014 Kraków
tel./fax 012 4222264, 4222147
zb.eco.pl, zb@eco.pl

 

Zapraszamy do udziału w konkursie na wypowiedź pisemną na temat ruchu ekologicznego i stanu środowiska.  

Tematy do wyboru:

1. Jak widzisz ruch ekologiczny w Polsce i/lub na świecie?
2. Czy świat zmierza ku ekokatastrofie? A może jest coraz lepiej?
3. Polska ekologia po wejściu w UE – lepiej czy gorzej (i dla kogo)?
 

Wielkość prac: ok. 3 000 – 10 000 znaków. Dopuszczalne niekonwencjonalne wypowiedzi nietekstowe.  

Termin składania prac: 31.12.2006 (ze względu na ferie termin przedłużony do 28.2.2007)

Konkurs jest częścią projektu "Zielone Brygady. Pismo Ekologów" - miesięcznik dla aktywnej młodzieży.

Nagrodzone prace będą opublikowane na naszych łamach, a ich autorzy otrzymają bezpłatną prenumeratę
naszego miesięcznika
w r. 2007 wraz z dodatkami książkowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem Zielonego Dziennikarza.

 

 

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.