Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Polski Minister Środowiska właśnie teraz ma możliwość ochrony wielorybów.

Przez setki lat wieloryby były bezlitośnie zabijane w celach komercyjnych, co prawie doprowadziło do zagłady wielu gatunków tych największych ssaków morskich. Dzięki staraniom organizacji pozarządowych, między innymi Greenpeace, w 1986 Międzynarodwa Komisja Wielorybnicza (IWC) wprowadziła globalne moratorium (zakaz) na komercyjne połowy wielorybów. Obecnie zakaz ten jest zagrożony!

Co roku, podczas spotkania IWC, japońska delegacja oraz skupione wokół niej kraje popierające polowania na wieloryby usiłują znieść moratorium oraz złagodzić inne regulacje prawne, służące ich ochronie.

Koalicja prowielorybnicza z roku na rok rośnie w siłę. Czy możesz uwierzyć, że Polska, pomimo deklaracji z 2003, ciągle nie jest członkiem Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej? To nie do pomyślenia, że Polska nie przystąpiła jeszcze do IWC choć należą do niej takie kraje jak Czechy, Słowacja i Węgry!

Już najwyższy czas, aby Polska stanęła w obronie wielorybów!

Wyślij list do Ministra Środowiska i wezwij go, aby doprowadził do szybkiej ratyfikacji Konwencji o Uregulowaniu Połowów Wielorybów. Jedynie zakończenie procesu do maja 2007r. umożliwi Polsce czynny udział w pracach Komisji, w tym głosowanie podczas najbliższego spotkania IWC w Anchorage na Alasce.

Formularz protestu: http://www.greenpeace.org/poland/wieloryby/dzialaj-teraz

Źródło: Greenpeace (www.greenpeace.pl)