Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

12-sty Międzynarodowy Festiwal Sztuk i Działań Interdyscyplinarnych – CESTA

12-sty Międzynarodowy Festiwal Sztuk i Działań Interdyscyplinarnych – CESTA, odbędzie się w sierpniu 2007 r. pod hasłem WASTE (czyli śmieci, odpady, marnotrawstwo) zgodnie z mottem Szekspira, że „największe marnotrawstwo to niewykorzystane talenty i pomysły nie wprowadzone w życie.” Temat ten traktuje się z lekceważeniem, a jednak jest pełen sprzeczności, niezbędnych dla naszego dalszego rozwoju.

CESTA zaprasza artystów z różnych dziedzin do udziału w projektach, których tematem będzie ten najbardziej dominujący element naszego środowiska. Założeniem festiwalu jest zniesienie barier w komunikacji, poprzez promowanie międzynarodowych działań artystycznych.

Uczestników wybiera się spośród nadesłanych zgłoszeń, a następnie kontaktuje się ich z partnerami z innych krajów. Grupy biorące udział w festiwalu muszą mieć międzynarodowy skład i łączyć różne środki wyrazu. Prace muszą być wykonane wyłącznie na cele festiwalu.
Termin nadsyłania formularzy uczestnictwa: 15.11.2006
Termin wykonania projektów na miejscu: 1 - 23.8.2007
Prezentacja dotychczasowych prac uczestników:
10 - 15.8.2007

Seminaria, warsztaty: 10 - 15.8.2007
Końcowa prezentacja projektów: 24 - 26.8.2007
Forum zamykające festiwal: 27.8.2007
Szczegółowe informacje i formularze dla uczestników dostępne pod adresem:

CESTA
Novakova 387, Tabor 39001, Czech Republic
tel. +420 381 258 004
cesta@mbox.vol.cz
www.cesta.cz