Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

APEL DO POLSKICH ORGANIZACJI PROEKOLOGICZNYCH

Zorganizowana przeze mnie wyprawa pod hasłem EKO-ODYSEJA 2001 oraz od 3 lat prowadzona akcja prawna ws. toruńskiego odcinka A-1 może być doskonałą sposobnością do zwrócenia uwagi zarówno polskich urzędników, polityków, przedsiębiorców jak i opinii publicznej na fakt, że wprowadzane nowe przepisy dostosowujące polskie prawo do wymogów prawa Unii Europejskiej mogą być egzekwowane skutecznie.

Wyprawa ta również może być zauważona przez media zachodnie oraz może uzmysłowić zachodniej opinii jak daleko odbiega praktyczne egzekwowanie prawa w Polsce od zachodnich standardów. Aby tę możliwość w pełni wykorzystać, zwracam się do wszystkich polskich organizacji proekologicznych o włączenie się w podjętą przeze mnie inicjatywę poprzez:
1. Wspólne opracowanie Listu otwartego „KARTA 2001” polskich organizacji proekologicznych z apelem wobec polskich władz oraz Parlamentu Europejskiego i zachodnich organizacji proekologicznych o stworzenie warunków prawnych i gospodarczych by unikalne w skali europejskiej zasoby przyrody i krajobrazu oraz tradycyjnego, rodzinnego rolnictwa nie zostały w ciągu najbliższych dziesięcioleci zniszczone, lecz by stanowiły wspólnie docenianą i wykorzystywaną dla ekorozwoju wartość oraz by prawo zaczęło w Polsce obowiązywać wszystkich tak samo, niezależnie od stanu majątkowego i przynależności partyjnej a wprowadzane przepisy faktycznie zobowiązywały administrację do ich przestrzegania.
2. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z mediami i organizacjami ekologicznymi na trasie wyprawy.
3. Wszelką, nawet drobną, pomoc finansową – na konto: Stowarzyszenie Federacja Zielonych Grupa Krakowska Bank Śląski SA w Katowicach o. w Krakowie nr 10501445-2221513795 z dopiskiem „eko-odyseja”.
4. Pomoc w znalezieniu sponsorów (wbrew założeniom wyprawy nie udało mi się do tej pory znaleźć sponsora np. na aparat cyfrowy i palmtop lub laptopa pozwalającego na pisanie i wysyłanie na żywo relacji z trasy wyprawy czy tez techniczną (np. tłumaczenia na język angielski dokumentów).
Bardzo serdecznie chciałbym też podziękować wszystkim osobom, bez których pomocy wyprawa ta nie mogła by być zrealizowana:
1. Panu Sławomirowi Mindakowi z Zamartego k. Chojnic za wykonanie i zasponsorowanie wspaniałej łodzi canoe – ORINOKO 470.
2. Panu Andrzejowi Wiśniewskiemu – „królowi żab” za jego wieloletnia działalność dla ratowania płazów ginących na polskich drogach oraz pomoc w wykonaniu żagla, napisów i zabezpieczeń łodzi przed zatonięciem.
3. Firmie GRAF z Wałcza za zasponsorowanie kombinezonu z tkaniny „oddychającej” oraz uszycie fartucha na łódź.
4. Zarządowi i pracownikom Toruńskiego POLSPORTU za dostarczenie wioseł, foteli, plastikowych sanek do wyprawy zimowej oraz uszycie szeregu elementów wyposażenia.
5. Firmie PASAMON za dostarczenie 50 m pasów, z których wyłącznie zostało wykonane olinowanie żagla, cumy oraz cały szereg elementów wyposażenia.
6. Firmie HUNTER z Bielska-Białej za zasponsorowanie dużego noża survivalowego oraz praktycznego noża składanego o długim ostrzu.
7. Firmie Marabut z Krakowa za dostarczenie namiotu oraz elementów dodatkowych do namiotu.
8. Federacji Zielonych – Grupie Krakowskiej i Klubowi Gaja za wsparcie finansowe. oraz wszystkim innym osobom bez których pomocy i rad wyprawa nie mogła by się odbyć.

Jerzy Czerny
Jerzy Czerny