Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

APEL DO RUCHU EKOLOGICZNEGO

Chęć zysku i gry polityczne powodują zagrożenia dla Przyrody na niespotykaną w dziejach Polski skalę. Pomniejsza się Tatrzański park Narodowy, organizuje się manifestacje przeciw objęciu ochroną całej Puszczy Białowieskiej, planuje się zniszczenie naturalnych rzek. Przez wiele lat czekają w kolejce na utworzenie rezerwaty i parki narodowe a kolejne bezcenne obszary mają zostać zniszczone inwestycjami inżynierskimi.

Pomniejsza się i marginalizuje działania obywatelskie w obronie przyrody, oraz utrudnia dostęp do informacji.

W obliczu wzrastającej presji na przyrodę i zagrożeń ze strony dominującego stylu życia, apelujemy do wszystkich środowisk ekologicznych i sympatyków o przystąpienie do wspólnych działań.

Potrzebne jest wspólne spotkanie, na którym możemy określić:
• zieloną kartę etyczną;
• ogólne założenia programowe dla szerokiego ruchu proekologicznego;
• zasady reprezentowania pozarządowych organizacji ekologicznych w ciałach administracji państwowej i samorządowej.

Spotkanie takie planujemy w dniu 30 maja, w Łodzi, w godz. 1100–1700.
Zgłoszenia chęci przyjazdu (jednej osoby z jednej organizacji) prosimy kierować do Moniki Gorzelańskiej, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” ul. Kilińskiego 78 Łódź E-mail: monika@zrodla.most.org.pl

Bielsko-Biała, 15.4.2000
Jacek Bożek, Klub Gaja
Maciej Chrzanowski, Federacja Zielonych – Grupa Opolska
Piotr Gliński, Społeczny Instytut Ekologiczny
Monika Gorzelańska, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
A. Janusz Korbel, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Maciej Kozakiewicz
Tomasz Lisiecki, Towarzystwo Ekologiczne „Ziemia Przede Wszystkim”
Ryszard Skrzypiec, Stowarzyszenie „Federacji Zielonych”
Andrzej Żwawa, Wydawnictwo „Zielone Brygady”