Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

APEL O WSPARCIE KAMPANII PRZECIWKO AMERYKAŃSKIM BAZOM WOJSKOWYM W POLSCE

APEL O WSPARCIE KAMPANII PRZECIWKO AMERYKAŃSKIM BAZOM WOJSKOWYM W POLSCE
Drodzy Przyjaciele!
8.12.2003 do Polski przybył podsekretarz obrony USA Douglas Feith. Wizyta ta rozpoczęła nieoficjalną turę negocjacji dotyczących otwarcia w Polsce pierwszej amerykańskiej bazy wojskowej. Najbardziej prawdopodobną jej lokalizacją są poznańskie Krzesiny (zachodnia Polska) przy granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Rozlokowane tam mają zostać jednostki lotnicze obsługujące samoloty F-16.
Oto fragment relacji prasowej z lokalnego dziennika: Wizyta Feitha wiąże się z zakoń¬czonymi przez Amerykanów pracami nad nową lokalizacją ich baz na świecie. Sekretarz Obrony Stanów Zjednoczonych, Donald Rumsfeld, przekazując te wiadomości na nie¬dawnych obradach NATO, poinfor¬mował, iż wkrótce do krajów, w któ¬rych USA chciałyby stworzyć takie obiekty, udadzą się przedstawiciele administracji prezydenta, po czym rozpocznie się żmudny proces nego¬cjacji.
Jak jednak zaznacza Feith, nie na¬leży się spodziewać, iż zmiany w roz¬mieszczeniu baz nastąpią w najbliż¬szej przyszłości. Sam proces nego¬cjacji warunków, na jakich obiekty takie mogą powstać na terytorium Polski, trwać może nawet kilka lat […]
Według generała Sławomira Petelickiego, twórcy GROM-u (elitarnej jednostki komandosów), Amerykanie pod¬jęli już decyzję stworzenia w Polsce swoich placówek wojskowych.
Nasz ruch sprzeciwia się powstaniu takiej bazy. W związku z tym, że kwestia ta dotyczy spraw militarnych, najprawdopodobniej większa część negocjacji będzie utajniona, a próba wpływu na tą decyzję wielce utrudniona. Polski rząd zapowiedział wcześniejsze “konsultacje społeczne”. Uznaliśmy, że najlepszym sposobem powstrzymania tego projektu jest próba zmobilizowania lokalnej społeczności w Krzesinach. Pomimo że oficjalne negocjację dopiero się rozpoczynają, w prorządowych mediach już opisywane są korzyści jakie Polska odniesie, jeśli baza powstanie. Aby “przebić” tę propagandową akcję, która zapewne zostanie zintensyfikowana, potrzebujemy silnych kontrargumentów. Postanowiliśmy skupić się na następujących aspektach:
• Ekonomiczny – jeden z ważniejszych dla lokalnej społeczności. W celach propagandowych poruszana będzie zapewne kwestia korzyści, jakie uzyska region wokół bazy – powstaną nowe miejsca pracy (cywilna obsługa bazy), zamówienia dla polskich firm przy budowie i modernizacji bazy, zakupy żywności itp. O ile część z nich jest zapewne prawdą, słyszeliśmy, że niektóre sprawy wyglądają trochę inaczej (np. w Niemczech) – redukowany jest personel cywilny, Amerykanie wolą zatrudniać firmy amerykańskie, a stosowane oszczędności uderzają w uzależnioną już od istnienia baz społeczność lokalną. Potrzebujemy zatem konkretnych informacji, najlepiej popartych przykładami z funkcjonowania baz w innych krajach.
• Ekologiczny – potrzebne są techniczne przykłady wpływu istniejącej bazy na środowisko, zarówno np. startów samolotów, jak i funkcjonowania baz na co dzień. Tym bardziej, że baza istnieć będzie w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Narodowego.
• Społeczny – dotyczący przykładów relacji pomiędzy żołnierzami z bazy a lokalną społecznością. Chodzi o poruszenie np. kwestii prawnych – jaki jest status żołnierzy amerykańskich popełniających przestępstwa, tuszowanie takich spraw itp., wypadki związane z funkcjonowaniem bazy, np. głośna sprawa strącenia kolejki linowej we Włoszech (mamy o niej jedynie wyrywkowe informacje) czy innych mniej głośnych incydentach.
• Bezpieczeństwo – ważnym chwytem propagandowym będzie poruszanie kwestii związanych ze wzrostem bezpieczeństwa Polski w momencie powstania bazy. My chcielibyśmy poruszyć ten aspekt z drugiej strony: amerykańskie wojska ze względu na swoją zbrodniczą działalność na całym świecie narażone są na ataki ze strony najróżniejszych ugrupowań zbrojnych. Dla społeczności lokalnej oznaczać to będzie możliwość stania się przypadkową ofiarą takiego ataku. Potrzebujemy wszelkich informacji dotyczących ataków zbrojnych na jednostki USA poza terenem działań wojennych.
Dla nas oczywiście najważniejsze są argumenty polityczne, jednak poparcie ich sprawdzonymi informacjami dot. funkcjonowania baz amerykańskich w innych krajach sprawi, że przekaz będzie czytelniejszy i skuteczniejszy. Prosimy o przysyłanie każdej informacji na powyższe tematy, a także inne, nieporuszane tutaj – nawet najbardziej błaha wiadomość może okazać się dla nas niezwykle przydatna. Ze względu na międzynarodowy charakter przedsięwzięcia zależy nam na wszelkich notach i krótkich opisach prowadzonych na całym świecie kampanii przeciwko amerykańskim bazom. Szczególnie ważne są dla nas informacje o efektach i sukcesach tych kampanii.
Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:
Poznańska Koalicja Antywojenna
skr. 5, 60-966 Poznań
e-mail: paspartoo@go2.pl

Najlepiej w języku angielskim (lub oczywiście polskim). Pod podanym adresem kontaktowym dostępna jest także wersja w j. angielskim.
Dziękujemy za pomoc i prosimy o rozpropagowanie powyższego apelu
Poznańska Koalicja Antywojenna
www.antywojenna.prv.pl

@ MILIT2.tif@
Poznańska Koalicja Antywojenna