Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Apel

Do wszystkich odpowiedzialnych za zachowanie naszego środowiska naturalnego.

Ekologia jest częścią naszej obecnej rzeczywistości. Tak jak świeże i zdrowe powietrze. Tak jak czyste i sprzyjające życiu otoczenie naturalne.

Mnożą się obecnie pseudo-protesty przeciw ekologii, jakby ona przeszkadzała w rozwoju (czytaj w inwestycjach przemysłowych, których jedynym celem jest robienie pieniędzy). Między tymi protestującymi są „wodniacy”, którzy pragną budować niepotrzebne tamy i zapory; są również „atomowcy”, którzy chcą nam budować niepotrzebne elektrownie jądrowe.

Ekologia istnieje nie po to, aby przeszkadzać ale by pomagać wszystkim. Wyłoniła się jako spontaniczna reakcja ludzi myślących i zaniepokojonych nieokiełznanym pędem garstki do robienia pieniędzy bez względu na negatywne konsekwencje ich działania dla przyrody i zdrowia ludzkiego.

Ekologia nie będzie schowana do lamusa tak, aby nieodpowiedzialni ludzie mogli robić łatwe pieniądze na niszczeniu naszego środowiska. Ten czas rabunkowej gospodarki wobec przyrody należy do przeszłości. Bezpowrotnie.

Ekologia jest naszym sumieniem moralnym i naszym drogowskazem: co czynić i czego nie czynić - dla dobra wspólnoty ludzkiej. Interesy małej garstki nie mogą zadominować nad dobrem ogółu. Nie żyjemy w świecie, w którym człowiek człowiekowi wilkiem. Nie możemy pozwolić, aby chciwa grupka gwałciła ekologiczne prawa państwa i Unii Europejskiej. Musimy działać wspólnie, aby ochronić walory i jakość naszego środowiska naturalnego, które jest częścią jakości naszego życia.

JAKOŚĆ ŻYCIA I PIĘKNO ŻYCIA - PRZED ZYSKIEM, A NIE ODWROTNIE.

Zwracam się do wszystkich myślących ludzi, aby popierali działania proekologiczne, bo tak czyniąc popierają swoje własne interesy - w ogólnym kontekście Polski i całego globu.

PS

Trzeba tu jasno sprawę postawić. Ekologowie nie mogą zabraniać niczego, na co prawo pozwala. Ale prawdą jest, że często muszą być obrońcami prawa, które jest gwałcone.
prof. dr Henryk Skolimowski
Honorowy Prezes Towarzystwa Przyjaciół Filozofii Ekologicznej
prof. dr Henryk Skolimowski