Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Apel w sprawie wielkoprzemysłowych farm w Polsce

APEL W SPRAWIE WIELKOPRZEMYSŁOWYCH FARM W POLSCE

Szanowni Państwo,

Prosimy o opublikowanie poniższego Apelu. Apel ten został zainicjowany podczas seminarium „Rolnictwo wielkoprzemysłowe czy małe gospodarstwa rodzinne?” 25.6.2004 w Krakowie i został podpisany przez prawie wszystkich uczestników (około 100 osób) w tym między innymi:
 • Jadwiga Bandura, Unia Konsumentów Polskich
 • Renata Fiałkowska, Klub Wegetarian, Kraków
 • dr Zbigniew Hałat, Prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
 • Wenonah Hauter, Public Citizen, USA
 • Marek Kryda, Instytut Ochrony Zwierząt
 • Jadwiga Łopata, Laureatka Nagrody Goldamana 2002
 • Anna Orzechowska, redakcja „Chłopska Droga”
 • Sir Julian Rose, Prezes Fundacji ICPPC
 • Tracy Worcester, marchioness of Worcester, Anglia
 • Tadeusz Stanowski, Zarząd Główny, Liga Ochrony Przyrody
 • Marian Zagórny, Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego RI „Solidarność”

APEL W SPRAWIE WIELKOPRZEMYSŁOWYCH FARM W POLSCE

My, przedstawiciele rolników, konsumentów, związków, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, zebrani w dniu 25 czerwca 2004 w Krakowie na seminarium „Rolnictwo wielkoprzemysłowe czy małe gospodarstwa rodzinne?” zorganizowanym przez ICPPC – Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi oraz Public Citizen (organizacja pozarządowa z USA) apelujemy do Prezydenta, Rządu i Parlamentu RP o wstrzymanie inwestycji wielkoprzemysłowego tuczu i chowu zwierząt (w tym drobiu), oraz wielkoprzemysłowego przetwórstwa; działalności potężnych koncernów typu Smithfield Foods z USA, ich spółek córek oraz innych podobnych koncernów. Ww. koncern i jemu podobne opierają swoją hodowlę na paszach genetycznie modyfikowanych oraz środkach farmakologicznych i chemicznych. Konsumenci są w świadomy sposób zatruwani, zwierzęta są traktowane jak przedmiot, następuje całkowita degradacja środowiska naturalnego – zamiera życie naturalne i biologiczne otoczenia, zatrute są zbiorniki wodne; jest to bomba ekologiczna z opóźnionym zapłonem!

Fundacja ICPPC, 34-146 Stryszów 156, tel./fax 0-33 8797 114,
biuro@icppc.pl, www.icppc.pl, www.eko-cel.pl