Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

APEL W SPRAWIE WILKA CANIS LUPUSW KRAJACH KARPACKICH

Bystra, 18.3.2003
APEL W SPRAWIE WILKA CANIS LUPUSW KRAJACH KARPACKICH
Apel został sformułowany w czasie międzynarodowej konferencji „Wilki w Karpatach – transgraniczna strategia ochrony i zarządzanie karpacką populacją wilka. Możliwości, zagrożenia, niezbędne działania praktyczne”. W konferencji wzięły udział: osoby reprezentujące środowiska naukowe, służby ochrony przyrody, administracja publiczna i organizacje pozarządowe z Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Ukrainy.
Apel ten został rozesłany do rządów wyżej wymienionych krajów oraz do władz Unii Europejskiej.
APEL W SPRAWIE WILKA CANIS LUPUS W KRAJACH KARPACKICH
Uczestnicy międzynarodowej konferencji „Wilki w Karpatach” zwracają się do rządów Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Ukrainy z prośbą o podjęcie wspólnych działań na rzecz ochrony karpackiej populacji wilka, gatunku objętego Konwencją Berneńską.
Za najważniejsze zagrożenia dla stabilności populacji wilka uczestnicy konferencji uważają: fragmentację środowisk, spowodowaną szybkim rozwojem infrastruktury drogowej, zabudową i szkodliwymi inwestycjami.
Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, proponujemy podjęcie transgranicznych działań i inicjatyw, wśród których najważniejsze to:
1. Opracowanie i wdrożenie programów inwentaryzacji i monitoringu liczebności wilka we wszystkich krajach karpackich.
2. Wyznaczenie i ochrona korytarzy migracyjnych, zapewniających ciągłość populacji wilka w całych Karpatach.
3. Ustanowienie ochrony międzynarodowych ostoi tego gatunku.
4. Zaprojektowanie wspólnej transgranicznej sieci obszarów chronionych NATURA 2000.
Organizatorzy konferencji:
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Centrum Monitoringu Wilka

Radosław Szymczuk, koordynator

LISTA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI BYSTRA 6-9.3.2003

ing Erik Balaz, Lesoochranárske zoskupenie VLK, SK
RNDr Dana Bartošová, Sprava CHKO Beskydy, CZ
prof. dr hab. Andrzej Bereszyński, Katedra Zoologii, Akademia Rolnicza Poznań, PL
Adam Bohdan, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, PL
Ivan Delehan, Ukrainian State University of Forestry, UKA
mgr Halina Dobrucka, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, PL
mgr Ihor Dykyy, Ivan Franko National University of Lviv, UKA
mgr Marian Filipek, Správa CHKO Biele Karpaty, SK
mgr Magdalena Hedrzak, Zespół Metod i Organizacji Hodowli Zwierząt Gospodarskich i Wolno Żyjących AR Kraków, PL
Doc. Ing. Pavel Hell, Lesnícka Výskumný Ustav Zvolen, SK
mgr Tadeusz Januchta, Urząd Miasta Bielsko-Biała; Wydział Gospodarki Miejskiej i Środowiska, PL
doc. dr hab. Włodzimierz Jędrzejewski, Zakład Badań Ssaków PAN, PL
mgr inż. Iwona Jindra, Katedra Zoologii, Akademia Rolnicza Poznań, PL
RNDr. Viera Kacerova, Správa TANAP, SK
dr Bożena Kotońska, Małopolski Urząd Wojewódzki; Małopolski Konserwator Przyrody, PL
mgr inż. Aleksandra Kraśkiewicz, Katedra Zoologii, Akademia Rolnicza Poznań, PL
mgr Roksana Krause, Żywiecki Park Krajobrazowy, PL
mgr Marcin Krzyżański, Tatra Live, PL
mgr inż. Tomasz Kudłacz, Stowarzyszenie „Olszówka”, PL
mgr Rafał Kurek, Centrum Monitoringu Wilka, PL
mgr inż. Janusz Kurnik, Podkarpacki Urząd Wojewódzki; Podkarpacki Konserwator Przyrody, PL
mgr Tomasz Lamorski, Babiogórski Park Narodowy, PL
mgr Andrzej Langowski, Departament Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska, PL
Peter Lengyel, UNESCO Pronatura, RO
dr inż. Jan Loch, Gorczański Park Narodowy, PL
inż. Juraj Lukác, Lesoochranárske zoskupenie VLK, SK
mgr Joanna Matusiak, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, PL
mgr Dariusz Matusiak, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, PL
François Van Meulebeke, International Wolf Federation, BE
inż. Robert W. Mysłajek, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, PL
mgr Sabina Nowak, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, PL
Adela Nováková, Lesoochranárske zoskupenie VLK, SK
Ing. Ivan Pavlisin, Sprava CHKO Kysuce, SK
RNDr. Jozef Raduch, Správa TANAP, SK
Robin Rigg, The Slovak Wildlife Society and the University of Aberdeen, UK, SK
Anna Stolarz, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, PL
mgr Jana Strnádová, Lesoochranárske zoskupenie VLK, SK
Radosław Szymczuk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, PL
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, PL
dr Wojciech Śmietana, Instytut Ochrony Przyrody PAN, PL
Ing. Róbert Trnka, Sprava CHKO Horna Orava, SK
Michał Walkowiak, Towarzystwo Ekologiczne „Ziemia Przede Wszystkim”, PL
dr Izabela Wierzbowska, Zakład Monitoringu Środowiska UJ, PL
mgr Jacek Więckowski, Katedra Zoologii, Akademia Rolnicza Poznań, PL
mgr Agnieszka Wower, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, PL
mgr Katarzyna Woźnica, Babiogórski Park Narodowy, PL
Jacek Zachara, Stowarzyszenie „Olszówka”, PL
mgr Zbigniew Żurek, Gorczański Park Narodowy, Pl
mgr Magdalena Żywiec, Instytut Botaniki PAN Kraków, PL


Radosław Szymczuk