Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

ARBORETUM (OGRÓD LEŚNY) W KARNIESZEWICACH KOŁO KOSZALINA

W nadleśnictwie Karnieszewice koło Koszalina istnieje arboretum (ogród leśny). Powstało w 1881 r. z inicjatywy Pomorskiego Towarzystwa Leśnego. Zajmuje się badaniem rozwoju i aklimatyzacji gatunków drzew i krzewów obcego pochodzenia. Ma niespełna 5 ha powierzchni. Znajduje się tu około 1. 400 drzew i krzewów, w większości rzadko spotykanych w Polsce, a nawet w Europie.
Do niedawna rosło tu 46 gatunków drzew, 63 gatunki krzewów i pnącz oraz 62 gatunki rzadkich okazów roślin runa leśnego. W roku 2000 Nadleśnictwo rozpoczęło nowe nasadzenia. Dotychczas nasadzono 36 nowych gatunków, a dalszych 69 będzie jeszcze posadzone. Ponadto teren arboretum uporządkowano, utwardzono ścieżki, opisano okazy na specjalnych tabliczkach. Ozdobą arboretum jest okazała aleja daglezji zielonej, pochodzącej z Kanady, a licząca ponad 110 lat. Występują tu również – kasztanowiec jadalny tulipanowiec amerykański, buki – purpurowe i strzępoliste, klon srebrzysty, jodła kaukaska, choina kanadyjska, wiele bluszczy. Z nowych nasadzeń na uwagę zasługują – miłorząb japoński (gingo bilobae), relikt epoki polodowcowej, jodła kalifirnijska, jodła balsamiczna, sosna górska, liczne świerki, metasekwoja chińska, żywotniki i kalina koralowa.
Arboretum jest ogrodzone i zamknięte. Jest to stan tymczasowy, mający zapobiec kradzieżom, a także pozwalający ukorzenić się nowym sadzonkom. Zwiedzenie arboretum jest jednak możliwe, po telefonicznym uzgodnieniu z Nadleśnictwem, które wówczas zapewni leśniczego – przewodnika.
Dojechać można do arboretum z Koszalina. W Karnieszewicach, po minięciu Kombinatu Ogrodniczego, skręcić w lewo, następnie minąć starą część wsi z zabytkowym kościołem i jeden kilometr dalej znajduje się brama arboretum. W półnnocno zachodnim narożniku arboretum jest pamiątkowy głaz z wyrytym r. 1881. Z Koszalina do arboretum jest 15 km.
Bernard Konarski
Bernard Konarski