Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

ARMENIA BĘDZIE ŻĄDAĆ PONOWNEJ DEMARKACJI GRANICY Z GRUZJĄ

„Odcinek armeńsko-gruziń¬skiej granicy państwowej w Lesie Dżyliskim jest przez bezprawne działania strony gruzińskiej przesuwany w głąb Armenii” – powiedział minister ochrony przyrody Republiki Armenii, Wardan Ajwazjan, na wspólnym posiedzeniu Kolegium Narodowej Akademii Nauk i Kolegium Ministerstwa Ochrony Przyrody. Jak podaje armeńska agencja „Arminfo”, wspomniany odcinek granicy armeńsko-gruzińskiej, jeszcze od czasów radzieckich przebiega skrajem Lasu Dżyliskiego w ten sposób, że praktycznie cały las znajduje się po stronie armeńskiej. Bezprawne wyręby od strony gruzińskiej przesuwają ten będący granicą skraj lasu w głąb terytorium Armenii. Na posiedzeniu minister Ajwazjan poinformował, że prowadzone są rozmowy z władzami Gruzji dotyczący rozwiązania problemu bezprawnego wyrębu lasu. Natomiast profesorowie z Narodowej Akademii Nauk doradzali ministrowi, żeby przede wszystkim wytyczyć granicę w terenie, niezależnie od aktualnego przebiegu zmiennej linii skraju lasu i terytorium armeńskie od gruzińskiego oddzielić pasem ziemi niczyjej.

Za informacją agencji
KAUKAZ-CENTER z 14.3.2002
tłum. z jęz. rosyjskiego
Cezary Cholewiński