Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Atom nie jest rozwiązaniem

Greenpeace odcina się od
stanowiska Patricka Moore'a
ws. energii nuklearnej

W odpowiedzi na wywiad udzielony „Gazecie Wyborczej” z 20.7.2006 przez Patricka Moore'a (byłego członka Greenpeace), koordynator kampanii Greenpeace w Polsce, Maciej Muskat nie zgadza się z opinią, jakoby budowa elektrowni nuklearnych była rozwiązaniem problemu bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W r. 1976, będąc działaczem Greenpeace, Patrick Moore napisał w raporcie o energetyce atomowej: Elektrownie nuklearne są, obok głowic jądrowych, najniebezpieczniejszymi urządzeniami stworzonymi kiedykolwiek przez człowieka. Ich budowa i rozpowszechnianie jest najbardziej nieodpowiedzialnym, najbardziej przestępczym działaniem, jakie kiedykolwiek miało miejsce na planecie.

Dziś, 30 lat później i 20 lat po katastrofie w Czarnobylu, Patrick Moore jest współprzewodniczącym organizacji o mylącej nazwie "Koalicja czystej i bezpiecznej energii", która jest finansowana przez przemysł energetyczny i propaguje użycie energii nuklearnej na całym świecie. Moore pobiera za swoją działalność wynagrodzenie od lobby nuklearnego. Bob Hunter, nieżyjący już jeden z założycieli Greenpeace, nazwał Moore'a Judaszem ruchu ekologicznego.

Ze względu na swoją przeszłość w Greenpeace, Patrick Moore jest wynajmowany do roli nawróconego ekologa przez rozmaite rządy oraz lobby energetyki nuklearnej czy inżynierii genetycznej. Od 20 lat nie ma nic wspólnego ani z naszą organizacją ani z ruchem ekologicznym. W przeszłości promował już przemysłowy wyrąb lasów czy produkcję PCV. – powiedział Maciej Muskat.

Fakty są takie, że europejskie kraje jak Hiszpania, Niemcy, Szwecja czy Belgia rezygnują z energetyki nuklearnej ze względu na rosnące i nadal nie rozwiązane problemy związane z eksploatacją niezwykle kosztownej technologii.

Historia pokazała, że poza wszystkimi zagrożeniami ekologicznymi energia nuklearna jest zbyt droga i zbyt niebezpieczna, żeby w ogóle brać ją pod uwagę. – dodał Maciej Muskat. W celu udowodnienia jak łatwo elektrownie nuklearne mogą stać się celem ataku terrorystycznego, aktywiści Greenpeace w zeszłym roku weszli do centrum elektrowni jądrowej w Holandii, a w tym roku jeden z nich bez przeszkód przeleciał na lotni nad elektrownią jądrową we Francji.

Greenpeace jest zdania, że jedyną prawdziwą drogą do bezpieczeństwa energetycznego oraz zatrzymania zmian klimatycznych jest radykalne zwiększenie wydajności energetycznej oraz inwestycje w czystą energię odnawialną.

Źródło: www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/
polska/atom-nie-jest-rozwi-zaniem – 31.7.2006

[wersja pdf]