Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

BARBARZYŃSTWO W POLSKIM ZWIĄZKU WĘDKARSKIM!

BARBARZYŃSTWO
W POLSKIM ZWIĄZKU WĘDKARSKIM!
Jako przynęty wędkarskiej można używać żywych ryb. W Niemczech ten proceder został zakazany i uznany za okrutny!!! Ministerstwo Rolnictwa cofnęło zakaz łowienia ryb metodą „na żywca”.
Od 19.2. ryby żywe mogą być używane jako przynęty. Na zmianę tę wpłynęły apele Polskiego Związku Wędkarskiego.
Proceder ten jest okrutny i niehumanitarny.
W wywiadzie dla Gazety Wyborczej z 24.12.2002 prof. Andrzej Elżański z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Wrocławskiego powiedział m.in.:
Ryby czują ból i strach. Dowiedli tego m.in. ichtiolodzy przed sądem najwyższym w Niemczech, kiedy rozpatrywano sprawę łowienia na żywca (...).
W efekcie zakazano takiego sposobu łowienia (...)

W ustawie o ochronie zwierząt w Art. 6. Ustępie 2 czytamy: Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: […] 3) umyślne używanie do pracy lub w celach sportowych albo rozrywkowych zwierząt chorych, w tym rannych lub kulawych, albo zmuszanie ich do czynności mogących spowodować ból (...)
Czy polscy wędkarze nie mają w sobie już choćby odrobiny litości?
Często łowieniu ryb przyglądają się dzieci. Pokazując w jak niehumanitarny sposób postępuje się z żywymi rybami uczy się je znieczulicy i pozbawia humanitarnych postaw.
Ministerstwo Rolnictwa powinno na nowo wprowadzić całkowity zakaz łowienia ryb „na żywca”.
Warszawa, 26.2.2003
Filip Barche
Filip Barche