Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

BIBLIOGRAFIA

Jacek Wesołowski „W CIENIU DETROIT, czyli O POLSKICH MIASTACH DOBY RESTRUKTURYZACJI”, „Tygodnik Powszechny” 21.2.2001
B. Pawłowska „Transport drogowy a środowisko naturalne”, „Przegląd Komunikacyjny” 12/95 Warszawa 1995
„Alternatywna polityka rozwoju transportu w Polsce wg zasad ekorozwoju” Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1999
prof. Cecylia Rozkwitalska, prof. Andrzej Rudnicki, prof. Wojciech Suchorzewski „Rozwój miejskiej komunikacji zbiorowej w Polsce w latach 1995-2000 i kierunki rozwoju po roku 2000 (synteza)” Warszawa 1995
W.Suchorzewski „Strefowanie ruchu – droga do poprawy życia w Warszawie” załącznik „Doświadczenia międzynarodowe”, OKIDS 1999
„The citizen's network” European Comission Green Paper Brussels 1996